Navigační menu

Co všechno se počítá?

Pořadí žáků ve výuce

Podle postupu žáků ve výuce sestavujeme žebříček podle nejvyššího dosaženého cvičení a školy s nejpokročilejšími žáky dostávají body do meziškolní soutěže. Zvlášť přidělujeme body u základních škol za nejpokročilejší na 1. stupni a 2. stupni, u středních škol pak za studenty 1. ročníků a studenty 2. ročníků.

Pořadí tříd ve výuce

Obdobně jako u nejpokročilejších žáků ve výuce sestavujeme žebříček nejúspěšnějších tříd ze škol podle počtu dosažených cvičení. Aby se školní třída do soutěže počítala, musí obsahovat minimálně 15 žáků a umístění třídy definuje medián počtu dosažených cvičení žáků v dané třídě. Body jsou přidělovány v kategoriích stejně jako u postupu jednotlivých žáků.

Dvouměsíční desetiminutovky

Každé dva měsíce zveřejňujeme desetiminutový opis z papírové předlohy s penalizací 50 úhozů za chybu, za jehož absolvování se přidělují školám body do meziškolní soutěže. Opis žáci absolvují přímo ve studentském portálu. Pro úspěšné absolvování opisu doporučujeme, aby žák měl absolvováno alespoň 800 cvičení a zvládal tak psát většinu českých znaků.

Tréninkový cyklus Rozhledy

Společně s desetiminutovkou připravujeme tréninkový cyklus Rozhledy, který zahrnuje texty z časopisu Rozhledy. Obsahuje 37 cvičení zahrnující přesnostní, rychlostní i transformační úkoly. Pro udělení bodů je potřeba, aby cyklus absolvovali alespoň tři žáci ze školy a zvládli všech 37 cvičení. Kritériem je počet kroků potřebných pro zvládnutí všech těchto cvičení.

Minutovky a dvouminutovky

Minutovky a dvouminutovky jsou skvělým doplnkěm pro trénink a zároveň pro porovnání s ostatními žáky. Žáci mohou v neomezeném množství opakovat soutěžní cykly po 25 opisech (u minutovek) a 20 opisech (u dvouminutovek). Do soutěže se po absolvování cyklu automaticky odesílá uznaný výkon.

Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO

Internetová soutěž pravidělně běžící již od roku 2003 zahrnuje soutěž v mateřském jazyce, ale i dalších 17 jazycích, které mohou žáci absolvovat na přelomu dubna-května. Jde o desetiminutové opisy z obrazovky s penalizací 50 úhozů za chybu.

Prezenční soutěže

Do meziškolní soutěže zahrnujeme výsledky z pohárových soutěží za soutěž družstev, ale také výsledky z mistrovství republiky ve zpracování textů žáků a mistrovství světa.

Státní zkoušky

Úspěšní žáci mohou pro stvrzení svých dovedností v psaní na klávesnici složit státní zkoušku ze zpracování textů, jejíž výsledky započítáváme do meziškolní soutěže škol ve dvou kategoriích: za dosažené skóre žáka u státní zkoušky a za počet žáků, kteří z dané školy státní zkoušku konali.

Klávesnicová hra Houbař

Doplňková klávesnicová hra Houbař je k dispozici všem žákům na adrese houbar.zav.cz a dosažené výsledky započítáváme do meziškolní soutěže. Pro zvýšení atraktivity se skóre každý den snižuje o sedm bodů, takže žáci mají stále motivaci pracovat na svých výkonech a zvyšovat své získané body.

Archiv výsledků