ZAV Bruntál 2006

Putovní pohár převzalo družstvo OA Český Těšín, první dvě místa mezi jednotlivci obsadili ve všech soutěžích i tréninku Šárka Bicanová (OA Český Těšín) a Jan Kolář (Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm), celkové třetí místo Tomáš Křenek (OA Valašské Meziříčí) těsně před Romanem Světnickým (OA a EL Praha, Heroldovy sady)

Šestého ročníku pohárové soutěže pro studenty třetích ročníků středních škol (s možností účasti mladších talentů) ve dnech 1. a 2. února 2006 se zúčastnilo 64 soutěžících ze 17 škol.

Hlavní organizační zátěž spočívala na člence výboru Interinfo ČR Anděle Sedláčkové. Úkolu se zhostila se svým charakteristickým elánem a obětavostí, sama vyjednala slevu na hotelové ubytování, vedla registrační agendu včetně zajištění stravování a spolu s vedením školy zajišťovala sponzory. Při slavnostním zahájení účastníky soutěže pozdravil ředitel školy Ladislav Konopka a zástupce hlavního sponzora, ředitel bruntálské pobočky ČSOB Pavel Pluháček. Všechna soutěžní zadání a jejich praktickou aplikaci ve školní síti připravila a soutěž stejně jako v minulých ročnících vyhodnotila Helena Matoušková za technické podpory správce sítě Marka Uhlíře.

Letošní ročník byl z pohledu vyučujících rozšířen do mezinárodního rozměru. Po listopadových konzultacích s českými vyučujícími u příležitosti ZAV-Hodonín se tentokráte pět polských jedna slovenská středoškolská učitelka přijely seznámit s výukou, tréninkem, soutěžením a podporou talentů u nás.

Po úterním programu si odnášely praktické zkušenosti z hodiny korespondence a z hodiny programované výuky ZAV středoškolských studentů i třídy dálkového studia dospělých. V roce 2005 získala bruntálská OA a SZeŠ nemalou podporu z EU na vybudování dvou poslucháren. Pan ředitel v závěru akce soutěžícím přislíbil, že do příštího ročníku ZAV-Bruntál bude modernizována i technika ve třídě určené výuce psaní na klávesnici a korespondence. Zahraniční hosté (a při soutěži pak i závodníci) v této třídě letos nemohli vyjadřovat nadšení z technické úrovně (hlavně monitorů) vybavení, odnesli si ale poznatek, že individuální programovaná výuka umožňuje při maximálním efektu nedělit třídy a s pomocí učitelského programu ZavAdmin svěřit vedení výuky ovládání klávesnice i tří desítek žáků jedinému vyučujícímu.

Stejně vysoce efektivní práci předvedla Anděla Sedláčková i na ukázkové hodině korespondence. Tradičního šustění stránek v tištěných učebnicích se ovšem hosté nedočkali. Po stručném výkladu k tématu „Plná moc“ následoval odkaz, jak si modulární vzor jejího zpracování žáci mají zobrazit a dvě zadání, jak hned dvě plné moci k rozdílným příležitostem na formát A4 mají zpracovat. Teoretický (a nezáživný) výklad k normě nikoho nezdržoval, upozornění na charakteristické formální prvky ve vzorovém modulu splnily stejný úkol nenásilně a účinněji. Minimum konkrétních dotazů žáků ostatní v samostatné práci prakticky nerušilo, všichni před koncem hodiny své zpracování odeslali na síťovou tiskárnu, aby je vyučující do příští hodiny mohla zkontrolovat a ohodnotit.

Obě ukázkové hodiny různého obsahu ukázaly obrovský potenciál ekonomických úspor ve školství při vhodném využití moderních forem výuky, bez kolektivních výukových programů, bez papírových učebnic. V případě hodiny psaní na klávesnici šlo o ukázku kooperace s internetovou školou ZAV, v hodině korespondence využití permanentně aktualizovaných výstupů pracoviště Státního ústavu těsnopisného při Národním ústavu odborného vzdělávání.

