Týden intenzivní snahy o zvyšování klávesnicové gramotnosti

Celý pracovní týden od 7. do 11. června 2010 se v Ostravě nesl ve znamení intenzivní snahy o zvyšování a zdokonalování klávesnicové a korespondenční gramotnosti v Ostravě. Začal v pondělí registrací a bodovaným tréninkem na soutěži ZAV OSTRAVA 2010 (poslední pohárové soutěži v tomto školním roce organizované Interinfo ČR ve spolupráci s Internetovou školou ZAV), konané na Základní škole Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu. Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách vyslala své soutěžní družstvo, které se pak v úterní soutěži umístilo na krásném třetím místě z dvaadvaceti zúčastněných škol z celé ČR. O nádherné atmosféře na soutěži se lze dočíst na http://www.zav.cz/souteze/407-zav-ostrava-2010.html.

Ve středu 9. června 2010 se pro změnu na Obchodní akademii a VOŠS v Ostravě-Mariánských Horách konal již 10. ročník talentové soutěže pro žáky základních škol. Velkou radost jsme měli nejen z velké účasti v tomto exponovaném termínu, ale hlavně z výsledků, kterých žáci ve své třicetiminutové práci dosahovali. Na základě desetileté zkušenosti s výukou můžeme konstatovat, že se výkon soutěžících (ale hlavně pak žáků ve škole) zlepšil více než stoprocentně, a to hlavně díky velmi efektivní Internetové škole ZAV, kterou školy při výuce klávesnicové gramotnosti využívají.

Čtvrtek 10. června 2010 byl zasvěcen semináři, který se pořádal rovněž v prostorách OA v Mariánských Horách v rámci projektu „Moderní, dynamickou a inovativní výukou k vyšší konkurenceschopnosti OA Ostrava“ a byl zaměřen na modernizaci předmětů Technika administrativy a Písemná a elektronická komunikace na Obchodní akademii. Hlavními body programu bylo představení nové verze bezkonkurenčního výukového programu 4. generace ZAV a naprosté novince – elektronické spisové službě vytvořené pro potřeby výuky v rámci projektu. Kolegové, zdá se, odcházeli velmi spokojeni.

Poslední akcí týdne byl 4. ročník mezinárodní soutěže „o státní zkoušku“, pod názvem TYPING OSTRAVA 2010. Soutěž proběhla v pátek 11. června 2010, opět na Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách. Ostrou státní zkoušku bezprostředně po soutěži úspěšně vykonalo 14 studentů z České republiky a Slovenska. Nejúspěšnější studentka Lucie Nápravníková z OA Ostrava-Mariánské Hory získala maximální počet bodů. Poděkování patří také vyučujícím, kteří se aktivně zapojili do organizace a přípravy žáků.

Již počtvrté jsme měli na naší škole možnost a čest spolupracovat s Internetovou školou ZAV – s panem Jaroslavem Zaviačičem a paní Helenkou Matouškovou. Setkání s nimi je vždy velmi přátelské a inspirující. Těší nás, že s nimi můžeme tvořit velkou ZAVovskou rodinu, která dobře funguje, spolupracuje a pomáhá si, a že stejný názor sdílejí nejen vyučující, ale také naši studenti. Jsme rádi, že se žáci o soutěže zajímají, že je na nich vidět  radost z úspěchů, ale také ze setkávání a navazování nových přátelství. Je to příjemná tečka na konci školního roku.

Mgr. Hedvika Pabjanová
OA a VOŠS, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory

A na závěr pohled studentky:

Dne 11. června se na naší škole uskutečnila soutěž Typing 2010. Hned od rána byla atmosféra soutěžní, ale i pohodová a přátelská. Soutěžilo se v opisech a korektuře textu. Nejen vítězové pak dostali velmi hodnotné ceny, kterými přispělo i město Ostrava. Velikou výhodou soutěže bylo, že se studenti dozvěděli, kolik bodů z celkového počtu měli, a co je nejdůležitější, zda by v následující státní zkoušce uspěli. Státní zkouška byla totiž součástí dne. I když jsme pak při ní umírali horkem, nakonec ji všichni zvládli a mohli jsme oslavovat. Na závěr bych chtěla poděkovat všem organizátorům nejen za vynikající občerstvení, ale hlavně za krásně strávený den, na který budu dlouho vzpomínat.

Nikola Havlíková, 3. M,
OA a VOŠS, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory