Přijetí u místopředsedy Senátu Topolánka

Nejmasovějšímu oficiálnímu přijetí úspěšných reprezentantů České republiky ve zpracování textů věnoval z českých politiků svůj vzácný čas místopředseda Senátu ČR ing. Mirek Topolánek. Do nádherného prostředí Valdštejnského paláce pozval všechny nositele medailí, delegaci vedli předseda a místopředsedkyně Interinfo ČR.

V úvodu pan místopředseda Senátu vyjádřil obdiv a sympatii k výkonům, jimiž naše družstvo před celým světem v Římě 2003 tak výrazně zazářilo. Zajímal se, proč vlastně „jsme tak dobří“, jak sháníme sponzory, když nepatříme mezi oficiální sporty, jaké je praktické uplatnění výjimečných dovedností našich reprezentantů v pracovní praxi.

Setkání překročilo protokolárních 30 minut a jeho účastníci si odnášeli nejen dobrý pocit, že političtí reprezentanti naší země si jejich příspěvku k mezinárodní prestiži České republiky váží, ale i konkrétní příslib pomoci a rady jak při nesnadném hledání sponzorů, tak při záměru uspořádat v roce 2007 světové mistrovství v Praze.

Nepřítomného medailistu Michala Popa (pobývá na stáži ve Finsku) pracovně zastoupil jeho otec, který celou akci dokumentoval. Na jeho snímku z organizačních důvodů mezi římskými medailisty dále schází Pavel Hlaváč, Jan Košulič a Miloš Černilovský.

Skvělým zážitkem byla i prohlídka rekonstruovaného Valdštejnského paláce. A to nejen zážitkem kulturně historickým: vždyť kdy se českému studentovi naskytne možnost zasednout do křesla senátora v sále, který zná jenom z televizních záběrů?

Jaroslav Zaviačič, foto Zbyněk Pop