Zemřel David Rogala

David Rogala
(1. 1. 1970 – 10. 4. 2009)

Za dlouhé roky působení v Intersteno jsem kromě jiného měl tu čest zažít i mnoho zástupců USA. Nejmladší z nich se jmenoval Dave Rogala. Jeho rodinné kořeny sahaly do Polska. Moc si přál tuto zemi při další cestě do Evropy navštívit. Možná i proto jsme si rozuměli zcela mimořádně jak lidsky, tak i odborně. Naše přátelství překonalo i jazykové bariéry: já se začal víc učit anglická slovíčka poté, co mi Dave v mejlu sdělil, že cestou do práce v metru šprtá němčinu, abychom si lépe rozuměli. Hodiny našich rozhovorů při různých setkáních by pro jazykové odborníky představovaly mimořádný zážitek, protože jsme si do detailu vyjádřili vše potřebné jazykem, který já považoval za angličtinu a David za němčinu. Abychom v těchto diskusích mohli pokračovat, přesvědčil mě Dave pořídit si SkyPe a liboval si, že když jemu práce končí a v Praze většina lidí už spí, já jsem ještě stále aktivní a ochotný si naší jazykovou směsicí dále povídat o dalších soutěžích, výuce, technologiích z oblasti záznamu a zpracování textu.

Dave Rogala vynikajícím způsobem ovládal klávesnici PC. Při světovém šampionátu ve Vídni bylo typické, že zasedl do kouta, očima zdánlivě sledoval okolí, v pohledu ale byla vidět koncentrace na zpravodajský text, který mistrně jeho ruce vkládaly do notebooku, aby reportáže a informace z průběhu soutěží a odborných přednášek byly co nejdříve odeslány do několika amerických redakcí, s nimiž spolupracoval.

Ovládání klávesnice ale Dave v konkrétních novinářských situacích doporučoval doplňovat technologií psaní hlasem (speech recognition), o níž spolu s Bettye Keyes vydal učebnici. V USA se tato metoda novinářsky zpracovaného textu s kombinovaným využitím psaní hlasem – obvykle s pomocí stenomasky na „místě činu“ a dodatečně doplněné a upravené pomocí klávesnice PC – nazývá „reporting“. Toto dílo představila paní Keyes i v Praze u příležitosti kongresu Intersteno 2007.

Dave Rogala věnoval většinu svého života profesionálním aktivitám v obou amerických společnostech zabývajících se záznamem a zpracováním textů (NCRA a NVRA), jeho publikační činnost přinášela vždy nové myšlenky. Opakovaně mi zdůrazňoval, že technologie psaní hlasem nesmí být prezentována jako náhrada za práci na klávesnici.

V listopadu 2007 přijal pozvání Interinfo ČR a Internetové školy ZAV na seminář o psaní hlasem, uspořádaný u příležitosti ZAV-Hodonín. Zúčastnilo se ho tehdy nejen několik desítek českých pedagogů, ale i pracovníci z oblasti soudnictví. Hned po skončení hodonínské akce se Dave přesunul do Prahy, kde mu místopředseda Interinfo ČR Jaroslav Poláček zprostředkoval živé interview v České televizi.

Stovky mejlů či komunikace prostřednictvím SkyPe směřovaly k hledání podobného využití české verze technologie „psaní hlasem“, jaká se po mnoha letech v USA vyvinula do formy „reportingu“. Bez přítele Rogaly bych se sám už před mnoha lety s touto technologií asi nesetkal. Jeho zaškolování, rady i stenomasky osiřely, již nikdy si spolu nepřiťukneme a neponoříme se do vášnivé diskuse v jazyce anglicko-německém  …

Z USA totiž přišla přesmutná neuvěřitelná zpráva: náš přítel a americký příznivec České republiky se slovanským srdcem, Dave Rogala, 10. dubna nečekaně, ve spánku, zemřel.

zav

Zaujal tě článek? Sdílej.