ZAV Hodonín 2006

Pražská OA Heroldovy sady obhájila putovní pohár, v jednotlivcích 1. Miloš Černilovský (Hradec Králové), 2. Šárka Bicanová (Český Těšín), 3. Lukáš Prčík (Hodonín) 

XII. ročník ZAV-Hodonín byl pozitivně ovlivněn blížícím se světovým šampionátem, který se za osm měsíců uskuteční v Praze. Zájem o účast byl mimořádný, kromě tradičních hostů z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska se soutěže poprvé zúčastnili i reprezentanti z Belgie a Maďarska. Vzhledem k termínové kolizi s německou soutěží Pokalschreiben scházeli letos poprvé manželé Diehlovi s družstvem z Neukirchenu. Letošní ročník získal na mezinárodním významu také v souvislosti s vyvrcholením projektu Jihomoravského kraje „S klávesnicí do světa“.

Sestava přihlášených zahraničních družstev si vyžádala dosud nejnáročnější přípravy vlastních soutěží v šesti jazycích (česky, slovensky, polsky, německy, francouzsky a maďarsky). Pestrá paleta vzácných hostů ze zahraničí i z naší republiky umožnila také četná pracovní setkání. Nejvýznamnější jednání absolvoval Belgičan Danny Devriendt jednak v roli sekretáře světové organizace Intersteno s předsedou organizačního výboru mistrovství světa 2007 Jaroslavem Poláčkem, jednak v roli zastupujícího prezidenta světové jury při konzultacích s vedoucí světové jury v nejlépe obsazované soutěži mistrovství (v opisu textu) Helenou Matouškovou.

Nádherná aula Obchodní akademie Hodonín je kolébkou sdružení Interinfo ČR, před pár lety se v ní uskutečnily i první konzultace o možnosti založení Interinfo Polska. V průběhu letošní soutěže ZAV-Hodonín v ní proběhla i důležitá jednání o možnostech založení obdobného sdružení na Slovensku. Zúčastnili se jich nejen členové čerstvě zvoleného výboru českého sdružení, ale také ředitel Národního ústavu odborného vzdělávání Miroslav Procházka, vedoucí oddělení Státního ústavu těsnopisného Renáta Drábová a předseda Asociace obchodních akademií ČR Radoslav Kučera. Za slovenskou stranu byli přítomni zástupci jedné státní (OA Zvolen) a jedné soukromé (OA Prešov) slovenské školy, zvlášť ke konzultacím na doporučení slovenského konzula v Brně přicestoval do Hodonína Anton Doktorov, zástupce ředitele Štátného inštitútu odborného vzdelávania v Bratislavě.

V Hodoníně jsme přivítali i Jana Koláře, ještě loni úspěšného soutěžícího pod hlavičkou Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm. Letos mohl obohatit mezinárodní pole účastníků coby reprezentant francouzského gymnázia Dijon poté, co získal tříleté stipendium do této vzdálené školy. V Hodoníně zazářil svojí znalostí francouzštiny a konzultoval svoje první kroky na vývoji programovaného výuky ZAV v této jazykové verzi s belgickou učitelkou a členkou mezinárodní jury Intersteno, paní Georgette Santé.

V rámci ZAV-Hodonín 2006 proběhla tradičně už v pátek dopoledne talentová soutěž pro žáky základních škol, kterou vyhrál Jakub Mičulka ze ZŠ Očovská v Hodoníně krásným výkonem 121 cvičení za 30 minut. Příležitost využili zástupci čtyř škol (Lužice, Veselí nad Moravou a Hodonín – Očovská a letos nově osmileté Gymnázium Hodonín), ovšem výsledky hodonínského kola talentové soutěže nejen že potěšily vynikající sportovní úrovní, ale jsou také nemalým příslibem pro reprezentaci ČR.

