Navigační menu

Naučte se psát všemi deseti na klávesnici

Tak dlouho jste při chatování hledali písmenka, až se začal druhý bavit s někým jiným? Máte napsat dvoustránkovou zprávu nebo referát a je to pro Vás úmorná práce na celé odpoledne? Začínáte pochybovat o svém IQ, když vlastní myšlenky potřebujete vložit do počítače a než těch pár nalezených písmenek opravíte, zapomínáte, co jste vlastně chtěli napsat?

Vyzkoušet výuku nyní

Struktura výuky ZAV

Level 1

Už po 200 cvičeních jsou probrána písmena klávesnice představující 84,6 % plochy českého nebo slovenského textu.

Level 2

Po 400 cvičení je probráno více než 99 % písmen plochy českého textu a žáci přecházejí s psaním naslepo do praxe.

Level 3

Od 1200 je klávesnice probraná, procvičují se speciální znaky a následuje trénink ke zvýšení rychlosti a přesnosti psaní.

Level 4

Od cvičení 2400 začíná náročný trénink strojové stenografie pro běžnou klávesnici ZAVPIS, který vede k dalšímu zvýšení rychlosti.

6 důvodů, proč se učit psát všemi deseti v ZAV

11

Nejúspěšnější
e-learning
psaní na klávesnici

Programovanou výukou ZAV prochází ročně nad 50 tisíc žáků v základních i středních školách, ale také individuálové a pracovníci firem. Drtivá většina českých závodníků ve zpracování textů prošla výukou ZAV.

22

Individuální
programovaná
výuka

Jednotlivé typy cvičení procvičují různé dovednosti, např. technickou rychlost, přesnost, přeměnu vizuálních nebo sluchových vjemů v pokyny pro pohyb prstu. Žáci postupují vlastním tempem a z výuky se stává hravá soutěžní disciplína.

33

Probírání písmen
podle zastoupení
v jazyce

Písmena jsou vyučována v pořadí podle jejich zastoupení v českém jazyce, takže nejprve se žáci učí písmeno „a“. Díky tomuto přístupu je možno začít brzy psát slabiky a z nich záhy tvořit celá slova.

44

Doplňkové
výukové sestavy

Žáci mají k dispozici sestavy pro procvičování minutových či dvouminutových opisů, tzv. minutovky a dvouminutovky, dále pak delší cvičné opisy, ale také „biflování“ cizojazyčných slovíček, aritmetických výpočtů či české gramatiky.

55

Pro jednotlivce,
školy i firmy

Učit se psát všemi deseti se ZAV je možno nejen ve školách či firmách pod vedením učitelů a lektorů, ale také individuálně, kdy se žáci mohou hlásit pomocí registračního formuláře a potřebnou metodickou podporu zabezpečuje přímo centrální pracoviště.

66

Myslíme
na znevýhodněné

Slabozrací, dyslektici, dysgrafici, žáci pouze s jednou plně funkční rukou, pro všechny tyto skupiny nabízíme upravenou verzi výuky tak, aby mohli ovládnout klávesnici naslepo.

Vyberte jednu z možností, abychom mohli vyfiltrovat informace přímo pro vás

1. Registrace do výuky

Po vyplnění registračního formuláře níže vám založíme výukový profil a vaše přihlašovací údaje zašleme emailem. Na základě vašeho věku a dalších informací zvolíme nejvhodnější verzi výuky ZAV, kterou budete procházet.

2. Přihlášení do výuky

Pomocí přihlašovacích údajů, které obdržíte emailem, se přihlásíte na adrese student.zav.cz do výukového portálu, odkud vstoupíte do základní výukové sestavy psaní na klávesnici.

3. Start výuky

Základní jednotkou výuky je cvičení, kterých máme přes 2400. Začíná se na cvičení číslo 1 a žáci jimi postupují individuálně podle dosažených výsledků.
Pokud žák probírané písmeno zvládá, postupuje na další cvičení, v opačném případě cvičení opakuje, případně padá na předcházející.

4. Typy cvičení

Aby byla výuka efektivní, využíváme principu „škola hrou“. ZAV obsahuje mnoho různých typů cvičení, od procvičování jednotlivých písmenek přes psaní celých slov či vět až po speciální procvičování rychlosti a přesnosti.

5. Doplňkové sestavy

Žáci mohou také procvičovat v dalších sestavách, jako je procvičování české gramatiky, normy pro úpravu písemností, výuku numerické klávesnice. Svou rychlost lze zdokonalovat v minutových opisech, cvičných opisech či procvičovat psaní diktovaného textu.


Prohlédnout si ceník kurzovného


Registrace do výuky

Vyplňte meno a priezvisko
Vyplňte email ve správném formátu
Vyplňte ročník narození
Zvolte jazyk
Pro odeslání přihlášky musíte souhlasit se zpracováním textů

1. Kontaktujte nás

Napište nám na skola@zav.cz informace o vaší škole, především pak věkovou strukturu žáků, kteří budou výukou ZAV procházet. Připravíme pro vaši školu bezplatnou zkušební verzi výuky a zašleme vám vaše přihlašovací údaje do systémů ZAV.

2. Výuka z pohledu žáka

Seznámíte se s výukou ZAV z pohledu žáka, prozkoumáte možnosti, které nabízí studentský portál žákům. Vyzkoušíte si základní výukou sestavu psaní, stejně tak doplňkové a tréninkové sestavy nabízené spolu s výukou.

3. Založení žáků do ZAV

V učitelském portálu ZavManag založíte žáky, kteří budou s výukou ZAV pracovat. Učiníte tak vyplněním excelovské tabulky, kterou nahrajete do systému. Jakmile tabulka projde kontrolou, ihned obdržíte pro žáky jejich přihlašovací údaje.

4. Před první hodinou

Na metodickém portálu ZAV se seznámíte s doporučeními, jak vést první hodiny. Součástí této přípravy je také aktivace školní IP adresy v našem systému.

5. V hodině

Žáci jsou v hodině vedeni počítačem, přesto zůstává role učitele nezastupitelná. Roli učitele lze shrnout do těchto čtyř oblastí: individuální podpora žáků, kontrola, evidence a hodnocení.


Chcete se dozvědět více?

Prohlédněte si kompletní výčet možností, které výuka ZAV pro školu nabízí.

Přejít do online sborovny


Od učitele mám svůj login

Pokračujte ve výuce dle pokynů učitele, který vám sdělí všechny informace k výuce.

Přihlásit se do výuky

V mé škole ZAV nemáme

Můžete se učit psát jako jednotlivec, zvolte vedlejší kategorii v menu výše a postupujte dle pokynů.