Zvolen 2008

Nikdy v historii se mistrovství světa nekonalo v tak bezprostřední vzdálenosti hlavního města Slovenské republiky Bratislavy, jako v roce 2005, ve Vídni. O to větší zklamání pro svět a přátele slovenských soutěžících, že se ve startovní listině neobjevil ani jeden reprezentant této nám tak blízké země.

Jsme velmi rádi, že se situace neopakovala při druhé – geograficky velmi podobné – příležitosti, v roce 2007 v Praze. V té době už totiž naši slovenští přátelé iniciovali setkání se soutěžícími, školami i oficiálními institucemi Slovenské republiky. Důležité bylo také setkání ředitele pražského Národního ústavu odborného vzdělávání Miroslava Procházky se současným náměstkem ředitele obdobné slovenské instituce – Štátného inštitútu odborného vzdelávania, Antonem Doktorovem. Důstojný rámec pohárové soutěže ZAV-Hodonín tehdy vytvořil kulisu zdůrazňující propojení užitečného koníčka s lidskou dimenzí, neformální výměna zkušeností mezi slovenskými a českými kolegy vyučujícími a dalšími pracovníky z pedagogické sféry byla natolik inspirativní, že brzy poté byla na Slovensku založena partnerská organizace českého sdružení moderně uvažujících škol, pedagogů a soutěžících Interinfo Slovenská republika.

Ve výsledkových listinách mistrovství světa Praha 2007 už k naší velké radosti Slovensko po čtyřleté pauze nescházelo, v květnu 2008 byla zacelena další citelná pauza – po pětileté přestávce Slovensko obnovilo tradici mistrovství středních škol SR. Organizační zátěž opět na sebe vzala Spojená střední škola (Obchodní akademie a střední zemědělská škola) ve Zvolenu.

Pozdravné projevy na slavnostním zahájení pronesli oficiální hosté, jejichž výčet ukazuje ohlas a uznání, jakého se mistrovství SR 2008 dostalo (abecedně): Ing. Anton Doktorov, zástupca riaditeľa ŠIOV, Bratislava, PaedDr. Ľubomír Galbavý, zástupca riaditeľa ŠIOV, Bratislava, Ing. Mária Kolárska, zástupca KŠÚ B. Bystrica, RNDr. Miloš Novák, zástupca za VÚC B. Bystrica, Ing. Vlasta Púchovská zo ŠIOV, Mgr. Alžbeta Staníková, viceprimátorka mesta Zvolen, RNDr. Ladislav Topoľský, prednosta Krajského školského úradu v B. Bystrici, Viera Trusková, predsedkyňa Rady školy.

Zahájení přineslo také plno krásných kulturních prvků – na fujaru a dudy například zahrál bývalý absolvent školy Doc. Ing. Karol Kočík, PhD, nyní děkan Fakulty ekológie a enviromentalistiky TU Zvolen, celou řadu vystoupení pěveckých, hudebních a tanečních připravili současní studenti školy.

V pozdravu jménem světové organizace Intersteno a partnerského sdružení Interinfo ČR jsem vzpomněl, že před několika dny se podobné mistrovství českých škol konalo v Novém Bydžově, kde jsem se zmínil o svém osobním výročí – právě před 50 lety jsem vyhrál (tehdy na mechanickém psacím stroji) mistrovství škol Československé republiky. Krátce poté jsem u příležitosti televizního interview redaktorku překvapil konstatováním, že naši reprezentanti v záznamu a zpracování textů jsou úspěšnější než daleko viditelnější hokejisté. Vzpomněl jsem pak situaci na hokejovém mistrovství světa, kde se ve finále nesetkali reprezentanti velmocí či velkých zemí, ale České a Slovenské republiky. Podobně bych si přál, aby zvolenské mistrovství připravilo podmínky pro to, aby na příštím světovém šampionát v Pekingu čeští a slovenští soutěžící stáli na stupních vítězů společně.

Helena Matoušková v dalších hodinách nejen perfektně vyhodnotila veškeré soutěžní práce, ale ráda se podělila o zkušenosti z výuky spojené se soutěžením, tréninkových soustředění apod.

Četná jednání s vedením školy, zástupci dalších škol včetně Ekonomické univerzity Bratislava, ŠIOVu, soutěžní komise i jednotlivých zájemců ukázala, že založení Interinfo SR zejména v kombinaci s obětavou organizační prací Spojené střední školy Zvolen položilo základy k návratu slovenských reprezentantů a slovenského školství v oblasti záznamu a zpracování textů mezi světovou elitu. Velký dík patří všem!