Navigační menu

Proč složit státní zkoušku ze zpracování textů?

Nejjednodušším způsobem, jak prokázat dovednosti v oblasti zpracování textů, je složení státní zkoušky ze zpracování textů, kterou kandidát prokazuje dovednost psát na klávesnici minimálně 200 úhozů za minutu, dokázat interpretovat korekturní značky a ovládat českou gramatiku.

Zkoušku definuje směrnice MŠMT o zkouškách z grafických předmětů č. 58/2016. Spolupořadatelem zkoušky je spolek Interinfo ČR.

Prohlédnout si pravidla státní zkoušky

Domluvte si státní zkoušku ve Vaší škole

Vyplněnou přihlášku zašlete paní Stanislavě Frydrychové (NPI ČR) a současně paní Haně Jagošové (Interinfo ČR), se kterou si domluvíte termín ve Vaší škole.

Level 1

Odešlete přihlášku

stanislava.frydrychova@npicr.cz
hana.jagosova@interinfo.org

Level 2

Připravte se

Zkuste si zadání z minulých let a trénujte na zkoušku.

Level 3

Hodně štěstí

Komisař Interinfo ČR přijíždí do Vaší školy, kde vykoná s žáky zkoušku.

Trénujte na zkoušku

Vyzkoušejte si zadání z minulých let, ve kterých naleznete předlohu k vytištění, výchozí dokument pro žáka a správné řešení.