Navigační menu

Pravidla a podklady k tréninku

Soutěž v opisu textu

Nejstarší soutěžní disciplína, při níž je cílem opsat co nejvíce textu z předlohy do počítače při co nejmenším počtu chyb a nepřekročení procentního limitu chyb.

Jak dlouho disciplína trvá?

Na každé soutěži tato disciplína trvá jinou dobu. Obvykle se opisuje 10 minut, a to buď z obrazovky, nebo papírové předlohy. Pro pohárové soutěže jsou typické tři desetiminutové opisy: s penalizací 10 z obrazovky, s penalizací 50 z papíru a s penalizací 100 z obrazovky. Na MČR žáků ve zpracování textů tato disciplína trvá 10 minut s penalizací 50 úhozů z papírové předlohy. Na mistrovství republiky OPEN a mistrovství světa Intersteno se opisuje 30 minut z papírové předlohy.

Jak se disciplína hodnotí?

Nejprve se spočítají hrubé úhozy, tj. úhozy za napsaný text. Za každý znak se počítá jeden úhoz, za velká písmena dva úhozy, v některých jazycích se pak ještě připočítávají úhozy za diakritiku (mrtvá klávesa háček a čárka, typicky v češtině ň = 3 úhozy, Č = 4 úhozy). Potom se vyhodnotí počet chyb, tedy překlepy, vynechané pasáže, prohozená slova, nadbytečná slova, jiná koncovka, roztržené slovo, jiné slovo. Počet chyb se násobí penalizací a tato hodnota se odečte od hrubých úhozů, čímž vzniknou čisté úhozy, které představují konečný výsledek soutěžícího a určují jeho pořadí v listině. Někdy se také čisté úhozy přepočítávají na čisté úhozy za minutu. Aby byl soutěžící zařazen do výsledkové listiny, nesmí překročit povolené procento chyb, které se na jednotlivých soutěžích liší, například i dle věku. Na mistrovství světa je pak pro zařazení do listiny nutné splnit také minimální hrubou rychlost.

V jakém programu se píše?

Na MČR žáků ve zpracování textů, mistrovství republiky OPEN a mistrovství světa se pracuje ve Wordu, na ostatních soutěžích se opisuje přímo v prostředí ZAV, včetně opisů z papírové předlohy.

Jak se na disciplínu připravit?

Zdokonalení se v opisu textu nabízí výuka ZAV od cvičení 1200, kdy žáci absolvují čtyřfázový trénink vedoucí ke zvýšení rychlosti a přesnosti psaní. Jako trénink dobře poslouží také minutovky, dvouminutovky či cvičné opisy v ZAV. Intenzivní přípravu potom nabízejí tréninková soustředění, která se pořádají zpravidla před šampionáty. Samozřejmě si také můžete vyzkoušet opisy z papírové předlohy z minulých soutěží, jejichž texty jsou zveřejněny níže.

Jak mohu jako učitel soutěž vyhodnotit?

Učitelé se zavedenou výukou ZAV mají k dispozici vyhodnocovací portál ZAV-JURY, který se využívá na všech celostátních soutěžích i světových šampionátech.

Archivní zadání

Opis 10 minut
Opis 30 minut

Verze v PDF je určena k vytištění, verze v TXT slouží jako podklad pro vyhodnocovací program ZAV-JURY.

Oblíbená disciplína, které patří spíš k těm techničtějším a šanci zde mají i soutěžící, kteří nedosahují vysokých výkonů v opisech. Cílem je provést úpravy textu do hotového dokumentu podle papírové předlohy se zaznačenými korekturami k provedení. Ty se vyznačují pomocí korekturních značek.
V zadání se můžeme setkat s různými typy korektur: nastavení tučného písma, kurzívy, podtržení, vložení slov či odstranění slov, přesun celého úseku textu, vytvoření odstavce a další. Edice textu je také součástí státní zkoušky ze zpracování textů.

Jak disciplína probíhá?

