Navigační menu

Rubrika: Pro vyučující

Rubriky

Archivy

Opis 100 minut? Na tréninkovém soustředění v Opavě ano!

Mistrovství světa v záznamu a zpracování textů Intersteno Katowice 2024 se rychle přibližuje. Česká národní skupina již finalizovala seznam účastníků letošního šampionátu a pokračuje v tréninkové přípravě. Ta započala už v říjnu, kdy se možní reprezentanti především ze základních a středních škol sjeli na tréninkové soustředění do Rožnova pod Radhoštěm. V průběhu roku jsme se scházeli také online a neméně důležitou součástí přípravy […]

Přečíst si článek

Intersteno jednalo v Bordeaux

Světová federace Intersteno se podle stanov schází každý rok, aby projednala vše, co je pro její zdárný chod potřebné. V lichých letech se takové setkání včetně plenární schůze samozřejmě koná v rámci kongresu Intersteno a v sudých se členové výboru, zástupci jednotlivých zemí i členové světové jury a vědecké komise schází ve členských státech. Letos po dlouhém covidovém odkladu se všichni […]

Přečíst si článek
Audiotranscription krok za krokem

Audiotranscription krok za krokem

Nezbytným pomocníkem nejen při soutěži audiotranscription se stal program Express Scribe od firmy NCH. Umožňuje soutěžícímu diktovanou nahrávku zpomalit na požadovanou rychlost, přehrávat a zastavovat nahrávku pomocí klávesových zkratek. Rovněž je Express Scribe efektivním pomocníkem při nácviku diktátů. Instalace programu Program je ve volné verzi k dispozici ke stažení zde. Po stažení otevřete instalátor a potvrďte souhlas. Pokud se […]

Přečíst si článek

Těsnopis v češtině: představení systému ZAVPIS

Překlad příspěvku publikovaného originálně v časopisu Tiro, původní anglické znění naleznete zde Těsnopis v českém jazyce existuje v několika podobách, které vznikaly v průběhu času a zohledňovaly technické možnosti a požadavky tehdejších stenografů. V tomto článku stručně představím různé formy českého těsnopisu, které dělím podle tradičního členění do tří skupin: grafický těsnopis neboli zaznamenávání textů pomocí tužky, dále pak strojový těsnopis s využitím […]

Přečíst si článek

Diktování do počítače a psaní na klávesnici v praxi

Politická strana TOP 09 od svého vzniku v roce 2009 na svých sněmech vždy nabízela kvalitní servis pro novináře a své členy či podporovatele v podobě videozáznamu, on-line přenosu, ale také rychlého přepisu prakticky všeho, co zaznělo. Tyto informace využívá nejenom široká veřejnost, která je má nabízeny přes webové stránky a sociální sítě, ale i profesionálové – novináři a analytici, kteří […]

Přečíst si článek
Postřehy talentovaného studenta Patrika Pluhaře z OA Přerov

Postřehy talentovaného studenta Patrika Pluhaře z OA Přerov

Metoda výuky a tréninku psaní na klávesnici ZAV je individuální, talentované nenechá zapadnout do průměru, nejlepší z nich vede i k soutěžení, různě handicapovaným umožňuje získat klávesnicovou gramotnost tak, aby z ní mohli těžit po dobu dalšího studia i v pozdější praxi. Ne vždy se stává, že se student s poruchou sluchu vyrovná s návykem „ťukání na klávesy dvěma prsty pomocí zraku“ a rychle se […]

Přečíst si článek
Zneužití státních zkoušek – vyjádření NÚV/STÚ

Zneužití státních zkoušek – vyjádření NÚV/STÚ

Reakce NÚV/STÚ na soukromou komerční aktivitu v oblasti zkoušek z psaní na počítači a OBK Na jaře mají proběhnout Zkoušky z psaní na počítači a obchodní korespondence konané společností s ručením omezeným HYL ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů. Zkoušky jsou vydávány za náhradu zrušeného jarního termínu Státních zkoušek z kancelářského psaní na klávesnici. Jako Národní ústav pro vzdělávání se od této zkoušky […]

Přečíst si článek
Město Albrechtice, rodinné stříbro ZAV

Město Albrechtice, rodinné stříbro ZAV

Základní škola ve Městě Albrechticích patří jednoznačně k rodinnému stříbru ZAV. Mají zde splněny všechny tři podmínky úspěšné výuky psaní na klávesnici – v osobě Karla Knappa velkého podporovatele klávesnicové gramotnosti a především prozíravého ředitele, který ví, co znamená umění psát na klávesnici, v Taťáně Kurečkové a řadě dalších jejích kolegů a kolegyň nadšené učitele, kteří vědí, jak žáky motivovat, kdy […]

Přečíst si článek

Nymburská inspirace

Zkušený vyučující pan Oldřich Suchoradský působil po většinu svého aktivního učitelského života na kopidlenské ZŠ. Jeho rukama prošly stovky dětí, které nyní oceňují při svém dalším studiu či práci klávesnicovou gramotnost, k níž je přivedl. Mnozí žáci reprezentovali školu na nejrůznějších soutěžích, pět dokonce až na mistrovství světa – Hana Jampílková, Šárka Hanušová, Jana Hloušková (všechny […]

Přečíst si článek
Ústřední rada Intersteno zasedala v Budapešti

Ústřední rada Intersteno zasedala v Budapešti

Nejvyšší orgán Intersteno představuje generální shromáždění, ve kterém má Česká republika díky svým aktivitám již 7 hlasů. Zasedání se koná vždy u příležitosti světového šampionátu a kongresu Intersteno, naposledy to bylo v roce 2009 v Pekingu, příští plenárka se sejde v červenci 2011 v Paříži. V letech mezi mistrovstvími se schází druhý nejvyšší orgán Intersteno – Centrální rada. V té má každá země […]

Přečíst si článek