ZAV Hodonín 2003

Výkony vysoko nad stávajícím rekordem českých středních škol

IX. ročník celostátní soutěže v psaní na počítači se opět stal setkáním desítek českých soutěžících, jejich pedagogů, ředitelů škol a dalších pracovníků zejména z oblasti školství. Věhlas akce již tradičně skvěle organizované vedením školy, vyučujícími a správci výpočetní techniky Obchodní akademie v Hodoníně ve spolupráci s Interinfo ČR již dávno překročil hranice naší vlasti. Vedle 82 startujících českých žáků a studentů z 24 škol přijely do Hodonína i dvojice soutěžících z Rakouska a Slovenska. Mezinárodní charakter akce byl také podmínkou podpory nejvýznamnějšího sponzora akce, České spořitelny.

Páteční dopoledne už tradičně bylo věnováno talentové soutěži žáků základních škol, ve které dominovali žáci ze ZŠ Hodonín, Očovská. Poprvé se „talentovek“ zúčastnila i mimohodonínská škola – ZŠ J. A. K. Veselí n. Moravou. Vítězkou se stala Petra Moučková (za 30 minut zvládla 102 cvičení ) před Petrou Šefčíkovou a Jakubem Mičulkou (všichni ZŠ Očovská).

Sotva žáci základních škol převzali ceny, zahájil vlastní ZAV-Hodonín už mezinárodním tréninkem, řízeným počítači. Jeho průběžné výsledky byly přenášeny a promítány v multimediální učebně. Po absolvování nesnadných 37 nominačních cvičení pokračovali účastníci tréninku opisy různých textů podle systému mezinárodní internetové soutěže ZAV-minutovky. Kvalitu startovního pole dokumentoval fakt, že 26 účastníkům byla uznána rychlost nad 400 čistých úhozů za minutu, devíti (o rok dříve čtyřem) nejlepším nad 500. Nejmladší účastník letošního ročníku ZAV-Hodonín, Miloš Černilovský (soutěžící v barvách OA Valašské Meziříčí, ve které už druhým rokem nalezl kvalitní tréninkové zázemí), překonal těsně hranici 600 úhozů, dvojice oproti němu o tři a čtyři roky starších zkušených reprezentantů ve strhujícím závěru dosáhla na juniorském tréninku dosud nevídaných rychlostí – 758 a 761 čistých úhozů za minutu!

Jako doprovod zahraničních soutěžících uvítal ředitel školy dr. Miloš Procházka a jeho zástupkyně mgr. Božena Zelinková v Hodoníně vzácné hosty: prezidenta Stenografického svazu Hesenska Horsta Diehla a po mnoha letech i hosty ze Slovenska, vedení prešovské Súkromné obchodné akadémie Adrianu Gerdovou a Andreje Šoltyse.)

Po letošním časově i „cestovatelsky“ náročném světovém šampionátu v Římě se na pozdravné poselství a příslib účasti na jubilejním X. ročníku ZAV-Hodonín omezili vedoucí činitelé Stenografenverbandu Rakouska, Intersteno Itálie, přípravného výboru Interinfo Polska i generální sekretář Intersteno z Belgie.

Hned po skončení tréninku zasedl výbor Interinfo ČR, poté se sešla plenární schůze, poprvé s významnější účastí členů z řad mladých reprezentantů, účastníků světového šampionátu. Nejvýznamnějším závěrem se stalo rozhodnutí oficiálně zažádat o uspořádání světového mistrovství v roce 2007 v Praze.

Vyučující, ředitelé škol, pedagogický doprovod ze tří zúčastněných zemí pak dlouho do noci ve sborovně probírali spoustu otázek z oblasti výuky, tréninku a soutěžení v počítačových disciplínách, vše ovšem v nesmírně krásné přátelské atmosféře a permanentním hýčkáním skvělými hostiteli. Není vyloučeno, že právě Hodonín se do historie zapíše jako místo ideového zrodu budoucího sdružení Interinfo Slovenská republika.

Také sobota byla programově náročná: technické řízení tří soutěží v opisu na PC za podpory vyučujících OA Hodonín (zejména Ludmily Bulové a Petra Polácha) zvládla Helena Matoušková. Nebyl to úkol snadný, v jedné síti se soutěžilo ve třech jazycích současně – česky, německy a slovensky, a tak i chybička se vloudila a někteří soutěžící museli z technických důvodů některý z opisů opakovat.

