„Psaní na počítači hlasem“ – mezinárodní seminář Hodonín

III. ročník ZAV-Hodonín navázal na tradici setkání odborníků s pedagogy, doprovázejícími soutěžící studenty. V minulosti se v hodonínské Obchodní akademii uskutečnil například seminář reagující na podnikatelsky úspěšnou, ale s praxí málo provázanou zkouškou ECDL, jehož závěry pak převzala světová organizace Intersteno.

S technologií přímé přeměny mluvené řeči do textového souboru (speech recognition, voice-writing, Spracherkennung, česky možný překlad „psaní hlasem“) se seznámili návštěvníci kongresových přednášek letošního světového šampionátu v Praze. Viděli ukázky vývoje této technologie a jejích aplikací z USA, Itálie a České republiky. Novinářské zpracování těchto informací bohužel vyznělo do přehnaně optimistického titulku „Soudní zapisovatelky končí, program udělá z řeči text“. Liberecké pracoviště, které českou verzi technologie „psaní hlasem“ vyvíjí, je zatíženo vysvětlováním a uváděním na pravou míru dopadů tohoto článku. Pedagogy zajímá, budou-li se muset naučit místo vedení výuky ovládání klávesnice PC práci s technologií diktování do počítače a souvisejících znalostí výslovnosti, doplňování slovníku, stylistice, techniky práce se stenografickou maskou, novinářské či reportérské zkratce, indexování, apod.

Letošní seminář se proto pokusil nalézt odpovědi, při jejich hledání pomohla účast dvou mimořádně fundovaných osobností – spoluautora publikace „Voice Writing Metod“ Davida Rogaly z USA a parlamentního zapisovatele technologií „psaní hlasem“ Fabrizia Verrusa z Itálie. V semináři vystoupil okomentováním a promítnutím nedávné zajímavé akce německé televize – souboje o rychlejší zpracování textu pomocí klávesnice nebo přímým „psaním hlasem“ – odborník v oblasti zpracování textů, pedagog Horst Diehl. Mezi posluchači byly nejen desítky pedagogů, zájem projevili i pracovníci justice, nescházeli novináři včetně regionálního televizního zpravodajství.

Příspěvek Jaroslava Zaviačiče
Příspěvek Horsta Diehla
Testy, které prováděl Petr Sekanina

Seminář se časově díky zájmu posluchačů z řad pedagogů, informatiků, ale i pracovníků justice značně protáhl. Jeho základní odpověď na otázku, zda rozvojem přímého diktování do počítače přestaneme využívat klávesnice, bezděky zodpověděl v přímém televizním vystoupení ve Studiu 24 David Rogala. Výrazem z oblasti zpracování textu poněkud zaskočený televizní překladatel sice jeho anglický popis potřebné kvalifikace slovem „keyboarding“ coby požadavek pro efektivní zpracování mluveného slova přeložil jako „specialista na klávesnici“, ale poselství amerického odborníka Davida Rogaly tak jen potvrdilo slova českého odborníka Jana Nouzy: „diktování hlasem“ je při správném uplatnění významným pomocníkem při zpracování textu, není kvůli němu ale důvod vzdávat se klávesnic, právě naopak.

Nepřesnosti v překladu slova „keyboarding“ pan Rogala hned po vysílání velmi litoval, snad ale ještě více i toho, že zkrácením jeho živého vystoupení (v první části se téma „Kosovo“ protáhlo) se nedostal k ocenění hodonínského semináře.

Text: ZAV, foto: Petr Ducháček

Zaujal tě článek? Sdílej.