ZAV Junior 2008 v Karviné s mezinárodní účastí

Zřejmě vůbec poprvé na světě se konalo mistrovství žáků základních škol i s mezinárodní účastí. Do karvinské základní školy Dělnická se k 13 českým základním školám přidali i hosté ze dvou polských ZŠ a jedné rakouské. V novinářském zpracování byla tato skutečnost nepřesně interpretována jako mistrovství světa, reportáž televize Polar můžete zhlédnout zde.

Největší dík za velkou práci při přípravě tréninku a vlastní soutěže, zajištění a organizaci ubytování a stravování 64 soutěžících, jejich doprovodu a hostí zaslouží hostitelská škola od jejího vedení, přes správce sítě, vyučující, asistentky, až po ochotné kuchařky a perfektní pořadatelky z řad žáků, to vše koordinováno zkušenou vyučující Evou Vejmolovou. Škola i letos zajistila mimořádně cenného a perspektivního sponzora – výrobce (kromě jiného) počítačových klávesnic, firmu Logitech a jejího významného prodejce produktů Actebis Computer s. r. o. Dalšími sponzory se stala ASTRA Office Karviná, ENDAXI CUZ, s. r. o. a AGRO-EKO, s. r. o. Projevilo se to v bohaté škále cenných věcných odměn pro 33 nejúspěšnějších soutěžících.

Slavnostního zahájení se zúčastnil náměstek primátora pro školství Petr Juras a vedoucí školského odboru města Karviná, Tomáš Oslizlok.

Než se začali sjíždět soutěžící z celé ČR, pozvala hostitelská škola dopoledne k talentové soutěži žáky základních škol, při níž se tradičně soutěží 30 minut s cílem zvládnout co nejvíce cvičení programované výuky ZAV.

Zatímco rakouští hosté byli ještě na cestě, žáci z nedalekých polských škol se i do talentové soutěže zapojili a jejich pedagogové spolu s českými kolegy sledovali přímý přenos průběžných výsledků a neskrývali nadšení nad propracovaností českého systému programované výuky ovládání klávesnice s jeho motivačními soutěžními prvky, jak se jim v Karviné po padesátiletém vývoji představil.

Sedm prací překročilo hranici 100 zvládnutých cvičení, tři z nich – podobně jako loňského roku – předvedly žákyně ZŠ Spálov (Lucie Bergerová, Zuzana Thimová a Silvie Šustková). Více než 110 cvičení překonaly tři absolutně nejlepší práce: 1. Jakub Vráblík (116), 2. Ingrid Grulyóová (ZŠ Prokopa Velikého, Kolín, ještě loni žákyně ZŠ Kopidlno), 3. Markéta Marcalíková (Gymnázium Bohumín).

Odpoledne program pokračoval už jako mezinárodní mistrovství ČR základních škol počítačem řízeným tréninkem, jehož výsledky byly průběžně přenášeny a sledovány zástupci tisku, vyučujícími, hosty a těmi soutěžícími, kteří zrovna neseděli u počítačů. Trénující měli za úkol zvládnout během 45 minut téměř 40 cvičení čtyřfázového tréninku, prokazujících jejich schopnost psát naslepo, dostatečně rychle a přesně. Kdo je zvládl, probojoval se k minutovým opisům. Vzhledem k účasti soutěžících s rozdílnou mateřštinou připravila metodička Internetové školy ZAV, vedoucí světové jury pro soutěž v opisu, Helena Matoušková, instrukce pro polské hosty v polštině, pro Rakušany německy a české soutěžící česky, ale vlastní zpracovávané texty nominačních cvičení ve skladbě čtyřfázového tréninku ZAV byly v neutrálním jazyce, angličtině.

Následující minutovky už měl každý účastník k dispozici výlučně ve své mateřštině. Při nich se 26 soutěžících (mezi nimi Magdalena Pohl z Rakouska a Ariel Padzorski z Polska) probojovalo nad hranici 300 čistých úhozů, osm překonalo 400 úhozů, s velkým odstupem všechny porazil a jako jediný překonal hranici 600 úhozů (!) soutěžící s obrovskou tréninkovou morálkou, velký příslib pro blížící se světový šampionát, Luboš Beran ze ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod. Nechal za sebou soutěžící zvučných jmen z Města Albrechtic (Markétu Labajovou, Danielu Grossovou a Milana Musila), z Rožnova pod Radhoštěm, ZŠ Pod Skalkou (Davida Křenka a Ivanu Procházkovou), místní zkušené soutěžící Jakuba Vráblíka a Lenku Frolovou, ale i tradičně silnou skupinu odchovanců ZŠ Kopidlno, ať už startovali za svoji domovskou školu (Pavel Novák) nebo vzhledem ke změně bydliště reprezentovali v Karviné ZŠ Prokopa Velikého v Kolíně (sourozenci Robert a Ingrid Grulyóovi).

V době mimo soutěžní aktivity měli hosté k dispozici moderní sportovní areál školy.

Výsledky vlastní soutěže byly po pátečním bodovaném tréninku očekávány s napětím. Bezpečné prvenství Luboše Berana mělo obrovskou váhu, ale jeho škola nevyslala třetího člena družstva, takže je velkým úspěchem, že v celkovém pořadí za sebou ZŠ Nuselská z Havlíčkova Brodu nakonec nechala pět dalších družstev, z toho dvě v plném obsazení tří soutěžících.

Pořadí družstev je dáno součtem čistých úhozů trojice nejúspěšnějších z jedné školy ve dvou desetiminutových opisech: při prvním se odečítalo 10 úhozů za každou neopravenou chybu, při druhém 50 úhozů. S napětím bylo očekáváno, zda se loňský i předloňský vítěz – Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou, stane po třech vítězstvích po sobě už definitivním majitelem putovního poháru. V boji o druhé a třetí místo nakonec rozhodlo v průměru pouhých 17 úhozů za minutu v šesti hodnocených pracích ve prospěch ZŠ Města Albrechtice výkony Markéty Labajové, Milana Musila a Veroniky Břicháčkové. Pohár se tak stěhuje do Města Albrechtic, vítězům gratulujeme.

V roce 2006 byla průměrná hodnota šesti opisů vítězné školy 334,5 čistých úhozů za minutu, v loňském roce 352,2 čistých úhozů za minutu, letos 390,7. I letos bodoval za vítězné družstvo ZŠ Město Albrechtice 12letý Milan Musil, vítěz nedávné mezinárodní internetové soutěže v kategorii dětí a vedle absolutní hvězdy letošního ročníku – Luboše Berana – jedna z velkých českých nadějí pro blížící se mistrovství světa v Pekingu.

zav
Foto: Jan Kodenko

Výsledky

Ohlasy v tisku (Týdeník Kroměřížska)

Zaujal tě článek? Sdílej.

Související články