Šenovský datel 2006

ve znamení Ivety Kolarovčekové a vyrovnanosti školních družstev

K tradiční pohárové soutěži pro studenty II. ročníků středních škol (s možností účasti mladších talentovaných) v psaní na počítači „Šenovský datel“ se letos do Šenova u Nového Jičína sjelo 66 soutěžících z 20 škol.

Loňský vítěz (OA a SZeŠ Bruntál) přivezl putovní trofej (na snímku) a velmi silné družstvo (odchovankyně ZŠ Města Albrechtice Iveta Kolarovčeková a Aneta Kaperová, doplněné perspektivní závodnicí Romanou Vítkovou). Čtvrteční hodinový bodovaný trénink (37 nominačních cvičení a následné minutovky) byl tradičně průběžně přenášen pomocí učitelského programu ZavAdmin. Obecenstvu nabídl napínavý sportovní zážitek. Ve vedení se neustále střídalo několik závodníků, mezi 11 nejlepších se nakonec kromě družstva z Bruntálu vešly kompletní trojice reprezentantů OA Valašské Meziříčí a OA Choceň spolu s dvojicí soutěžících z Gymnázia a SOŠ Orlová.

Obchodní akademie Šenov u Nového Jičína coby tradiční hostitel soutěže, byla před dvěma lety sloučena s dalšími dvěma školami v Novém Jičíně. Letos tak už podruhé vítala mistry klávesnic paní ředitelka Renata Važanská (na snímku), která řídí obří „trojškolu“ s prestižním názvem Mendelova střední škola a s velmi rozličnými studijními obory: zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, obchodní akademie, ekonomické lyceum, veřejnosprávní činnost, informatika v ekonomice, obchodně podnikatelská činnost, obchodník, prodavač(ka) smíšeného zboží, provoz obchodu. Na přípravách se pod vedením Dalibora Tomka podílel celý tým kolegů: Václava Brusová, Pavel Kracík, Martina Staroňová, Jana Pagáčová a Lenka Budinská. Soutěž finančně podpořily: Rada rodičů při OA, MÚ Nový Jičín, OÚ Šenov u Nového Jičína a firma Dytron, s. r. o., zabývající se prodejem a servisem výpočetní techniky a mobilních telefonů.

Získávání klávesnicové gramotnosti je nezbytné do škol zařadit s předstihem oproti jakékoli další výuce ovládání počítače spojené s písmenky, tedy možnosti chatování, výuce textového editoru, psaní e-mailů apod. To dnes znamená začít s výukou přibližně desetiletých žáků. Pro odpovědné kormidelníky zdravotnického školství se otevírá zadání, jak (než do středních škol začnou nastupovat klávesnicově gramotní žáci) doslova zachránit další ročníky absolventů středních škol před nebezpečím, že jako zdravotní sestřičky budou vytlačovány ze svých pracovišť klávesnicově gramotnými, protože pan doktor bude chtít ošetřit více pacientů a (aspoň do doby, než se sám bude umět k počítači posadit tak, aby se věnoval pacientovi a ruce nechal na klávesnici pracovat bez hledání písmenek) diktováním třeba několikařádkového chorobopisu nebude ochoten ztrácet dlouhé minuty, když jiná klávesnicově gramotná sestřička bude schopna jeho odborný text zaznamenávat prakticky on-line.

Výsledkem letošního Šenovského datla na půdě veleškoly pro zpracovatele textu i zdravotníky je kromě jiného i příslib využitím zkušeností z obchodní akademie rozšířit i mezi budoucí zdravotníky počítačovou gramotnost o její základní složku, gramotnost klávesnicovou. Že je kvalita výuky v OA vysoce nadprůměrná ukazují i konečné výsledky letošního ročníku Šenovského datla: z 20 škol se trojice reprezentantů Mendelovy SŠ umístila na 8. místě.

Čtvrteční bodovaný trénink byl co do výkonu i soustředěným útokem na dosud nejvyšší výsledek „Datla“. Držitelkou rekordu v tréninkových minutovkách byla od roku 2004 Šárka Bicanová z Českého Těšína. Jejím 594 úhozům se loni přiblížil Jan Kolář (Rožnov pod Radhoštěm). Za ním před rokem skončili stejným výkonem 475 Tomáš Křenek z OA Valašské Meziříčí a Iveta Kolarovčeková z Bruntálu. Letos své umístění Tomáš zopakoval výkonem o 81 úhozů vyšším, Iveta ovšem poprvé v historii soutěže překonala hranici 600 úhozů a svými konečnými 624 úhozy za minutu vzala divákům dech a Šárce Bicanové rekord.