Soutěžící obdrží wordovský dokument se zdrojovým textem a současně s tím papírovou předlohu se stejným textem, v němž jsou však vyznačeny úpravy, které soutěžící provede do dokumentu v počítači. Na provedení má soutěžící limit 10 minut a cílem je stihnout zapracovat co nejvíce změn s co největší přesností. Po této době soutěžící vyznačí pěti ENTERy místo, kde s prováděním korektur skončil.

Jak se soutěží hodnotí?

Za každou správně provedenou korekturu se připočítává 100 bodů. Za špatně provedenou nebo přeskočenou korekturu se odečítá 250 bodů v případě středoškolského mistrovství, 500 bodů na mistrovství republiky OPEN a mistrovství světa. Pro zařazení do výsledkové listiny je třeba provést alespoň 60 korektur.

Jak se na disciplínu připravit?

Pro efektivní provádění korektur je třeba efektivně ovládat rychlé metody editace textu, například využívat klávesové zkratky pro editaci textu. Nejpokročilejší soutěžící pak využívají různá makra, která tento proces ještě zrychlují. Pro trénink doporučujeme využívat zadání z minulých let zveřejněná níže.

Jak mohu jako učitel soutěž vyhodnotit?

Učitelé se zavedenou výukou ZAV mají k dispozici vyhodnocovací portál ZAV-JURY, který se využívá na všech celostátních soutěžích i světových šampionátech.

Archivní zadání

PDF verze je určena k vytištění žákům a obsahuje značky, podle kterých žáci provádějí úpravy. Zdroj je ve formátu RTF a obsahuje text pro soutěžícího k nahrání do počítače. Řešení obsahuje správně řešení s hvězdičkami (každá hvězdička označuje místo korektury – slouží pro opravný program ZAV-JURY).

Moderní a velmi užitečná disciplína využitelná v praxi. Soutěžící přepisuje audionahrávku nadiktovanou konstantní rychlostí, jejíž rychlost si můžete sami nastavit ve vhodném přehrávači.

Jak soutěž probíhá?

Soutěžící obdrží 24 hodin před soutěží cvičnou minutu, která je nadiktovaná stejnou rychlostí jako vlastní soutěžní diktát. Podle cvičné minuty si soutěžící vyzkouší, jaká rychlost pro přepis mu vyhovuje, a tuto rychlost si nastaví v mediálním přehrávači. Při soutěži je pak distribuována nahrávka vlastního soutěžního diktátu, který se zpracovává 10 minut. Hodnotí se stejně jako opis textu, tedy cílem je přepsat textu co nejvíce s nejvyšší přesností. Penalizace za chybu je 50 úhozů. Je třeba dávat pozor i na interpunkci, která je také hodnocena.

V jakém mediálním přehrávači si lze diktát zpomalit?

Pro tento účel doporučujeme volně dostupný přehrávač Express Scribe, který nabízí možnost zpomalení nahrávky na požadovanou rychlost včetně možnosti rychle se vracet v nahrávce, když soutěžícímu něco „uteče“. Podrobný popis, jak s programem pracovat, přinášíme v tomto článku.

V opisu žák dosahuje rychlosti okolo 300 úhozů. Je soutěž i pro pomaleji píšící soutěžící?

Ano! Na rozdíl od diktátů, jako je záznam mluveného slova (CBA) a záznam mluveného slova v reálném čase, (RTC) se tento diktát nezrychluje a soutěžící píše konstantní rychlostí, kterou si sám zvolí.

Archivní zadání

Text pro vyhodnocování ve formátu RTF je určen pro vyhodnocovací program ZAV-JURY.

Technická disciplína testuje profesionální ovládání textového procesoru Word. Soutěžící provádějí úpravy v nenaformátovaném i naformátovaném textu, využívají nástroje hromadná korespondence pro tvorby dopisů, obálek, štítků či adresářů.

Jak disciplína probíhá?

Na každé soutěži se pravidla této disciplíny mírně liší. Soutěžící obdrží do počítače zdrojové soubory a v papírové podobě poté zadání. Obvykle následuje několik minut na prostudování zadání bez možnosti pracovat s počítačem. Po uplynutí doby na přípravu soutěžící začínají pracovat. Úkoly jsou velmi rozmanité: formátování textů, vkládání odrážkových a číslovaných seznamů, formátování stylů, generování obsahu, vkládání obrázků a tabulek, používání obrazců. Nedílnou součástí je hromadná korespondence. Celá disciplína může trvat i dvě hodiny.