Ve středu dopoledne vyslala do OA a SZeŠ Bruntál předvést své talenty Základní škola Smetanův okruh Krnov, ve čtvrtek pak Základní škola Město Albrechtice. Další desítky škol talentovky neobeslaly a skutečnou kvalitu cesty svých žáků k počítačové gramotnosti tak skryly. Zřejmě velmi šokující zjištění by do svých zápisů formulovali školní inspektoři, kdyby se u některých z nich zajímali o využití ne zrovna laciných plodů „Indoše“ při aplikaci povinnosti naučit děti „efektivně vytvořit textový soubor“, jak nabádá Rámcový vzdělávací program pro základní školy.

Z necelých čtyř stovek účastníků talentovek tohoto školního roku se do první desítky z krnovských reprezentantů (výkony 108 a 107 cvičení) zařadily Petra Satková a Aneta Valentová, díky tradiční líhni talentů, ZŠ Město Albrechtice, je celostátní přehled letošních talentovek obohacen o dalších tři „stovkové“ výkony Markéty Labajové a Veroniky Černé, přičemž absolutní vítězka, Martina Jalamasová, se letošním rekordním výkonem (132 cvičení!) s velkým odstupem usadila v čele výsledkové listiny. Významný pokrok zaznamenal i loni historicky nejmladší soutěžící – letos žák čtvrté třídy Milan Musil. Po loňském (vzhledem k věku obdivuhodném) výkonu 50 cvičení se letos vyšplhal na 89!

Helena Matoušková stačila nejen nainstalovat vše potřebné pro talentovky, trénink a soutěž ZAV-Bruntál, ale ještě v roli komisaře zvládla státní zkoušku ze zpracování textů. O její splnění se ucházelo 21 místních studentů a dva hosté ze Střední průmyslové školy Bruntál, pouze tři z uchazečů si budou muset náročnou zkoušku zopakovat.

Středeční odpoledne už patřilo středoškolákům, účastníkům pohárové soutěže. Tradičně začali tréninkem, poprvé místo minutovek absolvovali sérii dvouminutových opisů a klávesnicových her. Obě tréninkové části naznačily roli favoritů: v součtu tři reprezentanti OA Český Těšín dosáhli ve dvouminutovkách 1442, družstvo OA a EL Praha, Heroldovy sady o něco méně – 1383. Podobný výsledek byl i ve hrách: 78 873 : 73 826. Zkušený reprezentant ČR Petr Hais v roli trenéra pražského družstva měl v noci o čem přemýšlet. Podaří se jeho oproti loňsku daleko vyrovnanější trojici ve vlastní soutěži loňské druhé místo „pouze“ obhájit?

Samozřejmě, že nejzkušenější soutěžící (například Bicanová, Kolář, Válková, Křenek) mohli ve dvouminutovkách využívat český zkratkový systém zavpis. I díky jeho zvládnutí se čtveřice jmenovaných umístila výbornými výkony (nejlepší Šárka Bicanová 714 čistých úhozů za minutu) mezi šesti nejlepšími. Stejná čtveřice ovšem dala pádný argument závistivému znehodnocování výkonů zavpisáků, že „kdyby nekrátili, pak by se teprve ukázalo …“: ano, ukázalo se. Ve hrách totiž krátit nelze. A jmenovaná čtveřice soutěžících se v pořadí her vešla dokonce mezi pět nejlepších!

Čtvrtek přinesl hlavní soutěžní klání – tři desetiminutové opisy s různými penalizacemi. Pořadí družstev nakonec potvrdilo pořadí v tréninku. OA Český Těšín před OA a EL Heroldovy sady Praha, těsně následovány družstvem Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, pořadatelské OA a SZeŠ Bruntál, OA Valašské Meziříčí a OA Bučovice. Stoupající úroveň ukazuje fakt, že ještě tříčlenná družstva z OA Ostrava, Mariánské Hory, OA Olomouc a OA Zlín dosáhla výsledků, které by v minulém roce stačily na celkové čtvrté místo!

Dík patří všem: organizátorům za obětavou práci, soutěžícím za krásné výkony a za velkou péči pak jejich vyučujícím, kteří je připravují nejen na hodnotné výkony soutěžní, ale na celý profesní život, ve kterém klávesnicová gramotnost hraje stále významnější roli.

Jaroslav Zaviačič
Foto: Táňa Kurečková

Kompletní výsledkové listiny:

Zaujal tě článek? Sdílej.