Ústřední rada Intersteno zasedala v Budapešti

Nejvyšší orgán Intersteno představuje generální shromáždění, ve kterém má Česká republika díky svým aktivitám již 7 hlasů. Zasedání se koná vždy u příležitosti světového šampionátu a kongresu Intersteno, naposledy to bylo v roce 2009 v Pekingu, příští plenárka se sejde v červenci 2011 v Paříži.

V letech mezi mistrovstvími se schází druhý nejvyšší orgán Intersteno – Centrální rada. V té má každá země jeden hlas + jeden hlas má jako celek sedmičlenný ústřední výbor (board), ve kterém jsme zastoupeni předsedou Interinfo ČR.

K letošnímu zasedání Centrální rady pozvala delegáty do Budapešti paní Csilla Hegedüs ve spolupráci se svou kolegyní Anitou Dobos z Maďarska. Celkem se zúčastnili zástupci 25 zemí ze tří kontinentů.

Zvláštní zasedání absolvovala i sekce parlamentních stenografů (IPRS), před setkáním Centrální rady jednala i jury, ve které Českou republiku už od roku 2007 zastupuje vedoucí soutěže „opis textu“, Helena Matoušková. Závěry jury v podobě úprav pravidel mistrovství pak byly předneseny, diskutovány a schváleny v Centrální radě.

Nebyl přijat ani návrh, aby se do společné výsledkové listiny zařazovaly textové soubory získané jakoukoli technikou (hrozila například konkurence scannerů), ale ani návrh rozlišování prací s využitím zkratek či bez krácení (což by prakticky znamenalo vyloučení Wordu), ani nebyla vyřešena srovnatelnost písma čínského a japonského s texty v latince nebo azbuce.

Centrální rada odsouhlasila zprávy prezidenta, generálního sekretáře, vedoucího vědecké komise a vzdělávací komise. Čínský zástupce přednesl závěrečnou zprávu o posledním kkongresu Intersteno v Pekingu a děkoval všem, kteří se ho zúčastnili.

Z konkrétních usnesení k pravidlům soutěží:

Článek 13. Věkové kategorie se nemění, pro internetovou soutěž jsou čtyři (–13, 14–16, 17–20, 21–), při mistrovství světa tak jako dosud tři (bez zlváštní kategorie do 13 let). Návrh „zjednodušit“ výsledky sloučením do jediné kategorie bez rozlišování technologií byl odmítnut zejména díky české a německé zástupkyni v jury.

Korektura textu. Soutěžící obdrží jako dosud 100 bodů za každou korekturu v rozsahu jím odevzdané práce, za každou neúplnou, nesprávnou či vynechanou se odečítá 500 bodů.

Dosud se za vynechané korektury, jimiž se soutěžící také zabývá, byť se třeba vědomě rozhodne je neprovádět, body nepřidělovaly, takže faktická penalizace se rovnala 600 bodům.

Pro zařazení do výsledkové listiny je třeba zpracovat minimálně 60 korektur.

O tomto paragrafu byla v jury rozsáhlá diskuse, opět zvítězilo mínění zástupkyň Německa a Česka, pro hlasovali jen tři členové jury, čtyři se hlasování zdrželi (budiž k jejich cti řečeno, že tak učinili i proto, že zastupují jiné soutěže a z jejich zemí se soutěže v korektuře textu nikdo nebo téměř nikdo nezúčastňuje).

Další český návrh, který při posledním zasedání boardu v Haagu nenašel dostatek podpory),byl  nyní přijat: ve výsledkové listině bude uveden celkový počet soutěžících (včetně neúspěšných), aby se zamezilo dosavadní situaci, že podmínky z 20 startujících splnil jen jeden a podle výsledkové listiny to dělalo dojem, že vlastně neměl soupeře.

V těsnopisné soutěži už při stejném výkonu (uznané minuty + stejný počet trestných bodů) nerozhoduje délka času převodu, soutěžící jsou uvedeni pod totožným pořadím.

Mění se limity rychlosti pro zařazení výsledků v internetové soutěži:

děti (do 13 let) 150 úhozů, žáci (14 – 16 let) 180 úhozů, junioři (17 – 20 let) 200 úhozů, praktici (nad 20 let) 240 úhozů.

Pro internetovou soutěž 2011 byl stanoven termín registrace 14.–27. března, soutěž proběhne ve dnech 28. března až 6. května.

Kongres INTERSTENO (v jehož rámci se koná mistrovství světa):
místo a termín: Paříž, 10. až 15. července 2011

Netradičně program začíná v neděli, prakticky celý průběh je o den posunut. Ve čtvrtek je ve Francii svátek, organizační výbor chce všechny pomocníky, členy jury a další činovníky pozvat na projížďku lodí s výhledem na ohňostroj.

Paříž je městem drahým, odráží se to i v sazbách pro účastníky šampionátu. České delegaci organizátoři přislíbili podporu při jednání s ubytovacím zařízením FIAP, které na naši předběžnou objednávku zatím reagoval povinností předat jmenovitý seznam ubytovaných již v září s tím, že změny by představovaly storno minimálně ve výši 20 % ubytování, navíc všichni měli mít povinnost hradit i povinnou večeři v paušální ceně 10 €. Tyto dvě povinnosti se pokusí organizátoři odstranit za předběžný závazek obsadit minimálně 80 míst.

Na návrh německé delegace bude možnost nezúčastnit se po vyhlášení výsledků závěrečného večera v pařížské radnici a tím významně náklady snížit.

Po mnoha jednáních byly ceny předběžně stanoveny následovně:

kongresový poplatek 200 €, účast při soutěžích (startovné bez ohledu na počet soutěží) 40 €, slavnostní gala-večeře v radnici 60 €.