ZAV Hodonín 2004

Mikulova tisícovka * Překvapení z Turecka * Jednání nejvyšších představitelů Intersteno

Věhlas akce již tradičně skvěle organizované vedením školy, vyučujícími a správci výpočetní techniky Obchodní akademie v Hodoníně ve spolupráci s Interinfo ČR již dávno překročil hranice naší vlasti. Vedle startujících českých žáků a studentů z 28 škol přijeli do Hodonína i soutěžící z Rakouska, Německa a Polska. Poprvé po 41 letech na území České republiky soutěžil dokonce i student z Turecka. Měli být dva, ale přes snahu naší i turecké strany se nepodařilo druhému nominovanému zajistit včas potřebná vstupní víza.

Další hosté jubilejního X. ročníku přijeli z Belgie a ze Slovenska. Mezinárodní charakter akce jako podmínka České spořitelny, jednoho ze tří nejvýznamnějších sponzorů, tak byl naplněn v míře nevídané. Druhý sponzor – Hewlett-Packard – měl naopak zájem o dialog se zástupci českého školství. Prezentaci projektů firmy sledovaly v multimediální učebně desítky vyučujících, ředitelé českých středních škol, mezi nimi ing. Radoslav Kučera, předseda Asociace obchodních akademií, do diskuse přispěl i host z nejpovolanějších – ředitel Národního ústavu odborného vzdělávání, dr. Miroslav Procházka. Třetí z nejvýznamnějších sponzorů – pražské zastoupení firmy Microsoft – přispěl do cen velmi hodnotným softwarem – grafickým programem Visio, balíkem Microsoft office 2003 a Front Page.

Páteční dopoledne bylo už tradičně věnováno talentové soutěži žáků základních škol, ve které favorizované žáky z hodonínské ZŠ Očovská tentokráte předstihla Anna Balunová z Lužic a výborně jim sekundovali reprezentanti ZŠ Jana Ámose Komenského z Veselí nad Moravou. Podobně jako před třemi lety předal ceny vítězům sekretář světové organizace Intersteno Danny Devriendt, CD o Turecku dostali osobně z rukou čestného prezidenta Intersteno, Ihsana Yenera.

ZAV-Hodonín 2004 se ovšem zapsal do historie nejen dosud nevídanou mezinárodní účastí, ale i unikátním sportovně diváckým zážitkem. Sotva žáci základních škol převzali ceny, odstartovala Helena Matoušková ve spolupráci se správci počítačové sítě mezinárodní trénink, řízený počítači. Jeho průběžné výsledky byly přenášeny a promítány v multimediální učebně. Mezi padesáti startujícími prvního kola byl „ostře sledován“ zejména vývoj minutovkových výkonů Emraha Kuyumcu z Turecka. Pohyboval se jako jediný zahraniční soutěžící v první desítce soutěžících, vesměs zkušených českých reprezentantů. V čele výsledkové listiny se střídali Mikula, Ševcovicová, Černilovský, Kinclová, Bicanová … Hladce překonali hranici 500 úhozů, poté 600. Nad 700 se probojovali čtyři, přes osmistovku už se ale dostal jediný závodník – Václav Mikula z OA Praha, Heroldovy sady. Krátce před koncem to v publiku zašumělo. To když se vedle Václavova jména objevil výkon 998 čistých úhozů za minutu! Zkušené obecenstvo cítilo, že se stalo svědky unikátního sportovního zážitku. Držitel šesti medailí ze světového šampionátu Řím 2003 je ovšem nejen skvělý analytik a uživatel zavpisu, závodník s vysokou tréninkovou morálkou, ale také velký bojovník. Diváci v multimediální učebně se o pár minut později při jedné z posledních aktualizací výsledkové listiny spontánně roztleskali: poprvé v historii soutěžení se zobrazil čtyřmístný výsledek – 1006 čistých úhozů za minutu!

Kvalitu startovního pole dokumentuje fakt, že 43 (loni 26) účastníkům byla uznána rychlost nad 400 čistých úhozů za minutu, 14 (o rok dříve devíti, v roce 2002 čtyřem) nejlepším nad 500.

Oficiální slavnostní zahájení bylo tradičně svoláno hned po bodovaném tréninku do velebného prostředí překrásné auly. Režie ceremoniálu připravila jeho účastníkům kombinaci uměleckého zpěvu žáků umělecké školy v doprovodu svých učitelů se zajímavým doplňkem: zahraniční hosté byli požádáni, aby své zdravice pronesli v mateřštině. Vedle polštiny z úst předsedkyně Interinfo Polska, paní Teresky Wawrzynek a turečtiny čestného prezidenta Intersteno, pana Ihsana Yenera, měla ovšem zaznít hned třikrát němčina. Proto byla prezidentka světové organizace Intersteno, Marlis Kulb z Vídně, Boris Neubauer, místopředseda Intersteno Německo ze západoněmeckého Jüllichu a Karla Klemens z bavorského Regensburgu požádáni, aby své zdravice pronesli v dialektu, jakým se hovoří v místech jejich působení.

