Audiotranscription krok za krokom

Nenahraditeľným pomocníkom nielen pri súťaži audiotranscription sa stal program Express Scribe od firmy NCH. Umožňuje súťažiacemu diktovanú nahrávku spomaliť na požadovanú rýchlosť, prehrávať a zastavovať nahrávku pomocou klávesových skratiek.

Express Scribe je rovnako efektívnym pomocníkom pri nácviku diktátov.

Inštalácia programu

Program je vo voľnej verzii k sťahnutiu tu. Po stiahnutí otvorte inštalátor a potvrďte súhlas. Ak sa vás inštalátor opýta, či chcete nainštalovať voliteľné súčasti (Optional Programs and Extras), stlačte Skip All.

Voľná verzia poskytuje všetky dôležité funkcie potrebné k pohodlnému ovládaniu zvukovej nahrávky. Profesionálnu verziu, ktorá umožňuje napríklad používať pokročilé funkcie ovládacích pedálov, môžete zakúpiť na stránkach výrobcu.

Ak sa program pri spúšťaní pýta, či používate program pre nekomerčné použitie, potvrďte túto voľbu vždy stlačením tlačidla Certify that Express Scribe is being used for non-commercional, home use only.

Nahranie diktátu

Po inštalácii programu máte v zozname diktátov ukážkovú nahrávku. Pre nahranie vlastného diktátu pred súťažou audiotranscription, tzn. cvičnej minúty a súťažného diktátu, pretiahnete z ľubovoľného umiestnenia súťažnú nahrávku do okna programu. Express Scribe podporuje všetky bežne používané formáty zvuku.

Nahranie vlastnej nahrávky ja tiež možné pomocou tlačidla Load.

Prostředí programu Express Scribe

Nastavenie vlastnej rýchlosti

Najdôležitejším kritériom pri súťaži audiotranscription je nastavenie vhodnej rýchlosti pre pohodlné zaznamenávanie nahrávky. Každý súťažiaci má iné schopnosti v rýchlosti, a preto je vhodné rýchlosť vždy starostlivo nastaviť. Pre tento účel slúži cvičná minúta nahraná rovnakou rýchlosťou ako súťažný diktát. Súťažiaci ju dostanú pred súťažou v predstihu.

Rýchlosť (Speed) si súťažiaci nastaví pomocou kurzora vpravo dole. Rýchlosť je vyjadrená v percentách.

Ovládanie diktátu

Používať tlačidlá Play a Stop v okne programu by bolo počas súťaže neefektívne. Pre pohodlný prepis program využíva klávesové skratky. Ukážeme si najdôležitejšie klávesové skratky, ktoré sú v pôvodnom nastavení programu nastavené takto:

  • F9 – spustenie nahrávky (Play)
  • F4 – zastavenie nahrávky (Stop)
  • F7 – posun nahrávky o krok dozadu (Rewind)

Klávesové skratky je možné upraviť cez ponuku Options – System-Wide-Hot-Keys.

Nastavení klávesových zkratek v programu Express Scribe

Nastavenie doby posunu späť

Tlačidlom F7 si súťažiaci môže v priebehu súťaže text posunúť o krok dozadu. V pôvodnom nastavení je nastavených 500 ms, čo niekomu nemusí vyhovovať. Pre úpravu tejto doby posunu prejdite do ponuky Options –Playback. V dialógovom okne upravte hodnotu v textovom poli v riadku Rewind, v prvom stĺpci Step. Hodnota je vyjadrená v milisekundách – tzn. pre nastavenie posunu o 2 sekundy späť je to 2000 ms.

Nastavení doby posunu v programu Express Scribe

Vzorový priebeh súťaže

  1. Pred súťažou dostane súťažiaci (zvyčajne 24 hodín vopred) cvičnú minútu. Táto minúta je narozprávaná rovnakou rýchlosťou ako súťažný text. Musí však byť z iného textu, aby súťažiaci nemohol nájsť pravý súťažný text na internete. Súťažiaci si nahrá cvičnú minútu do programu Express Scribe a nastaví si pre ňu vhodnú rýchlosť.
  2. Bezprostredne pred súťažou sa rozposiela súťažná nahrávka. Túto nahrávku si súťažiaci skopíruje do počítača a načíta do programu Express Scribe. Súťažiaci nemá nasadené slúchadlá, diktát si neprehráva, len si overí, či má nastavenú vhodnú rýchlosť podľa cvičnej minúty.
  3. Súťažiaci si program Express Scribe minimalizuje, má pred sebou čistý dokument Word.
  4. Podľa pokynov JURY si nasadí slúchadlá a po štartovnom hvizde si spustí súťažný diktát pomocou tlačidla F9. Súťažný diktát môže obsahovať názov nahrávky (napr. Berlín 2017 – súťaž Audiotranscription…). Súťažiaci je o tejto skutočnosti informovaný a tento text sa nezapočítava do času 10 minút na prácu.
  5. Súťažiaci má na prepis 10 minút, počas ktorých môže nahrávku zastaviť, spustiť, vrátiť sa späť. Na tieto činnosti používa klávesové skratky programu.
  6. Po záverečnom hvizde súťažiaci ihneď skladá slúchadlá a počká na pokyny JURY. Program Express Scribe môže zastaviť.

Zaujal ťa článok? Zdieľaj.

Súvisiace články