Město Albrechtice – beseda v ZŠ

ZŠ Město Albrechtice je v historii výuky ovládání klávesnice včetně soutěžení jako motivujícího doplňku informatiky zapsána vskutku zlatým písmem: žáci této školy se určitě o kvalitu své počítačové gramotnosti bát nemusejí. Zajímalo nás, jak se v nových podmínkách Rámcového vzdělávacího programu základního školství „vešlo“ do výuky získávání klávesnicové gramotnosti coby základního předpokladu efektivního využití gramotnosti počítačové.

Tajemství úspěchu tkví v tom, že ke klávesnicím mají přístup už nejmladší od 3. třídy v zájmových kroužcích organizovaných družinou i školou. Žáci druhého stupně pak ve volitelných předmětech, šesťáci se seznamují s efektivním ovládáním klávesnice v předmětu Základy administrativy podle ŠVP. K nácviku přispívají i doplňkové činnosti organizované vyučujícími při běžné výuce či při výuce informatiky. Osvojení si klávesnicové gramotnosti je samozřejmou povinností dříve, než nastává nebezpečí získávání později těžko odnaučitelných návyků nesprávného prstokladu jako následku dívání se na klávesnici během psaní.

ZŠ Město Albrechtice však vychází vstříc i „přespolním“, a to celostátně: pravidelně se zde kromě výuky koná přípravné soustředění nejlepších žáků a studentů ve zpracování textů. Na červencový světový šampionát 2007 se dokonce náročnou kvalifikací probojovali hned tři soutěžící: Veronika Pargačová, Markéta Labajová a Milan Musil, jehož snímky jako absolutně nejmladšího úspěšného závodníka obletěly celý svět.

1. listopadu 2007 se uskutečnila beseda, na kterou jsme byli pozváni spolu s držitelkou světového rekordu Helenou Matouškovou. Průběh zcela určitě přispěl ke snaze všech talentovaných, aby zvýšenou pílí usilovali o napodobení úspěchu již několika starších i mladších žáků této školy zařadit se mezi reprezentanty ČR. Mnohem důležitější ale je, že všichni žáci dostali příležitost uvědomit si, jak důležitou roli ovládání počítačové klávesnice při jejich dalším studiu a později v zaměstnání bude hrát.

Během setkání se ozýval potlesk nejen po exhibici světové rekordmanky, ale i po obdobném vystoupení (opis s velkoplošným promítáním) slavným a současně skromným nejmladším českým reprezentantem Milanem Musilem stejně jako snad desítkou dalších žáků a žákyň, kteří projevili sportovní odvahu a předvedli svoje vesměs vzhledem k věku obdivuhodné výkony ve tvorbě textu bez dívání se na ruce a tím s možností maximální koncentrace na jeho obsah.

Ředitel školy Karel Knapp po besedě poznamenal: „Úspěchy našich nejlepších na MS i jinde jsou odrazem kvality metodiky a výuky techniky psaní obecně. Hlavním cílem nejsou jen špičkové výkony jednotlivců, ale míra zvládnutí techniky psaní většinovou populací, která zefektivňuje každodenní pracovní výkony pracovníků v různých profesích. Někteří se domnívají, že jde především o sport. Já to ale vidím zcela obráceně: sportovní výsledky jsou jen tou pověstnou a vítanou třešinkou na dortu. Důležité pro mě jako ředitele školy je, že většina žáků odcházejících od nás nemá s ovládáním klávesnice žádné problémy.“

Do výsledkových listin světového šampionátu 2007 jsou zapsána nejen tři jména těch, kteří v době konání mistrovství nebo ještě měsíc před ním byli žáky ZŠ Města Albrechtice, ale i těch, kteří mezitím studují střední školy. Setkání s dvěma studentkami OA a SZeŠ Bruntál, Anetou Kaperovou a Ivetou Kolarovčekovou potěšilo ujištěním, že obě mají i ve střední škole prostor pro další rozvíjení svých sportovních aktivit ve zpracování textů. Brzy se s nimi setkáme i na soutěži ZAV-Hodonín. Kéž by si všechny české střední školy vážily možnosti využít jako motivačního příkladu pro upevňování počítačové gramotnosti ostatních žáků právě těch nových studentů a studentek, které předtím základní škola připravila tak mimořádně kvalitně, že jejich jméno zná celý svět a jejichž znalosti a dovednosti jsou dávány za příklad i ve školách v zahraničí.

zav
Foto: Karel Knapp