Přijetí u místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vzhledem k záměru uspořádat mistrovství světa v roce 2007 v Praze požádalo na jaře vedení Interinfo ČR o přijetí u místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Jana Kasala. Květnový termín ale vzhledem k zdravotním komplikacím byl odložen, náhradní – 29. července 2003 – měl výhodu v tom, že se setkání uskutečnilo krátce po návratu českého družstva z mistrovství světa v Římě.

Delegace v původním složení Matoušková – Poláček – Zaviačič byla proto rozšířena o nejúspěšnějšího českého juniora z římského mistrovství – Václava Mikulu, studenta OA Praha, Heroldovy sady.

Pan místopředseda se podrobně zajímal o průběh mistrovství, poblahopřál k úspěchům českého družstva a předal české rekordmance nádhernou kytici květů a všem hostům hodnotnou publikaci o Parlamentu České republiky s osobním věnováním. Velmi vstřícné stanovisko zaujal k podpoře záměru Interinfo ČR uspořádat světový šampionát v roce 2007 v Praze.

Současně přislíbil pomoc při dosud marných pokusech ze strany Interinfo ČR o navázání dialogu s ministerstvem informatiky, jemuž bychom kromě jiného rádi tlumočili závěry z plenárních zasedání mezinárodní federace pro zpracování informací Intersteno zejména směrem ke zkoušce ECDL.

Zaujal tě článek? Sdílej.