Odpoledne se u počítačů vystřídalo 82 dalších soutěžících ze sedmi zemí. Zahájili novou vícejazyčnou verzí bodovaného tréninku ZAV: nejdříve absolvovali 37 nominačních cvičení, při kterých se řídili instrukcemi ve svých jazycích, ale zpracovávali všichni stejný anglický text. Teprve po zvládnutí tohoto nesnadného úkolu pokračovali minutovkami, opisy náhodně počítačovým programem vybíraných textových úseků v jazyce, který si vybrali z nabídky čeština, slovenština, polština, němčina, francouzština nebo maďarština. Průběžné výsledky byly promítány v multimediální učebně. Počasí komplikovalo příjezd hostů z německého Regensburgu, kteří stáli několik hodin na dálnici mezi Prahou a Brnem a k tréninku nastoupili velmi unavení, ale přesto odhodlaní podat nejlepší výkony.

Hodonínská škola se rozezvučela mnoha jazyky, nápor v přijímací kanceláři nebral konce, za večeři ve školní jídelně zněla poděkování česky, polsky, maďarsky, německy, francouzsky či anglicky. Na každém kroku se setkávali a zdravili soutěžící, učitelé, hosté, mnozí již několikanásobní účastníci této tradiční akce. Dojem mraveniště zanikl úderem 18. hodiny. To si v nabité aule po krátkých zdravicích ředitele školy Miloše Procházky vyzkoušeli zástupci jednotlivých zemí tradiční ceremoniál světového šampionátu: každý pozdravil účastníky ve svém jazyce, aniž by se jeho slova do dalších jazyků překládala. Tento způsob jakéhosi „olympijského poselství“ zavedl poválečný generální sekretář Intersteno, Švýcar Marcel Racine. Ceremoniálu se po něm říká „Racine-show“ a je vnímán nejen jako tradiční obohacení zahajovacího setkání účastníků soutěže, ale také jako zvukomalebný vzkaz: „Hovoříme různými jazyky, naše myšlenky však míří jedním směrem!“

Zatímco zahraniční hosté měli na programu 90 minut volna, výbor Interinfo ČR se naposledy sešel k pravidelné schůzi v sestavě, která veškerou činnost této organizace po dva roky řídila. Posledním úkolem byla příprava následující plenární schůze – po dvou letech opět volební. Během hodinové plenárky zvládli hostitelé přestavit nábytek v aule tak, aby stolové uspořádání vyhovovalo potřebám dalšího bodu programu – tradičnímu společenskému posezení s cimbálovou muzikou Jožky Rampáčka. Bez této hudby si už nikdo ZAV-Hodonín představit neumí, s největší pravděpodobností také v červenci 2007 některou z oficiálních akcí světového šampionátu hodonínská cimbálka obohatí. Od 20 hodin už byli všichni dospělí zase shromážděni v aule, aby si vychutnali onu neopakovatelnou atmosféru lyrického Moravského Slovácka za zvuků cimbálky.

Přerušení si vyžádala volební komise Interinfo ČR. Vyhlásila volební výsledky, výbor Interinfo ČR bude v dalších dvou letech posílen o zástupce dvou obchodních akademií, organizátorů nejvýznamnějších soutěží: Valašské Meziříčí a Hodonín.

Program mladých zahraničních hostů zajišťovala skvěle ve spolupráci se studenty maturitního ročníku vyučující OA Hodonín, němčinářka Pavla Teplá. V době odděleného programu pro dospělé si postupně prohlédli město Hodonín, navštívili vyhlídkovou věž radnice, zúčastnili se vernisáže fotografické výstavy a zahráli si bowling.

V sobotu proběhla vlastní soutěž: tři opisy textu na PC (z toho 1x z papírové předlohy, všechny připraveny v šesti jazycích) za podpory vyučujících OA Hodonín (zejména Ludmily Bulové a Petra Polácha) je rychle vyhodnotila Helena Matoušková. V aule byly mezitím opět přestavěny stoly a řady židlí pro potřeby vyhlášení výsledků. Postupně bylo rozdáno 20 diplomů vytištěných na ručním papíře, jeden putovní a tři upomínkové poháry, 30 nejúspěšnějších soutěžících si odneslo věcné ceny.

