Talentová soutěž v pražské SOŠ a SOU BEAN

Ve čtvrtek 8. dubna 2010 se na naší škole konala Talentová soutěž v psaní na klávesnici, které se zúčastnilo 44 pozvaných dětí z celkem 5 základních škol a jednoho gymnázia z Prahy. Tato soutěž má na naší škole již jistou tradici, letošní ročník /poslední se konal v roce 2007/ byl již jubilejním 10.

Děti ve věku od 9 do 17 let čekalo 30minutové psaní v programované výuce ZAV, kde měli za úkol „prokousat se“ za půlhodinu k co nejvyššímu cvičení v tomto programu. Soutěžící byli rozděleni kvůli kapacitě učeben do dvou skupin, ta, která zrovna nepsala, tak mohla to, jak se jejich kolegům, kamarádům či „soupeřům“ daří, sledovat na plátně ve vedlejší učebně.

Soutěž vyhrál Denis Müller ze ZŠ Lupáčova, kterému se povedlo dostat na cvičení 87. Na druhém místě skončila z téže líhně talentů Magdalena Cisariková s výkonem 77 cvičení a na místě třetím ze stejné školy Veronika Šmídlová výkonem 72 cvičení. Na krásném 18. místě ze 44 účastníků pak skončil nejmladší, teprve 9 letý, Alexandr Splítek ze ZŠ Červený vrch.

Bylo krásné pozorovat zejména třeťáky a čtvrťáky, jejichž přístup k výuce psaní všema deseti bych vřele doporučila všem svým žákům. Je to jistě zásluha příslušných základních škol, že se výuce psaní všema deseti věnují a děti v tak nízkém věku již chápou, že se jim to jednou v budoucnu bude hodit. Aby se účastníci ještě více inspirovali, na závěr před vyhlášením výsledků proběhla exhibice devítinásobné mistryně světa, Ing. Heleny Matouškové, která dětem předvedla, jak vypadá rychlost cca 1000 úhozů za minutu. Svým typickým povídáním vše okomentoval pan Jaroslav Zaviačič, autor programu ZAV. Prvním třem účastníkům pak věnoval bezplatnou licenci na tento program.
Po skončení soutěže základních škol následovala exhibice ještě jedna, a to pro žáky našich prvních ročníků – OE1A i nástavbové DN1A.

Soutěž provázela krásná atmosféra, organizačně si dovolím tvrdit, že jsme také vše zvládli, věřím, že všichni účastníci prožili tento dubnový čtvrtek krásné dopoledne a těším se, že se s nimi, ale třeba i s některými novými účastníky setkáme i v příštím roce.

Olga Vejvodová, SOŠ a SOU BEAN Praha
Foto: Jaroslav Dzúr, ZŠ Červený Vrch Praha

Výsledková listina

Zaujal tě článek? Sdílej.