Seminář pro přepisovatele

V pondělí 16. srpna se v Praze konal seminář pro stávající i potenciální přepisovatele pro Českou unii neslyšících, kteří pocházejí zejména z organizace Interinfo ČR. Nejprve vystoupila paní Mgr. Věra Strnadová s přednáškou o specifikách osob se sluchovým postižením. Nejdůležitější informace pro účastníky semináře z této části byla, že sluchových postižení existuje celá řada a simultánní přepis se nehodí pro ty, kteří neslyší od narození, protože český jazyk se musí učit jako jazyk cizí. O zkušenostech při přepisech u soudů hovořil pan Jaroslav Winter a zkušená přepisovatelka Simona Sedmihorská. Účastníci se dozvěděli, na jaká všechna úskalí při přepisu u soudu mohou narazit a na co si mají dát pozor. Nejdůležitější je vyjednání podmínek předem přímo se soudcem. Zajímavé bylo i vystoupení zakladatele serveru Ejustice.cz Davida Kolaji. V soudnictví platí jiné standardy, než v ostatních oblastech a velmi záleží na předchozí domluvě se soudcem a na jeho vstřícnosti. Díky zákonu z roku 2008 však mají v České republice neslyšící osoby právo na výběr komunikačního systému ve veřejných institucích, takže se zde nemůže stát něco jako na Slovensku, kdy soudce na konkrétním soudním přelíčení přepis nepovolil. Před přijetím tohoto zákona byli neslyšící odkázáni pouze na odezírání ze rtů, které je velmi náročné na koncentraci a je nespolehlivé.

O novém projektu Centrum zprostředkování simultánního přepisu referoval pan Ing. Martin Novák. Základní myšlenka projektu je taková, že přepisovatel může pracovat z domova. Lidé, jejichž řeč je třeba tlumočit, musí mít mikrofon. Zvuk se přenáší po internetu k přepisovateli a text, který přepisovatel napíše, se vrací zpět do místnosti, kde si jej neslyšící může přečíst. To vše probíhá v reálném čase. Aby bylo možné získat finance od státu, je projekt oficiálně zaregistrovaný jako sociální služba. Zákon, týkající se sociálních služeb, je bohužel obecný, a tak všichni pracovníci centra musí splňovat požadavky tohoto zákona, jako například desítky hodin absolvovaných kurzů, které jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ing. Zdeněk Bumbálek z ČVUT předvedl software pro přepis v praxi.

Jaroslav Zaviačič z internetové školy ZAV předvedl novou verzi zkratkového systému Zavpis, obohacenou o zkratky slov, často se vyskytujících právě u přepisů pro neslyšící. Na závěr si všichni účastníci mohli pod vedením Ing. Heleny Matouškové vyzkoušet státní zkoušku ze zpracování textů, ve které všichni obstáli znamenitě.

Samotný průběh semináře přepisoval pan Martin Čížek a já.

Miloš Černilovský

Zaujal tě článek? Sdílej.