Psaní na počítači pro neslyšící

Individuální programovaná výuka ZAV po desetiletích vývoje prokazuje, že kdo jejími cvičeními prošel, naslepo slušnou rychlostí a při potřebné přesnosti se psát naučil. Týká se to i žáků s dysfunkcemi stejně jako těch, kteří mají problémy s koncentrací. Vždyť jinak by příjemná hodnocení před časem neposlali například mladí žáci a jejich vyučující ze Salesiánského kroužku v Teplicích.

Nové možnosti nabízí ZAV IV. generace pro žáky s poruchami zraku, kteří si mohou předlohový i vytvářený text ve dvou stupních velikosti zvětšit.

Kurz Poradenského centra v Kroměříži zase ukazuje výhodnost individuální programované výuky pro neslyšící. Vede ho vynikající reprezentant ČR v záznamu a zpracování textů, absolvent Obchodní akademie Valašské Meziříčí, Tomáš Křenek. Snímky ukazují úvodní hodinu, při níž ilustrovaný výklad ještě doprovázela tlumočnice znakového jazyka. Někteří žáci pak během několika desítek minut postoupili i o více než 40 cvičení.

zav

Kurz psaní na PC pro osoby se sluchovým postižením

 Dne 21. Září 2010 byl v Poradenském centru Kroměříž zahájen kurz rychlopsaní pro osoby se sluchovým postižením. Tento kurz probíhá v rámci projektu s názvem „Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením“.

Samotný projekt byl zahájen v květnu letošního roku a jeho cílem je vytvořit takový vzdělávací produkt, který by sluchově postiženým osobám usnadnil vstup na trh práce a dal jim větší možnost uplatnění se v něm. Projekt je rozdělen do dvou etap.

První etapa je základní kurz, do kterého bylo zapojeno 10 sluchově postižených, rozdělených do 2 skupin. Tento kurz měl celkem 52 hodin a účastníci se v něm postupně naučili základům práce na počítači, tj. práce s Windows a kancelářským balíkem Office (Word, Excel, Powerpoint). Poslední část tohoto základního kurzu  byla věnována výuce „orientace ve vyhledávání volných pracovních míst“. Z účastníků základního kurzu bylo následně vybráno několik nejlepších, kteří dále pokračovali v další etapě „kurz administrativní pracovník“, kde je zahrnuta i výuka psaní na klávesnici všemi deseti.

Této výuky se účastní 6 osob se sluchovým postižením. Výuka je rozdělena do čtyř výukových dnů po třech hodinách. Účastníci mají možnost se učit základům psaní na klávesnici v programu ZAV čtvrté generace, který pro tyto účely poskytli Jaroslav Zaviačič a Helena Matoušková. Za to jim patří velký dík.

Účastníci kurzu jsou velice nadšení z výuky a jsou vděčni za možnost se naučit opět něco nového, co by jim mohlo pomoci jak při hledání nového zaměstnání, tak při osobním využití. Výuka psaní všemi deseti bude končit 12. října 2010 a od listopadu 2010 začíná vše znovu – tedy nových 10 osob do základního kurzu.

Tomáš Křenek

Zaujal tě článek? Sdílej.