Radostné úsměvy po základní disciplíně středoškolských soutěží (opis 10 minut, 50 za chybu) dávaly tušit nadějné výsledky. Dva soutěžící – Václav Mikula (OA a EL Praha, Heroldovy sady) a Jana Abrahamová (Gymnázium Bystřice n. P.) překonali dosavadní rekord žákovských soutěží o více než 100 úhozů za minutu!

Zatímco soutěžící zvládali dva desetiminutové opisy z obrazovky (při penalizaci 5 a 50 úhozů za neopravenou chybu) a jeden dvacetiminutový z papírové předlohy při penalizaci 100 úhozů za neopravenou chybu, dospělí absolvovali už druhý letošní seminář Interinfo ČR. Nejdříve zhlédli film o letošním světovém šampionátu v Římě, poté jsem jako vedoucí české výpravy a člen vědecké komise Intersteno poreferoval o situaci a perspektivách různých technik zpracování mluveného slova (popis těsnopisu grafického, strojového řetězcového a akordového, rozpoznávání řeči). Pozornost vzbudila názorná pomůcka – americký elektronický stenografovací stroj Tréal. Do diskuse k těsnopisným tématům se zasvěceně zapojila i exmistryně a letošní vicemistryně světa v grafickém těsnopisu Helena Bendová z OA Praha, Dušní. – Třetí částí semináře bylo téma zkoušky ze zpracování textů, přednesené Janou Olchavovou z OA Valašské Meziříčí.

Moderní technika zkrátila jako obvykle dobu zpracování výsledků. Místo dřívějších několika dnů, v dalších letech několika hodin pilné práce desítek korigujících zvládli soutěžící a jejich doprovod letos oběd a krátce po něm se už mohli shromáždit ke slavnostnímu vyhlášení výsledků. Diplomy přišla osobně předávat místostarostka Hodonína, mgr. Zuzana Domesová.

Po technické stránce prožila premiéru nová metoda vyhlašování vítězů: výsledkové listiny byly od posledních míst směrem k nejlepším promítány na projekční plochu, v jednotlivých disciplínách si pro gratulaci, diplomy a věcné ceny přicházeli většinou členové vítězného družstva ČR z posledního světového šampionátu. V Hodoníně jich startovalo celkem devět, v celkovém pořadí (kombinace tří dílčích opisů) se „vešli“ do dvanáctého místa. Absolutní vítězka – Jana Abrahamová z Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem – obdržela z rukou prezidenta Hesenského stenografického svazu Horsta Diehla hezkou tradiční trofej, pohár. Nezůstalo ovšem při něm: při vyhlašování výsledků soutěže družstev přišla k předání putovního poháru tentokráte ve společnosti dalších dvou reprezentantek Gymnázia – Veronikou Tichou a Petrou Kinclovou. Nastoupily v dresu, který české barvy tolik proslavil v Římě, pohár získaly potřetí za sebou, takže jej připravily o přívlastek putovní a proměnily v trvalou trofej školy, která snad každým rokem dokáže nejen objevit, ale i ke špičkovým výkonům motivovat aspoň jednoho z řad svých studentů.

Výkony reprezentantů se opírají o stovky hodin tréninku individuálního i společného (před římským šampionátem se družstvo setkalo čtyřikrát ke kolektivnímu tréninku) a jejich umístění mezi nejlepšími se očekávalo. O to více zaujaly výsledky těch soutěžících, kteří se zvláštní ústřední trenérské péči dosud netěšili a přesto se ve výsledkové listině dokázali zařadit mezi nejlepší: příjemným překvapením se tak v Hodoníně stali především student pražské OA (Dušní) Martin Čížek, studentky MOA z Rakovníka Jitka Fišerová a OA Bruntál Karin Menzelová, jimž ročník narození umožňuje soutěžit na příštím světovém šampionátu (Vídeň 2005) v kategorii juniorů. Obrovským příslibem je i výkon druhé nejmladší účastnice letošního ročníku ZAV-Hodonín, Šárky Bicanové, studentky prvého ročníku OA Český Těšín. V souvislosti s výhledem pražského světového šampionátu je samozřejmě skvělou nadějí pro juniorskou kategorii možnost startu jak již zkušených závodníků Miloše Černilovského, Petry Kinclové a Lenky Klaputové z Karviné, tak také hodonínského Roberta Zlochy.

Jaroslav Zaviačič
Foto: Lenka Popová

Výsledkové listiny:

Zaujal tě článek? Sdílej.