Navigační menu

Sborovna pro učitele

Vážení a milí kolegové,
zvažujete zavedení programované výuky ZAV do své školy? Zde jsme pro Vás připravili často kladené otázky týkající se zavedení a vyučování psaní na klávesnici pomocí ZAV.

Pokud již ve Vaší škole programovanou výuku ZAV používáte, informace týkající se metodiky výuky a aktuální sdělení metodického pracoviště naleznete na učitelském portálu ZavManag.

Zjistit více

Nejčastěji se nás ptáte

Každý žák má v systému ZAV vytvořený svůj uživatelský profil, k němuž od učitele při první hodině obdrží přihlašovací jméno (login) a heslo. Po přihlášení do studentského portálu student.zav.cz má k dispozici školní výuku psaní ve verzi odpovídající jeho věku. I když žák prochází cvičeními samostatně a svým vlastním tempem, role učitele je při výuce nezastupitelná.

V průběhu úvodních hodin učitel seznamuje žáky s možnostmi programované výuky a několik prvních cvičení provádí s žáky společně, aby se žáci vyvarovali nejčastějších chyb. V následujících hodinách učitel dohlíží na postup žáků ve výuce, při procházení třídou kontroluje dodržování správného prstokladu, dívání se pouze na obrazovku (nikoli na prsty). Učitel zodpovídá dotazy žáků, když se vyskytne nejasnost v zadání nebo vyhodnocení cvičení. Učitel navíc může kolektivně třídě zadat provedení automaticky vyhodnocené klasifikace, čtvrtletní zkoušky, případně koncentraci zvyšovat pestrostí zadání. několikaminutoým zadáním hry Houbař, několika pokusy v minutovkách nebo dvouminutovkách, zadáním automaticky vyhodnodovaného cvičného opisu apod.

Vyučující z portálu manag.zav.cz žáky sleduje (např. ke konkrétní třídě si zobrazí aktuální stav jednotlivých základních sestav výuky psaní – u základních škol ZAV-CZ-ZŠ, ZAV-CZ-nejmladší a ZAVčíkování).

Stejně jako mají žáci přihlašovací údaje do studentského portálu, každý učitel obdrží od centrálního metodického pracoviště své přihlašovací údaje do učitelského portálu manag.zav.cz.

Ten umožňuje vyučujícím hromadně či jednotlivě zakládat do výuky nové žáky, sledovat jejich pokroky, zpřístupnit domácí výuku, nominovat žákům přístup do dalších sestav cvičení (například soutěžních či klasifikačních), komunikovat se žáky – zasílat žákům zprávy. Všechny tabulky s přehledy je možné exportovat do Excelu.

Důležitou úlohu hraje učitelský portál manag.zav.cz také v komunikaci mezi centrálním metodickým pracovištěm a učiteli, kdy metodické pracoviště ZAV zveřejňuje aktuální informace týkající se výuky a soutěží přímo v učitelském portálu na úvodní stránce Vítejte.

Doporučujeme mít v průběhu vedení hodiny ZAV učitelský portál otevřený s přehledem postupu aktuální třídy, aby učitel ihned věděl, kdo jak pracuje, kolik daný den postoupil cvičení, jakou má průběžnou známku atd. Učitel má přehled o každém kroku žáka při postupu cvičeními, včetně možnosti zobrazit protokol vybraných cvičení s vyznačenými chybami žáka v textu.

Všichni žáci mají k dispozici bezplatný rozsah domácí výuky 1-100 cvičení a z domova se přihlašují pomocí stejných přihlašovacích údajů do studentského portálu jako ze školy. Aby mohli pokračovat ve výuce z domova i nad 100 cvičení, mohou si zakoupit domácí výuku za zvýhodněných cen u svého vyučujícího přímo ve škole, který provede nominaci z učitelského portálu manag.zav.cz a od žáka vybere částku podle požadovaného rozsahu cvičení.

Žáci si mohou zakoupit domácí výuku v rozsahu:

  • malá licence 1-600 cvičení: 400 Kč vč. DPH
  • střední licence 1-1200 cvičení: 500 Kč vč. DPH
  • velká licence 1-3000 cvičení: 600 Kč vč. DPH

Ve školách s bilingvální výukou nebo u žáků s jiným mateřským jazykem je možnost naučit se ovládat klávesnici v němčině, angličtině, slovenštině a polštině. V takovém případě i jednotlivé instrukce ke cvičením jsou ve stejném jazyce.