Páteční soutěž měla na programu dva desetiminutové opisy z obrazovky s penalizací 10 a 100 úhozů za neopravenou chybu a jednu desetiminutovku podle pravidel mistrovství českých škol, opis z papírové předlohy při penalizaci 50 úhozů za neopravenou chybu.

Stále více organizátorů soutěží, trenérů a vyučujících má za sebou aktivní závodnickou zkušenost. V zákulisí nenápadně všechny soutěže připravila, ve spolupráci se správcem sítě nainstalovala a pak vyhodnotila naše fenomenální devítinásobná mistryně světa Helena Matoušková, v roli pedagogů, vedoucích dvou družstev z Prahy (OA Heroldovy sady a ČAO Resslova 5) přijeli vynikající reprezentanti ČR, bratři Petr a Libor Haisovi. Jménem světové organizace Intersteno jsem jim v úvodu vyhlášení výsledků předal medaile za vítězství v letošní internetové soutěži.

Pro tři nejúspěšnější v bodovaném tréninku a třech desetiminutovkách připravili organizátoři medaile, diplomy a věcné ceny, v celkovém pořadí bylo odměněno deset nejlepších, z toho tři první dostali i odměnu peněžní. Neporazitelná Iveta Kolarovčeková přijímala gratulaci celkem pětkrát – vždy za první místo! Na pomyslné stupně vítězů umístěním na 2. nebo 3. místě ještě byli pozváni Tomáš Křenek a Markéta Stavinohová (oba 4x), Kateřina Válková (G a SOŠ Orlová) a Aneta Kaperová. Na 4. místech se objevují další jména úspěšných soutěžících, Ondřeje Kanty (Praha, OA Heroldovy sady) a třetí z družstva OA Valašské Meziříčí, Hany Belicové.

Celkovým vítězem se stává vždy tříčlenné družstvo z jedné školy podle pořadí daného součtem výkonů v čistých úhozech za 3 x 10 minut. V loňském ročníku dosáhlo výkonu > 21 000 16 družstev, letos 17, > 25 000 loni 4, letos 7, > 26 000 loni 3, letos 7, > 27 000 loni 2, letos 4, > 30 000 loni 1, letos 2 družstva, > 31 000 až > 34 000 loni žádné, letos 2 družstva. Mnohokrát jsme přepočítávali, revidovali, kontrolovali. Rozdíl mezi dvěma nejsilnějšími trojicemi z Bruntálu a Valašského Meziříčí totiž činil pouhých 25 úhozů, tedy necelé půl řádky textu, znamenal jedinou chyby při opisu za 50 nebo 100. Tím těsně šťastnějším se stalo družstvo Bruntálu, prestižní trofej tak jen na několik dnů opustila prostory Obchodní akademie a Střední zemědělské školy a na případný návrat do původního rodiště – Valašského Meziříčí – tak nejméně na rok přišla. V příštím roce se tam ale vydá opět, o organizaci celostátní soutěže pro studenty II. ročníků středních škol se Valašské Meziříčí a Nový Jičín střídají.

„Datel 2006“ doťukal a do pomyslného polesí vyznavačů písmenek vyslal signál, že pro dobrou reprezentaci naší republiky na světovém šampionátu v Praze 2007 dorůstají další výborní závodníci. Za toto poznání patří dík nejen jim samotným, ale také jejich vyučujícím a trenérům, vedoucím pracovníkům základních a středních škol. Zejména těm příznivcům našeho ušlechtilého sportu, kteří – aniž by byli jmenováni mezi přímými sponzory nebo u jejich jména na výplatních sumářích tučnily částky v kolonce odměn – věnují svůj čas a zkušenost přípravě a provádění tréninku, soutěží, péči o talentované a pilné. Hluboký dík patří zejména těm z nich, kteří na jeho vyslovení ani nečekají v bezděkém pocitu dobře již odměněné práce některým jiným kolegům neznámým, těžko kvantifikovatelným platidlem – spontánním výrazem radosti ze sportovního zážitku svých svěřenců.

Jaroslav Zaviačič

Výsledkové listiny:

Zaujal tě článek? Sdílej.

Související články