Po slavnostním zahájení se sešla plenární schůze Interinfo ČR, po dvou letech opět volební. Nové orgány z ní v tajných volbách vyšly omlazeny o dva vysokoškoláky. Ve výboru bude pracovat pražský Petr Hais, v revizní komisi brněnský Petr Sekanina. Nejvýznamnější úkoly jsou dva: zajistit pro mistrovství světa 2005 co nejkvalitnější reprezentaci a pokračovat v přípravách na uspořádání světového mistrovství v roce 2007 v Praze.

Několik desítek vyučujících, ředitelů škol a dalších účastníků akce českých i ze zahraničí pak dlouho do noci v aule při cimbálové hudbě probíralo spoustu otázek z oblasti výuky, tréninku a soutěžení v počítačových disciplínách, spolupráci na meziškolní i mezinárodní úrovni. Vše v nesmírně krásné přátelské atmosféře a permanentním hýčkáním skvělými hostiteli.

Také sobota byla programově náročná: technické řízení tří soutěží v opisu na PC za podpory vyučujících OA Hodonín (zejména Ludmily Bulové a Petra Polácha) zvládla Helena Matoušková. Nebyl to úkol snadný, v jedné síti se soutěžilo česky, polsky, německy a turecky.

Pořadí dané součtem výkonů tři desetiminutových opisů potvrdilo bezkonkurenční postavení Václava Mikuly. Pořadí při penalizaci 10: Mikula, Černilovský, Kuyumcu, při opisu z papírové předlohy při penalizaci 50: Mikula, Kyuymcu, Černilovský, při penalizaci 100: Mikula, Kyuymcu, Černilovský. Čtvrtá místa: Ševcovicová, Čížek, Čížek, pátá místa: Kinclová, Bicanová, Kinclová.

Sportovní atmosféru při vyhlášení výsledků podtrhlo gesto družstva OA Valašské Meziříčí, jehož trojice Černilovský – Popová – Hasalíková získala podle výsledkové listiny první místo. Hned na druhém díky skvělému výsledku skončila dvojice Mikula – Ševcovicová z OA Praha, Heroldovy sady. K vítězství jí scházel výkon třetí členky družstva, Jany Válkové. Ta ještě zvládla páteční odpolední trénink (výkonem 444 úhozů obsadila 22. místo z 90 startujících), ale v noci před vlastní sobotní soutěží ji z domova mládeže odvezla sanitka a v době vyhlášení výsledků už byla Jana v rukou chirurgů na operačním sále hodonínské nemocnice. Poté, co první putovní pohár soutěže trojím vítězstvím v letech 2001 – 2003 natrvalo získalo gymnázium a SzeŠ Bystřice nad Pernštejnem, nový putovní pohár ZAV-Hodonín si zaputoval hned při svém první pouti: podle výsledkové listiny jej nejdříve přijali vítězové z Valašského Meziříčí, vzápětí byl odevzdán do rukou nezaviněně oslabeného družstva z Prahy.

Zatímco domácí se hned po vyhlášení výsledků rozjížděli domů, zahraniční hosté měli na programu přijetí u starosty města Hodonína, prohlídku města, návštěvu Umělecké galerie. Ve sborovně se sešla pracovní porada Intersteno. Předsedkyně Interinfo Polska – paní Tereska Wawrzynek, předložila potvrzení o registraci sdružení polským soudem a tajemník Intersteno (Belgičan Danny Devriendt) ujistil, že příštímu zasedání ústředního výboru předloží návrh, aby se náš severní soused po mnoha letech pasivity přijetím sdružení Interinfo Polska stal opět právoplatným členem této světové organizace. Na schůzce byly prodiskutovány i náměty na revizi stanov Intersteno, formulovány podmínky pro společnou organizaci mezinárodní internetové soutěže, zástupce ČR a Německa byli pověřeni jednáním s EU o rozšíření české státní zkoušky ze zpracování textů na úroveň celé Evropské unie, předběžně přijat návrh Interinfo ČR, aby se titul mistra světa udělil jen v tom případě, že výkon vítěze kategorie převyšuje minimálně o 50 % minimální požadavek pro zařazení do výsledkové listiny. Veškeré výstupy porady podléhají schválení ústředním výborem v červenci 2005 ve Vídni.

Jihomoravský Hodonín se na tři dny stal hlavním městem světa spojeného písmenky. Desítkám hostů z mnoha koutů Evropy nabízel vrchovaté dávky soutěžního vzrušení, inspirace ke společným plánům, fluidum přátelství a vstřícnosti, jemuž aspoň minimálně lidstvím poznamenané povahy uniknout nemohly. V jednom ze svých projevů host nejvzdálenější, čestný prezident Intersteno, Ihsan Yener, pravil: „… všechny nás spojují písmena, slova. Ta umějí být dobrá, pomáhající, prázdná, ale i zlá. Také vítr člověku může sebrat čepici, navát písek do očí, ale také osušit a zachránit život ptáčkovi, který předtím spadl do vody. V Hodoníně jsem cítil jen dobrý vítr, slyšel dobrá slova, potkal dobré lidi. Za to se před Hodonínem, jeho větrem, lidmi a slovy skláním.“

Po takových slovech sebevřelejší dík prázdně vyzní. Přesto dovolte, abych za ty desítky úsměvů a hezkých vzpomínek Vám Hodonínským touto cestou prostě ještě jednou poděkoval.

Jaroslav Zaviačič
Foto: Petr Hais a Tomáš Novák

Výsledkové listiny:

Zaujal tě článek? Sdílej.