Audiotranscription krok za krokem

Nezbytným pomocníkem nejen při soutěži audiotranscription se stal program Express Scribe od firmy NCH. Umožňuje soutěžícímu diktovanou nahrávku zpomalit na požadovanou rychlost, přehrávat a zastavovat nahrávku pomocí klávesových zkratek.

Rovněž je Express Scribe efektivním pomocníkem při nácviku diktátů.

Instalace programu

Program je ve volné verzi k dispozici ke stažení zde. Po stažení otevřete instalátor a potvrďte souhlas. Pokud se instalátor zeptá, zda chcete nainstalovat volitelné součásti (Optional Programs and Extras), stiskněte Skip All. Pro instalaci programu není potřeba mít administrátorská práva, je tedy snadné jej nainstalovat i na stanice ve škole.

Volná verze poskytuje všechny funkce nezbytné k pohodlnému ovládání zvukové nahrávky. Profesionální verzi, která umožňuje například používat pokročilé funkce ovládacích pedálů, můžete zakoupit na stránkách výrobce.

Pokud se program při spuštění zeptá, zda používáte program pouze pro nekomerční použití, potvrďte tuto volbu vždy stisknutím tlačítka Certify that Express Scribe is being used for non-commercional, home use only.

Načtení diktátu

Po instalaci programu máte v seznamu diktátů ukázkovou nahrávku. Pro přidání vlastního diktátu před soutěží audiotranscription tedy cvičné minuty a soutěžního diktátu, přetáhněte z libovolného umístění soutěžní nahrávky do okna programu. Express Scribe podporuje všechny běžně používané formáty zvuku.

Načtení vlastní nahrávky je také možno pomocí tlačítka Load

Prostředí programu Express Scribe

Nastavení vlastní rychlosti

Nejdůležitějším kritériem při soutěži audiotranscription je nastavení vhodné rychlosti pro pohodlné zaznamenávání nahrávky. Každý soutěžící má jiné schopnosti co do rychlosti, a proto je vhodné vždy pečlivě rychlost nastavit. K tomuto účelu slouží cvičná minuta, nahraná stejnou rychlostí, jako je soutěžní diktát. Soutěžící ji obdrží v předstihu před soutěží.

Rychlost (Speed) si soutěžící nastavít pomocí jezdce vpravo dole. Rychlost je vyjádřena v procentech.

Ovládání diktátu

Používat tlačítka Play a Stop v okně programu by bylo při soutěži neefektivní. Pro co nejpohodlnější přepis program využívá klávesových zkratek. Ukážeme si nejdůležitější klávesové zkratky, které jsou ve výchozím nastavení programu nastaveny takto:

  • F9 – spuštění nahrávky (Play)
  • F4 – zastavení nahrávky (Stop)
  • F7 – posun nahrávky o krok dozadu (Rewind)

Klávesové zkratky je možné upravit přes nabídku Options – System-Wide-Hot-Keys.

Nastavení klávesových zkratek v programu Express Scribe

Nastavení doby posunu zpět

Tlačítkem F7 si může soutěžící v průběhu soutěže text posunout o krok zpátky. Ve výchozím nastavení je nastaveno 500 ms, což někomu nemusí vyhovovat. Pro úpravu této doby posunu přejděte do nabídky Options – Playback. V dialogovém okně poté upravte hodnotu v textovém poli v řádce Rewind, v prvním sloupečku Step. Hodnota je vyjádřena v milisekundách – pro nastavení posunu o 2 sekundy zpět tedy 2000 ms.

Nastavení doby posunu v programu Express Scribe

Vzorový průběh soutěže

  1. Soutěžící ještě před soutěží (obvykle 24 hodin předem) obdrží cvičnou minutu. Ta je namluvená stejnou rychlostí, jakou je soutěžní text, musí však být z jiného textu, aby soutěžící nemohli na internetu najít ostrý soutěžní text. Soutěžící si nahraje cvičnou minutu do programu Express Scribe a nastaví si pro něj vhodnou rychlost.
  2. Bezprostředně před soutěží je distribuována soutěžní nahrávka. Tu si soutěžící zkopíruje do počítače a načte do programu Express Scribe. Soutěžící má sluchátka sundaná, diktát nepřehrává, jen si ověří, že má nastavenou pro něj vhodnou rychlost na základě cvičné minuty.
  3. Soutěžící má program Express Scribe minimalizovaný, má před sebou čistý dokument Word.
  4. Podle pokynů JURY si nasazuje sluchátka a po startovním hvizdu spuští soutěžní diktát pomocí tlačítka F9. Soutěžní diktát může obsahovat název nahrávky (např. Berlín 2017 – soutěž Audiotranscription…). Soutěžící jsou o této skutečnosti informováni a tento text si nezapočítává do doby 10 minut na práci.
  5. Soutěžící má 10 minut na přepis, v průběhu kterého může nahrávku zastavovat, pustit, vrátit se zpět. Při tomto využívá klávesových zkratek programu.
  6. Po závěrečném hvizdu soutěžící ihned sundává sluchátka a vyčkává pokynů JURY. Program Express Scribe může zastavit.

Zaujal tě článek? Sdílej.