MR OPEN v roce 2023: Soutěž trvá 80 minut, z toho 10 minut na přípravu a 70 minut na práci. Zadání se skládá ze tří částí obdobně jako na mistrovství světa. Část A řeší formátování rozsáhlého dokumentu, část B se věnuje používání pokročilých funkcí najít a nahradit, část C je hromadná korespondence. Obsah části A i C byl součástí této soutěže i v minulých letech, část B bude koncipována obdobně jako na MS Intersteno, viz například zadání z Maastrichtu 2022. V případě zájmu o výukové materiály k přípravě na část B kontaktujte Jonáše Valu (jonas@zav.cz).

Jak se disciplína hodnotí?

Soutěžní práce se opravují ručně a provedené úkoly se bodují. Vyhrává soutěžící s největším počtem bodů a splněním bodového limitu (obvykle to bývá 50 % maximálního počtu bodů) pro zařazení do výsledkové listiny.

Jak se na disciplínu připravit?

Seznamte se s úkoly v zadáních z minulých let, podle nichž můžete doma i trénovat. Během provádění úkolů je velmi důležitá přesnost a zručnost pro rychlé a efektivní naformátování textu. Zveřejňujeme také řešené úlohy z Wordprocessingu od zkušeného vyučujícího a závodníka Ing. Petra Haise.

Archivní zadání

Mistrovství ČR žáků
 • Havlíčkův Brod 2023: ZIP
 • Ostrava 2019: ZIP
 • Hradec Králové 2018: ZIP
 • Choceň 2017: ZIP
 • Nový Bydžov 2016: ZIP
 • Ostrava 2015: ZIP
 • Neveklov 2014: ZIP
 • Zlín 2013: ZIP
 • Karlovy Vary 2012: ZIP
MR OPEN
 • MR OPEN 2023: ZIP

Každý archiv obsahuje zadání, zdrojové soubory pro soutěžící a vzor řešení.

Stejně jako opis textu je to nejstarší disciplína, která má své kořeny už na konci 19. století v podobě grafického těsnopisu. Soutěžící píší podle centrálně přehrávaného diktátu, jehož rychlost se každou minutou zvyšuje. Cílem je zaznamenat co nejvíce minut se zachováním co nejvyšší přesnosti.

Jak disciplína probíhá?

Nejprve se přehraje cvičná minuta, která slouží pro ověření podmínek v soutěžní místnosti (hlasitost, okolní ruchy apod.). Následuje vlastní soutěžní diktát, který je rozdělen do tří částí: C-B-A. Mezi jednotlivými částmi je 5sekundová pauza. Soutěžící píší tak dlouho, dokud diktovaný text zvládají zachytit. Jakmile již nejsou schopni dále psát, následuje čas na tzv. převod, při kterém mohou soutěžící z textu odstranit překlepy, smějí doplnit slova, která například nestačili zaznamenat, ale pamatují si je. Soutěžící taktéž mohou v průběhu psaní používat své zkratky a až v době převodu je převést do plného textu. Hodnotí se odevzdaný text, který by měl co nejvíce odpovídat diktovanému originálu.

Jak se disciplína hodnotí?

Hlavním kritériem úspěšnosti je počet dosažených minut při dodržení limitu trestných bodů. Za každou chybu jsou přidělovány trestné body. Za překlepy, nesprávné koncovky a chyby, které nemění obsah sdělení, se počítá 1 trestný bod, v případě vynechání slova či záměny za slovo jiného významu 4 trestné body (každé další vynechané slovo v pořadí za prvním vynechaným však je již penalizováno pouze 1 trestným bodem). Pro každou minutu je povolený určitý počet trestných bodů. Vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem dosažených minut a co nejmenším počtem trestných bodů. Pro zařazení do výsledkové listiny je potřeba zachytit alespoň první 3 minuty diktátu.