Po přihlášení do učitelského portálu manag.zav.cz naleznete v levém dolním menu odkaz do metodického portálu, který nabízí všechny informace týkající se kroků při zavádění výuky ZAV do školy, vedení prvních i následujících hodin, podrobný návod k používání učitelského portálu i mnohé další informace, které mají význam při vedení výuky psaní na klávesnici.

V průběhu školního roku organizujeme ve spolupráci se spolkem Interinfo ČR, z. s., školení pro vyučující psaní na klávesnici. Na těchto školeních se účastníci pod vedením zkušených lektorů seznamují s vedením programované výuky ZAV. Jejich nabídka je vždy avizována v učitelském portálu a na webu.

Výuka ZAV nabízí hned několik klasifikačních podkladů:

  • Průběžná známka se počítá podle počtu dosažených cvičení tím způsobem, že žák na střední škole by měl splnit 3 cvičení na kalendářní den. Pokud se to podaří žákovi splnit, bude mít průběžnou známku 1. V případě, že nebude cvičeními postupovat tímto tempem, může průběžná známka klesnout i k hodnotě 5 jako na standardní klasifikační stupnici. Hodnota je zaokrouhlována na tři desetinná místa.
  • Klasifikační sestavy mohou žáci psát vždy po splnění každých 120 cvičení, což odpovídá absolvování klasifikačních sestav zhruba každé dva měsíce. Tato klasifikační sestava se skládá z několika kratších opisů, kdy žák začíná na známce 5 a snaží se splnit opis, aby získal známku 4, 3, 2 až 1. Výsledkem je tedy dosažená známka na klasické stupnici 1-5. Vyučující má možnost žákovi výsledek klasifikace zrušit a nominovat mu další pokus.
  • Čtvrtlení práce jsou standardní opisy, které mohou učitelé využít ke čtvrtletní klasifikaci žáků. Opisy jsou sestaveny tak, aby neobsahovaly znaky, které v té době žáci ještě nemají (podle průměrného postupu výukou) probrány. Výsledkem jsou čisté úhozy za minutu.

Žáci počínaje cvičením 402 píší vybraná cvičení ve škole z papírové předlohy. Učitelé proto vytisknou papírové předlohy zveřejněné na učitelském portálu manag.zav.cz a umístí je do počítačové učebny. Žáci v průběhu výuky k nim mají přístup a mohou si požadovanou předlohu vypůjčit ke splnění cvičení.

Papírové předlohy jsou potřeba pouze ve škole, v domácí výuce cvičení z papírové předlohy zařazeny nejsou.

Školy se zavedenou výukou ZAV jsou automaticky zapojovány do meziškolní soutěže, jejíž podrobný popis naleznete zde.

Mnoho soutěží (např. ZAV-100) pořádáme v onlině podobě, takže můžete soutěžit přímo ze školy.

Žákům, kteří dosáhli 700-800 cvičení, doporučujeme nominovat desetiminutovky a tréninkový cyklus Rozhledy. Tyto soutěžní sestavy zveřejňujeme každé dva měsíce a které jsou součástí meziškolní soutěže.

Na základě výsledků z těchto soutěží oslovujeme učitele talentovaných žáků, aby se účastnili i dalších soutěží. Samozřejmě jsou však prezenční soutěže, jako jsou například pohárové soutěže, otevřeny všem zájemcům a rádi přivítáme všechny kolegy s jejich žáky.

Programovaná výuka ZAV je k dispozici v české, slovenské, německé a polské mutaci, částečně také v anglické. V případě, že byste chtěli žákům umožnit výuku psaní v jiném než českém jazyce, kontaktujte nás. Vaší škole rádi zpřístupníme příslušnou výukovou sestavu v požadovaném jazyce.

K dispozici jsou také cvičné opisy v angličtině a němčině, stejně jako minutovky.

K dispozici je všem žákům hra Houbař, která je online k dispozici na houbar.zav.cz

V minulosti vzniklo také několik doplňkových her, které uveřejňujeme ke stažení a instalaci zde. Z těchto her není možné odesílat výsledky a slouží tak pouze jako doplňkové zpestření výuky.

Máte jiný dotaz? Napište nám!

Rádi zodpovíme veškeré další otázky k výuce ZAV a jejímu zavedení do školy na naší emailové adrese skola@zav.cz

Těšíme se na spolupráci s Vámi!