Navigační menu

Jak to chodí na soutěži?

1.

Opisujete text z obrazovky, papírové předlohy nebo ze sluchátek za určitý čas. Nejde pouze o rychlost, ale i o správnost textu.

2.

Na jednotlivých soutěžích se utkáte v různých disciplínách. Liší se svým zaměřením, některé poměřují pouze psaní, jiné však i technickou zdatnost.

3.

Za každou neopravenou chybu se při opisu strhávají úhozy. Z hrubých úhozů se tedy odečítají úhozy za chyby a počítají se tak čisté úhozy.

Střední školy

Základní školy

Meziškolní soutěž

Unikátní žebříček škol, které používají pro výuku psaní na klávsenici ZAV. Součástí jsou listiny žáků a tříd podle pokroku ve výuce, pravidelné internetové soutěže, ale i výsledky z prezenčních soutěží.


Jak to probíhá?

Soutěž trvá po celý školní rok a školy jsou do ní zařazovány automaticky. Čím více je škola aktivní v internetových či prezenčních soutěžích, tím má větší šance na vyšší umístění.

Více o meziškolní soutěži

Střední školy

Základní školy

Pohárové soutěže

Pro žáky středních a základních škol se pravidelně konají pohárové soutěže, kde se soutěží o putovní pohár. Ten získává nejúspěšnější družstvo. Pokud jej škola obhájí třikrát po sobě nebo pětkrát celkem, získává pohár natrvalo.


Jak to probíhá?

Pohárové soutěže se konají pro různé školní ročníky přibližně ve stejnou roční dobu a trvají vždy dva dny. První den se soutěží v bodovaném tréninku – minutovkách, druhý den pak ve třech desetiminutových opisech. Vyhlašuje se pořadí v jednotlivých disciplínách, ale také v kombinaci jednotlivců (součet všech výsledků) a soutěž družstev.

Disciplíny

Archiv pohárových soutěží

Střední školy

MČR žáků ve zpracování textů

Jedna z nejstarších soutěží konaných už od 40. let minulého století je stále nejvýznamnější středoškolskou soutěží v České republice v psaní na klávesnici. Dříve nesla název mistrovství republiky žáků v grafických disciplínách, dnes již ve zpracování textů.


Jak to probíhá?

Na konci ledna se konají krajská kola v online formě, kdy žáci soutěží ze škol pod dozorem svých učitelů. Na základě výsledků z krajských kol jsou žáci nominováni do celostátního kola, které probíhá zpravidla dva dny každý rok na jiném místě.

Disciplíny

Archiv proběhlých mistrovství

Žáci do 16 let

Junioři do 20 let

Praktici 20+

Mezinárodní internetové soutěže

Pro soutěžící všech věkových kategorií jsou určeny mezinárodní internetové soutěže, ke kterým patří internetová soutěž INTERSTENO pořádaná již od roku 2003 a také novější ZAV-100.


Jak to probíhá?

Na MIS INTERSTENO se soutěží až v 17 desetiminutových opisech, které mohou soutěžící absolvovat na přelomu dubna a května. Výsledky jsou rozřazeny do dvou kategorií: soutěž v mateřském jazyce a vícejazyčná soutěž pro každou věkovou kategorii. Úspěšní soutěžící obdrží mezinárodní diplom.

Disciplíny

Více o internetových soutěžích

Žáci do 16 let

Junioři do 20 let

Praktici 20+

Mistrovství ČR OPEN

Soutěž se stejnými disciplínami a pravidly jako má mistrovství světa probíhá v prosinci a zúčastnit se mohou úplně všichni zájemci o soutěžení. Přihlásit se můžete třeba pouze na jednu disciplínu nebo vyzkoušet disciplíny všechny.


Jak to probíhá?

Vzhledem k množství disciplín se začíná soutěžit ve čtvrtek odpoledne a soutěž končí vyhlášením výsledků v sobotu. Kromě výsledků v jednotlivých disciplínách se sestavuje také kombinace jednotlivců, tzv. všestrannost ve více disciplínách.

Disciplíny

Archiv proběhlých mistrovství

Žáci do 16 let

Junioři do 20 let

Praktici 20+

Mistrovství světa

Vrcholové soutěžní klání konané jedenkrát za dva roky spojuje ty nejlepší zpracovatele textů z celého světa, kteří se sjedou na týdenní kongres mezinárodní federace INTERSTENO, v jehož rámci se mistrovství světa koná. Česká republika zvítězila na všech mistrovstvích v tomto tisíciletí ziskem vždy více než poloviny medailí.


Jak to probíhá?

Soutěže jsou rozděleny do tří dní, kdy závodníci píší obvykle ve velkém sále všichni dohromady. Vyhlášení výsledků je potom velkou událostí, kde jsou slavnostně předávány diplomy a medaile, včetně titulů mistra světa.

Disciplíny

Články o mistrovství světa

Často se nás ptáte

Soutěže jsou motivací pracovat na svých výkonech, učit se další disciplíny ve zpracování textů a setkat se s dalšími soutěžícími a organizátory, kteří se velmi rádi podělí o své zkušenosti, a společně se tak zdokonalovat. Kromě toho soutěže nabízí možnost neformálního setkávání při večerních posezeních a doprovodných programech. Mnozí závodníci z „rodiny ZAV“ našli na soutěžích přátele a dodnes je psaní spojuje.

Část soutěží je otevřena úplně všem zájemcům, například mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO, ZAV-100 nebo mistrovství republiky ČR OPEN. Naopak jiné soutěže jsou nominační, takže na celostátní kolo MČR žáků ve zpracování textů je třeba nominovat se z krajských kol. Pokud studujete na škole, kde se psaní učí a máte zájem o soutěžení, zeptejte se svého učitele na možnosti účasti v soutěžích, případně nás kontaktujte na naší emailové adrese a rádi vás nasměrujeme.

Většina soutěží v České republice je organizována spolkem Interinfo ČR, z. s., ve spolupráci s Internetovou školou ZAV. Jsme otevřeni všem zájemcům o soutěžení a rádi vás na soutěžích přívítáme!

Ano, pravidelně organizujeme tréninková soustředění, především pak před nadcházejícími mistrovstvími světa, kde trénujeme s reprezentanty ČR. Rádi uvítáme mezi námi i kohokoli dalšího, kdo bude mít o tréninkové soustředění zájem, sledujte vždy naši informační nástěnku a kalendář akcí, kde s předstihem o akcích informujeme. Tréninková soustředění trvají zpravidla několik dní, přes školní rok o víkendu, o prázdninách pak i v pracovním týdne a mají pro účastníky velký přínos.