Zomrel David Rogala

David Rogala
(1. 1. 1970 – 10. 4. 2009)

Počas dlhých rokov pôsobenia v Intersteno som okrem iného mal tú česť zažiť i veľa zástupcov USA. Najmladší z nich sa volal Dave Rogala. Jeho rodinné korene siahali do Poľska. Veľmi si prial túto krajinu pri ďalšej ceste do Európy navštíviť. Možno i preto sme si rozumeli mimoriadne ako ľudsky, tak i odborne. Naše priateľstvo prekonalo i jazykové bariéry: ja som sa začal viac učiť anglické slovíčka potom, čo mi Dave v maili napísal, že cestou do práce v metre šprtá nemčinu, aby sme si lepšie rozumeli. Hodiny našich rozhovorov pri rôznych stretnutiach by pre jazykových odborníkov predstavovali mimoriadny zážitok, pretože sme si do detailu vyjadrili všetko potrebné jazykom, ktorý som ja považoval za angličtinu a David za nemčinu. Aby sme v týchto diskusiách mohli pokračovať, presvedčil ma Dave zaobstarať si SkyPe a tešil sa, že keď jemu práca končí a v Prahe už väčšina ľudí spí, ja som ešte stále aktívny a ochotný si našou jazykovou miešaninou ďalej rozprávať o ďalších súťažiach, výučbe, technológiách z oblasti záznamu a spracovania textu.

Dave Rogala vynikajúcim spôsobom ovládal klávesnicu PC. Pri svetovom šampionáte vo Viedni bolo typické, že si sadol do kúta, očami zdanlivo sledoval okolie, v pohľade ale bola vidieť koncentrácia na spravodajský text, ktorý majstrovsky jeho ruky ukladali do notebooku, aby reportáže a informácie z priebehu súťaží a odborných prednášok boli čo najskôr odoslané do niekoľkých amerických redakcií, s ktorými spolupracoval.

Ovládanie klávesnice ale Dave v konkrétnych novinárskych situáciách doporučoval doplňovať technológiou písania hlasom (speech recognition), o ktorej spolu s Bettye Keyes vydal učebnicu. V USA sa táto metóda novinársky spracovaného textu s kombinovaným využitím písania hlasom – obvykle s pomocou stenomasky na „mieste činu“ a dodatočne doplneného a upraveného pomocou klávesnice PC – nazýva „reporting“. Toto dielo pani Keyes predstavila i v Prahe pri príležitosti kongresu Intersteno 2007.

Dave Rogala venoval väčšinu svojho života profesionálnym aktivitám v obidvoch amerických spoločnostiach zaoberajúcimi sa záznamom a spracovaním textu (NCRA a NVRA), jeho publikačná činnosť prinášala vždy nové myšlienky. Opakovane mi zdôrazňoval, že technológia písania hlasom nesmie byť prezentovaná ako náhrada za prácu na klávesnici.

V novembri 2007 prijal pozvanie Interinfo ČR a Internetovej školy ZAV na seminár o písaní hlasom, usporiadaný pri príležitosti ZAV-Hodonín. Zúčastnilo sa ho vtedy nielen niekoľko desiatok českých pedagógov, ale i pracovníkov z oblasti súdnictva.

Hneď po skončení hodonínskej akcie sa Dave presunul do Prahy, kde mu miestopredseda Interinfo ČR Jaroslav Poláček sprostredkoval živé interview v Českej televízii.

Stovky mailov či komunikácia prostredníctvom SkyPe smerovali ku hľadaniu podobného využitia českej verzie technológie „písania hlasom“, aká sa po mnohých rokoch v USA vyvinula do formy „reportingu“. Bez priateľa Rogalu by som sa sám už pred mnohými rokmi s touto technológiou asi nestretol. Jeho zaškoľovanie, rady i stenomasky osireli, už nikdy si spolu nepriťukneme a neponoríme sa do vášnivej diskusie v jazyku anglicko-nemeckom…

Z USA totiž prišla presmutná neuveriteľná správa: náš priateľ a americký priaznivec Českej republiky so slovanským srdcom, Dave Rogala, 10. apríla nečakane, v spánku, zomrel.

zav

Písanie na počítači hlasom – Dave Rogala

S technológiou priamej premeny hovorenej reči do textového súboru (speech recognition, voice-writing, Spracherkennung, slovensky možný preklad „písanie hlasom“) sa zoznámili návštevníci kongresových prednášok svetového šampionátu v Prahe 2007. Videli ukážky vývoja tejto technológie a ich aplikácií z USA, Talianska a Českej republiky. Minuloročný seminár v Hodoníne sa pokúsil nájsť odpovede, ktoré pomohla hľadať účasť dvoch mimoriadne fundovaných osobností – spoluautora publikácie „Voice Writing Metod“ Davida Rogalu z USA a parlamentného zapisovateľa technológiou „písania hlasom“ Fabrizia Verrusa z Talianska.

Zaujal ťa článok? Zdieľaj.

Súvisiace články