Gent 2013 jako Praha 2007, Intersteno 2015 s otazníkem

Zasedání „boardu“ (sedmičlenného předsednictva) Intersteno mělo v závěru ledna 2011 v Miláně bohatý program, ale pro drtivou většinu těch, kteří kus svého srdíčka upsali písmenkům opisovaným, diktovaným či zpracovávaným, jsou asi nejzajímavější dva body, z nichž žádný výrazně nepotěšil:

  • změněné pravidlo pro záznam mluveného slova C-B-A při využití technologie „psaní hlasem“
  • informace k dalším šampionátům (2013 a 2015)

Už účast desítek výborných stenografů z Číny a neúčast českých vynikajících grafických stenografů, schopných zaznamenávat nesmírně vysoké rychlosti mluveného slova, představovala v této soutěži dost velkou ránu tradičním úspěchům České republiky. Těsně před milánským sezením byli jeho účastníci seznámeni s definitivním zněním pravidla v kategorii „psaní hlasem“ v tom smyslu, že za „stenogram“ (který má soutěžící k dispozici i po skončení diktátu) se považuje nejen to, co má na obrazovce (případně u grafických stenografů zaznamenáno tužkou na papír), ale také to, co během diktování sám svým hlasem přediktoval. I když návrh změny tohoto pravidla nebyl projednáván ani na posledním budapešťském zasedání celé Jury Intersteno a při hlasování centrálního výboru nebyl k dispozici (mimochodem ani oficiální zápis z tohoto zářijového zasedání údajně není ke škodě věci dosud zpracován), board byl po dost živé diskusi umlčen tím, že nová pravidla byla v září v Budapešti schválena i centrálním výborem.

Co to prakticky znamená? V této kategorii soutěže zpracování mluveného slova se neprojeví kvalita, konkurenceschopnost a praktická využitelnost technologie psaní hlasem, nýbrž jde výlučně už jen o schopnost soutěžícího diktát při jeho zvyšující se rychlosti co nejdéle dokázat do mikrofonu přemlouvat. Ať je kvalita „prvního stenogramu“ – textového souboru, který je hned po dokončení diktátu díky technologii „psaní hlasem“ k dispozici, jakákoliv, může šikovný soutěžící s dobrou výslovností a rychlým vnímáním textu tak, aby ho byl schopen i ve vysokých rychlostech opakovat, třeba metodou obsluhy klávesnice „všema dvěma“ předstihnout mnohé špičkové stenografy píšící tužkou, na klávesnici PC nebo na stenostrojích, protože ti zvukový záznam k dispozici mít nebudou.

S vidinou tohoto pravidla jsme již oslovili ředitele firmy Newton, která už na kongresu v Praze 2007 českou verzi technologie „psaní hlasem“ představila, aby také zvážil účast na pařížském mistrovství. Slovanské jazyky nemají tak vysoké procento přesnosti převodu mluveného slova jako například angličtina nebo italština, ale v důsledku tohoto pravidla už ani nepůjde o to, zda použitá technologie převede 20 nebo 70 % diktovaného textu, nýbrž jen o to, jakou rychlostí dokáže soutěžící originální diktát správně vnímat a vlastním hlasem do mikrofonu ve stenomasce přediktovávat.

Je to i nečekaná výzva a šance pro studenty či zkušené učitele těsnopisu, zvyklé na diktování vysokou rychlostí, aby si tuto zvláštní disciplínu vyzkoušeli. Zvláště pokud plánují účast v některé „nepísařské“ disciplíně, mohli by i v prestižní soutěži C-B-A ve spolupráci s firmou Newton uspět.

Druhý z nejzajímavějších bodů se týkal dalších šampionátů. Pro Paříž 2011 se Interinfo ČR snaží řešit složitý problém ubytování a věří v předběžný příslib MŠMT na úhradu autobusu. Od roku 2007 bohužel není zástupce země pořádající příští mistrovství světa členem boardu, takže jsme se v Miláně nic nového o nejbližším setkání nedozvěděli.

Pro rok 2013 se marně hledal organizátor. Na zasedání přijel ale do Milána s podrobně rozpracovanou nabídkou uspořádat mistrovství 2013 sekretář organizace, Belgičan Danny Devriendt. Organizačně je plán nesmírně podobný tomu, co stovky účastníků chválily na mistrovství v Praze 2007, takže nejlepší zprávy z Milána zní:

Místo konání šampionátu 2013: Belgie, Gent (asi 67 km od Bruselu).

Vše (zahájení, soutěže, přednášky, bydlení, vyhlášení výsledků) je možné prožít ve studentském areálu „Nový kampus“, 15 minut pěšky od centra Bruselu.

Bez problému parkování, kina či jiné kulturní příležitosti už ve vzdálenosti 100 m.

Drobnou komplikaci představuje potřeba sálové soutěže (opis, korektura, wordprocessing) organizovat současně v několika větších učebnách o kapacitě asi po 50 místech.

Bydlení bude možné přímo v areálu, momentální cena dvoulůžkového studentského pokoje činí 27 € za noc.

V plánech na rámcový program neschází návštěva centrály EU v Bruselu.

Termín zahájení šampionátu (13. 7. 2013) je předběžně stanoven tak, aby zájemci mohli pobyt prodloužit a zúčastnit se tak tradičních celobelgických slavností.

Méně radosti připravila zpráva zástupce USA: v roce 2015 je možno v New Yorku „přifařit“ k velkému kongresu severoamerické organizace NCRA (sdružující 20 000 členů) i přednášky Intersteno, pro mladé lidi je ale cena uvažovaného bydlení příliš vysoká. Zástupce USA tlumočil závěry z jednání NCRA, aby Intersteno 2015 vůbec do programu nezařadilo světový šampionát!

Jednání se zástupci Turecka ovšem mají předběžně tendenci právě opačnou: v roce 2015 by asi bylo možno v Ankaře uspořádat mistrovství světa – ale zase bez přednášek.

Co více odpovídá tradici a motivuje stovky lidí z celého světa k setkání pod hlavičkou Intersteno, nebudu raději komentovat. Vím jenom, že nejsem jediný, kdo by se odmítl zúčastnit Intersteno bez jeho nejkrásnější části – světového šampionátu.

ZAV

Zaujal tě článek? Sdílej.