Soutěž jednotlivců s převahou vyhrál mistr světa Miloš Černilovský (Gymnázium Hradec Králové). Po Václavu Mikulovi se díky němu v historii ZAV-Hodonín už podruhé ve výsledkových listinách objevil záznam hrubé rychlosti vyšší než 800 úhozů za minutu! Fenomenální Václav Mikula bude v pražských soutěžních kláních nahrazovat Helenu Matouškovou, která již aktivní soutěžní kariéru ukončila, ale sám bude nepochybně neméně kvalitně zastoupen v kategorii juniorů právě Milošem Černilovským. Šárka Bicanová z OA Český Těšín bezpečně obsadila druhé místo výkonem přes 15 000 čistých úhozů (součet tří desetiminutových opisů s penalizací 10, 50 a 100 za každou neopravenou chybu), na pomyslné stupně vítězů se probojoval velmi talentovaný hodonínský reprezentant Lukáš Prčík. Zůstali za ním závodníci zvučných jmen: Jiří Spolek a Jana Válková (OA Praha, Heroldovy sady), Iveta Kolarovčeková (OA a SZeŠ Bruntál), Tomáš Křenek, Markéta Stavinohová a Hana Belicová (OA Valašské Meziříčí), ale i nejúspěšnější zahraniční soutěžící Yafes Sahin (Rakousko) či Sybille Inkoferer (Německo).

Nejlepší výpověď o kvalitách systematické tréninkové činnosti v Obchodní akademií Praha Heroldovy sady představuje skutečnost, že i po odchodu loňské jedničky Lucie Ševcovicové družstvo i letos své prvenství obhájilo. Loňské vítězství ovšem bylo velmi výrazné (asi o 4000 úhozů před druhým družstvem Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem), letos se na pouhých asi 600 úhozů přiblížilo družstvo OA Valašské Meziříčí, představující současně nejlepší meziroční vzestup (loni 11. místo 29 499 úhozů, letos 2. místo 36 441 úhozů!). Skvělé třetí místo v soutěží družstev jen nepatrným rozdílem (o 60 úhozů!) neobhájila trojice soutěžících OA Český Těšín.

Domácí soutěžící se rozjeli domů, zahraniční hosté pokračovali v pracovním i společenském programu. Ochutnávka vína z oblastí Hodonínska i přivezených vzorků zahraničních účastníků byla také koncipována v soutěžním duchu. Z anonymního amatérského vyhodnocení vyšel mezi bílými víny vítězně vzorek jednoho ze dvou vedoucích řízené ochutnávky, pana Ladislava Esterky. Při gratulaci jsme vzpomínali na naše osobní setkání z roku 1969, kdy mi coby student zdejší školy pomáhal s psacím strojem IBM. – Mezi červenými víny bezpečně vyhrál maďarský „Egri bikavér“ – v překladu „býčí krev“. Účastníky této závěrečné společenské akce přišel pozdravit a ochutnávky se osobně zúčastnil i odstupující starosta Městského úřadu Hodonín.

ZAV-Hodonín 2006 významně přispěl k dobrému jménu České republiky a jejího školství v oblasti zpracování textů, město Hodonín se na několik desítek hodin stalo hlavním městem světa písmenek a počítačů. Popisem aspoň některých bodů letošního programu jsem chtěl naznačit, kolik obětavé práce bylo pro jeho naplnění potřeba vykonat. Ale nejen kvůli ní přes nepříznivé dopravní podmínky na silnicích hosté ze vzdálených škol českých i zahraničních do Hodonína letos přijeli. Nesčíslněkrát jsme vedle slov díků při rozloučení vyslechli i opakovaný uznalý údiv nad kouzlem, které každý ročník ZAV-Hodonín obestírá. Kouzlem, které se rozvíjí mimo vypisované projekty, které přesto opakovaně nasměruje pomyslnou střelku kompasu k silně přitažlivému ohnisku kompozice přátelství a pedagogicky kultivujícího působení nejen ve směru mladé generace. Naši milí hodonínští přátelé, přijměte za hodiny věnované ZAV-Hodonín 2006, ale hlavně za vytvoření onoho přitažlivého ohniska ve Vašem městě, hluboký dík!

zav
Foto: Zuzana Procházková a Martin Stříž

Ohlas v tisku: Slovácko

Výsledky:

Zaujal tě článek? Sdílej.