Zneužití státních zkoušek – vyjádření NÚV/STÚ

Reakce NÚV/STÚ na soukromou komerční aktivitu v oblasti zkoušek z psaní na počítači a OBK

Na jaře mají proběhnout Zkoušky z psaní na počítači a obchodní korespondence konané společností s ručením omezeným HYL ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů.

Zkoušky jsou vydávány za náhradu zrušeného jarního termínu Státních zkoušek z kancelářského psaní na klávesnici.

Jako Národní ústav pro vzdělávání se od této zkoušky naprosto distancujeme – tato zkouška vznikla bez našeho vědomí a souhlasu jako soukromá komerční aktivita výše uvedené společnosti zneužívající momentální legislativní nezakotvenosti státních zkoušek.

Zkouška v žádném případě není jakoukoli oficiální náhradou za zrušené termíny Státních zkoušek a za takovou náhradu nebude moci být jejími absolventy ani později vydávána.

Na této zkoušce žádným způsobem neparticipujeme my jako Státní těsnopisný ústav ani naši zkušební komisaři státních zkoušek.  Stejně tak náš partner pro Státní zkoušky ze zpracování textů Interinfo ČR nemá s touto aktivitou nic společného. Vůči zneužití pravidel státních zkoušek pro komerční účely výše uvedené společnosti se důrazně ohrazujeme.

Originální znění zde.