Anna Putnová přijala zástupce Interinfo ČR

Ve čtvrtek 18. října přijala ve své brněnské kanceláři zástupce Interinfo ČR další z politických reprezentantů ČR, kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D., MBA, první děkanka v dlouhé 110leté historii VUT v Brně, významná představitelka z oblasti školství.

Obsahem setkání byla informace o úspěchu ČR na červencovém světovém šampionátu v Gentu, ale také o potřebě včasného získávání klávesnicové gramotnosti dříve, než jsou děti se stále se zvyšující potřebou usednout ke klávesnici a chatovat, mailovat nebo tvořit nejrůznější texty, napadeny parazitními návyky „hledání klapiček“ místo efektivního psaní na klávesnici. V mnoha základních školách se tyto parazitní návyky v rámci informatiky dokonce často prohlubují, pokud je žákům nabízeno např. ovládání Wordu, aniž by se předtím psát na klávesnici naučily.

Dalším klíčovým tématem byl výpadek státní zkoušky ze zpracování textů a potřeba obnovení směrnice o zkouškách z grafických předmětů č. 22706/2003-23 ze dne 16. prosince 2003. V letošním školním roce, kdy nadále trvá výpadek státních zkoušek, doporučujeme pozornosti mezinárodní internetovou soutěž, která se uskuteční 1. dubna – 9. května 2014. Úspěšní studenti obdrží certifikát od světové autority, federace pro zpracování textů INTERSTENO, což je pro zaměstnavatele jistě zajímavější než různé komerční pokusy o napodobení státních zkoušek.

Paní docentka byla již o tématech souvisejících s klávesnicovou gramotností informována místopředsedou Interinfo ČR a volebním manažerem TOP09 Jaroslavem Poláčkem. S Annou Putnovou jsme tak našli shodnou řeč, pokud by měla možnost ovlivňovat po volbách školství, určitě mezi jinými důležitými tématy klávesnicovou gramotnost a státní zkoušky neopomene.

ZAVi