Valašský datel jubilejní a filmový

Letos svolával na Valašsko tradiční datel studenty II. ročníků českých středních škol k soutěži v psaní na klávesnici PC už na desátý ročník! Konal se v místě zrodu soutěže – budovách OA a VOŠ Valašské Meziříčí, osvědčené líhně talentů v práci na počítačích. V této škole se těsně před letošním světovým šampionátem sešla celá reprezentace České republiky k poslednímu tvrdému tréninku, takže náročný program postupně absolvovali nejen vlastní aktéři soutěže, ale do známých míst se prakticky kvůli několika společným hodinám sjela i většina vítězného českého družstva.

Novinku v krásné a do posledního místečka zaplněné posluchárně hned při úvodním přivítání prezentoval ředitel školy, ing. Jaroslav Halašta, přibližně slovy: „Není běžné, že celostátní soutěž začíná – filmem. Ale titul „Kudy vedou cesty do Říma“ napovídá, že se jedná o dokument velkého českého vítězství na letošním šampionátu, že ti, kteří tam byli, si rádi zavzpomínají a ti, kteří přijeli na celostátní soutěž II. ročníků a teprve se mezi české reprezentanty začínají hlásit, uvidí, že i tréninková dřina přináší nejen vavříny, medaile a sportovní slávu, ale i krásné další zážitky.“

Profesionální technickou a uměleckou úroveň zpracování 39minutového dokumentu garantoval ing. Zbyněk Pop (Videoslužby Jarcová), kterého nám už v Římě záviděly všechny výpravy, neboť tam roli rodičovského doprovodu (syn Michal a dcera Lenka soutěžili v barvách ČR) kombinoval s profesí skvělého kameramana. Protože i scénář byl v rukou nejvýše povolaných (Jana Olchavová zastupovala ČR v jury pro klávesnicové soutěže, organizovala již zmíněné tréninkové soustředění, je místopředsedkyní Interinfo ČR a hlavně – skvělou vyučující grafických předmětů a jazyka českého), nabídl film nejen dokumentární průřez tréninkovou přípravou na světový šampionát, jeho vlastním průběhem včetně vyvrcholení v obrovském triumfu při vyhlášení výsledků, ale i nádherné odlehčující pasáže ze společenských či turistických zážitků. Všichni diváci potvrdili zkušenost, že sejde-li se mistr techniky s mistrem slova, nezůstane jedno oko suché.

Zatímco soutěžící pod vedením mistryně světa Heleny Matouškové absolvovali první den bodovaný trénink a další soutěžní den tři desetiminutovky (vše samozřejmě moderně automaticky vyhodnocované), mohli se vyučující věnovat několikahodinovému semináři se zaměřením na programovanou výuku, její hlavní letošní novinky, ale také se seznámili se záměry nových směrů činnosti mezinárodní organizace Intersteno, dotýkajících se školství celého světa. Seminář se uskutečnil jako první ze série akcí Interinfo ČR podporovaných MŠMT.

Význam soutěže podtrhla i vzácná návštěva zástupců regionu a Městského úřadu, ČTK vydávala díky tiskovému mluvčímu starosty Valašského Meziříčí zasvěcené informace, novináři od školního občasníku OA až po celostátní deníky či rozhlas pilně a na různém stupni přesnosti psali (prosíme berte s rezervou například sdělení o minutové rychlosti kolem 5000 úhozů – správně mělo být, že to je za 10 minut), kamery tiše vrněly, všichni se usmívali a zasloužený chaos při tak velké akci se ani na chvilku nedostavil.

Když hodinu po skončení poslední soutěže předával pan ředitel putovní originální trofej (viz foto datla v kleci) vítěznému družstvu Obchodní a bankovní akademie Karviná (na snímku s předsedou Interinfo Jaroslavem Zaviačičem), neodpustil si poznámku: „To se vám to vyhrává, když mezi sebou máte mistryni světa!“ – Myslel tím Lenku Klaputovou, podobně ovšem mohl glosovat i těsně druhé družstvo – Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, v jehož středu soutěžila další z římských „zlatých“ – Petra Kinclová.

A tak lesk římských medailí i slziček radostného dojetí z nádherného filmu byl charakteristickým prvkem jubilejního ročníku Valašského datla. Nechť i tento lesk motivuje další účastníky letošního ročníku k myšlence, že za necelé dva roky bude další mistrovství světa, opět akce jednorázová, ale příjemně poznamenávající jeho aktéry – nejen vítěze – na velmi, velmi dlouhou dobu.

Díky soutěžícím, jejich doprovodu, díky organizátorům, tvůrcům filmu, hostům … díky za to, že letošní jubilejní Valašský datel zůstane dlouho nezapomenutelnou první celostátní soutěží po nezapomenutelném Římě 2003!

Komentář: Jaroslav Zaviačič
Foto: Zbyněk Pop

Výsledkové listiny:

Zaujal tě článek? Sdílej.