 • 1.–3. minuta: 24 trestných bodů
 • 2.–4. minuta: 26 trestných bodů
 • 3.–5. minuta: 28 trestných bodů
 • 4.–6. minuta: 30 trestných bodů
 • 5.–7. minuta: 32 trestných bodů
 • 6.–8. minuta: 35 trestných bodů
 • 7.–9. minuta: 38 trestných bodů
 • 8.–10. minuta: 41 trestných bodů
 • 9.–11. minuta: 44 trestných bodů
 • 10.–12. minuta: 47 trestných bodů
 • 11.–13. minuta: 51 trestných bodů
 • 12.–14. minuta: 54 trestných bodů
 • 13.–15. minuta: 57 trestných bodů

Jak se na disciplínu připravit?

Na rozdíl od soutěže Audiotranscription, kterou zvládne velké množství závodníků, záznam mluveného slova již vyžaduje vysokou rychlost psaní (400 úhozů za minutu). Doporučujeme trénovat diktáty z minulých let, například si je i zpomalovat pomocí Express Scribe a snažit se o dosažení 3 minut.

Archivní zadání

Text je připraven pro poloautomatické vyhodnocení v ZAV-JURY.

Obdobná soutěž jako záznam mluveného slova s tím rozdílem, že soutěžící po dopsání (kdy již nestíhají diktát dále zaznamenávat) nesmí provádět v dokumentu žádné úpravy a soutěžní práci přímo odevzdávají.

Jak disciplíná probíhá?

Diktát má celkem 10 minut a každou minutu se zrychluje.

Jak se disciplína hodnotí?

Hodnotí se stejně jako záznam mluveného slova (CBA) s tím rozdílem, že za každou chybu je 1 trestný bod. Proto je i modifikovaná tabulka povolených počtů trestných bodů v jednotlivých minutách:

 • 1.–3. minuta: 16 trestných bodů
 • 2.–4. minuta: 17 trestných bodů
 • 3.–5. minuta: 18 trestných bodů
 • 4.–6. minuta: 19 trestných bodů
 • 5.–7. minuta: 20 trestných bodů
 • 6.–8. minuta: 21 trestných bodů
 • 7.–9. minuta: 22 trestných bodů
 • 8.–10. minuta: 23 trestných bodů

Jak se na disciplínu připravit?

Tato disciplína patří k nejnáročnějším a vyžaduje vysokou rychlost a přesnost psaní. Poslouží komplexní trénink opisu textu a trénink diktovacích soutěží.

Archivní zadání

Disciplína spojující dovednost rychlého psaní a výborné práce s mateřským jazykem. Zvyšující se rychlostí je diktován text, který začíná hlavním nadpisem a dále je rozdělen do pěti odstavců s podnadpisy. Cílem je zaznamenat nadpis a podnadpisy doslovně a text odstavců zkrátit na polovinu jeho slov se zachováním podstaty textu.

Jak disciplína probíhá?

Stejně jako u ostatních diktovacích soutěží nejprve začíná cvičnou minutou. Před samotným diktátem soutěžící obdrží počet povolených slov v každém z pěti částí diktátu. Poté následuje soutěžní text, který má hlavní nadpis, který je třeba doslovně zachytit. Dále se diktuje pět částí diktátu, každá z nich má svůj podnadpis, který musí být taktéž doslovně zapsán. Diktát se každou minutu zrychluje a poslední část je již diktována značně vysokou rychlostí. Následuje samotná práce soutěžících, kdy zkracují nadiktovaný text do maximálního počtu povolených slov. Cílem je zachovat hlavní myšlenky textu – provést výtah textu. Odevzdaná soutěžní práce musí být napsaná v souvislých větách, soutěžící nesmí odevzdat pouze body.

Jak se disciplína hodnotí?

Hodnotí se počet zachovaných klíčových myšlenek textu, které jsou obodované ve vzorovém protokolu. Soutěžící může získat maximálně 100 bodů. Body se odečítají za nepřesně zapsaný nadpis a překročení počtu povolených slov v jednotlivých úsecích textu.

Archivní zadání