Seminář v polské Gostyni

Před třemi lety pomáhalo Interinfo ČR našim severním sousedům obnovit tradici soutěžení v záznamu a zpracování textů. Polsko patřívalo stejně jako naše země k velmi aktivním zemím jak ve výuce záznamu textu (tehdy na psacím stroji a těsnopisem), tak v soutěžení. V roce 1969 se ve Varšavě konal světový šampionát, rok nato v Zakopaném uspořádali polští kolegové velké mezinárodní tréninkové soustředění, jemuž předcházelo desetidenní soustředění polské reprezentace, které jsem měl tu čest vést. (Zápis z ní si můžete prohlédnout zde).

Polská organizace Interinfo Polska se na starou tradici snaží navázat nejen pořádáním soutěží, ale zejména organizováním setkání vyučujících s cílem zefektivnit výuku ovládání klávesnice. Na posledním polském semináři s uvedeným cílem byla jako zástupce školství nejúspěšnější země světa pozvána zkušená pedagožka z Ostravy, paní Hedviga Pabjanová.

Její vystoupení se setkalo s velkou pozorností a pozitivním ohlasem, ona sama zážitky a zkušenosti popsala takto:

Březnové setkání v Tychách, jehož organizátorkou byla naše kolegyně, předsedkyně polského Interinfa Tereska Wavrzynek, považuji za oboustranně užitečné a inspirativní. Překvapilo mne, že naši severní sousedé mají tak odlišný přístup k výuce psaní. Mám pocit, že ze strany jejich nejvyšších školských orgánů je celá tato oblast poněkud podceněna.

Název semináře zněl (volně přeloženo) „Práce s PC v současné sjednocující se Evropě a problematika zdraví dětí a mládeže“. Účast byla velmi dobrá. Bylo zřejmé, že učitele na základním i na středním stupni tato problematika velmi zajímá.

Seminář začal přednáškou na téma správné sezení dětí při práci na PC, kterou připravil odborník na slovo vzatý – lékař. Myslím, že by bylo vhodné umožnit podobnou přednášku také našim méně zodpovědným pedagogům, protože zdraví dětí by pro nás mělo být prioritou. V průběhu přednášky žáci z hostující školy soutěžili ve psaní. Tak měli přítomní možnost se podívat, jak se při práci s klávesnicí správně sedí, jak mají být položené ruce apod.

Poté následovala velmi poučná přednáška Mgr. Anny Gryn, která hovořila o kinezioterapii, ukazovala nám různá cvičení pro správnou relaxaci a celkové zlepšení soustředění, koordinaci apod., z nichž některá byla i pro mne novinkou. Je zřejmé, že kolegové z Polska mají tuto problematiku docela promyšlenou a rozhodli se bojovat o zdraví dětí správnou cestou.

Pak jsem měla možnost krátce pohovořit o přístupu k práci na počítači u nás. Účastníci semináře si následně na demoverzi výuky v programu ZAV prakticky vyzkoušeli vše, o čem byli v průběhu dne informování. Musím podotknout, že je psaní všemi deseti vskutku velmi nadchlo.