15. mistrovství ČR v záznamu a zpracování textů pro rok 2007

se z organizačních a zdravotních důvodů tentokrát nekonalo v tradičním prosincovém termínu. Snaha neporušit kontinuitu a umožnit uplatnění ve věkových kategoriích těm, kteří sice v roce 2007 patřili mezi žáky či juniory, ale v roce 2008 už mají soutěžit jako nejmladší ve vyšší věkové kategorii, přivedla hlavní organizátory Interinfo ČR a pražskou Euroškolu k mimořádnému řešení: mistrovství 2007 uspořádat s přibližně 40denním odkladem.

Český těsnopisný spolek tentokráte soutěžící nevyslal, manželé Novákovi ale významně pomohli přípravou českých diktátů. Cizojazyčné zpracoval stejně jako loňského roku mistr světa v cizojazyčném těsnopisu, Boris Neubauer (Německo), zadání pro wordprocessing Jaroslav Poláček a pro nejpočetněji obsazené soutěže – v opisu a v korektuře textu Helena Matoušková. Ta po oba dny také řídila všechna vyhodnocování s velmi ambiciózním cílem – asi dvě a půl hodiny po poslední soutěži odevzdat podklady pro tisk výsledkových listin a výrobu diplomů. Při vyhodnocování jí po oba dny pomáhala trojice pracovníků Národního ústavu odborného vzdělávání, oddělení Státní ústav těsnopisný (Renáta Drábová, Ivana a Vít Valešovi), ale i vyučující Hedvika Pabjanová (Ostrava), Daniela Schudichová (Praha), Robert Sigmund (Valašské Meziříčí), Zuzana Absolonová (ředitelka ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm), do práce jury se stejně jako při světovém šampionátu zapojily i bývalé skvělé reprezentantky Dana Pospíšilová a Zdeňka Kundrátková. Alena Damborská z Hustopečí se ujala prezence účastníků mistrovství spojené s vybíráním startovného. V pátek odpoledne při diktátech i po celou sobotu při opravách korektury neúnavně pomáhala Irena Hochová z pražské OA Dušní, jejíž soutěžící o sobě dávají poslední dobou hodně vědět v opisu i korektuře. Všichni svým dílem významně přispěli k úspěchu celé akce. Interinfo ČR poskytlo svým členům příspěvek přibližně ve výši Kč 250 na osobu.

Významnou oporou při vyhodnocování byl tradičně správce výpočetní techniky hostitelské školy Jan Koza. V letňanské Euroškole se mistrovství ČR uskutečnilo již potřetí. Na každém kroku se projevovala nejen zkušenost z minulých let, ale především úžasná vstřícnost vedení školy, všech do organizace zapojených vyučujících i několika pozorných studentů, kteří svoji školu v očích hostů z celé republiky velmi dobře reprezentovali. Všem organizátorům patří velký dík!

Všechny diktovací soutěže a wordprocessing proběhly v pátek 8. února. V sobotu v 8.30 se slavnostního zahájení zúčastnili už i ti, kteří přijeli na početně nejlépe obsazená mistrovství v opisu a korektuře textu. Pozdravili je nejen stejně jako v minulých letech ředitel školy Petr Koza, zástupce zřizovatele Jiří Červený, vedoucí Státního ústavu těsnopisného Renáta Drábová a předseda Interinfo ČR, viceprezident Intersteno, Jaroslav Zaviačič, za MŠMT vystoupila Ivana Nepovímová z odboru středního a vyššího odborného vzdělávání, popřála žákům, studentům a účastníkům v kategorii nad 21 let úspěchy v soutěži a vyzdvihla smysl celé akce i její společenský přínos.

S nepřiměřeně obtížným (časově náročným) zadáním, které připravil již tradičně Jaroslav Poláček, si podle reglementu INTERSTENO poradila jen Gabriela Novotná, juniorská mistryně světa z Prahy 2007, která získala 54 bodů z celkových možných 104. Stejně jako v loňském roce musela tedy soutěžní komise nárok snížit, na základě návrhu hodnotitelů na 30 bodů. Kromě ostřílených praktiků na sebe výkonem ve wordprocessingu upoutali středoškoláci Ondřej Kanta a studentka OA Zlín Anna Šoulová, za ní pak těsně o jeden bod její spolužačka Kamila Mičáková. Mezi žáky byl nejlepší hustopečský Michal Růžička, jehož výkon byl však pod hranicí 30 bodů.

V diktovacích soutěžích opět prokázal nejlepší formu Václav Mikula, student pražské VŠE, který v diktátu CBA vzhledem k obtížnějšímu textu dosáhl „jen“ 9 minut, přestože v trénincích už sahá na hranici 13. minuty. Real Time Competition převedl celou s 26 trestnými body. Právě trestné body rozhodují v této kategorii o medailových pozicích, při mistrovství světa museli mít adepti na medailové umístění v této disciplíně pouze jednociferný počet chyb. K ostříleným juniorům Petře Kinclové a Miloši Černilovskému se letos výkonem 7 minut v diktátu CBA přiřadil také Ondřej Kanta z pražské OA Heroldovy sady, který si zaslouženě vydobyl bronzovou medaili. Mezi žáky dokázala pouze jediná soutěžící převést alespoň tři potřebné tři minuty, a to žákovská mistryně světa Hana Belicová z Valašského Meziříčí.

Cizojazyčné diktáty byly zřejmě letos obtížnější než loni, nikomu ze soutěžících se nepodařilo úspěšně zachytit německý ani anglický diktát, takže o umístění v této disciplíně rozhodovaly trestné body ve slovenštině.

Hranici 800 úhozů za minutu v opisu atakoval Václav Mikula, jemuž po odečtení penalizace 100 úhozů za každou neopravenou chybu zbylo 750 čistých. Přes 600 čistých napsali ještě dva soutěžící – Petr Hais a Miloš Černilovský, jen těsně tato hranice odolala Liboru Haisovi (596 čistých).

V korektuře textu již tradičně kraloval Václav Mikula s fantastickým dosaženým počtem korektur – 331! Jednu z nejpřesnějších prací odevzdal stříbrný praktik Petr Hais, v jehož práci nalezla soutěžní komise pouhé 2 chyby při obdivuhodném počtu 252 zpracovaných korektur. Že naši závodníci nespí na vavřínech, dokazují výkony žáků: Michal Růžička z Hustopečí 159 korektur a David Křenek ze ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm 163 korektur. Oba musí však ještě zapracovat na vyšší přesnosti, aby se kvůli vysoké penalizaci 500 úhozů za chybu nenechávali zahraničními soupeři odsouvat z medailových pozic.

Kombinace byla hodnocena, ostatně jako už po mnoho let, na principu olympijského bodování. Současný způsob hodnocení kombinace podle pravidel INTERSTENO je poněkud nešťastný, když umožňuje absurdní situaci, aby zvítězil soutěžící, který je v sedmi soutěžích úplně poslední nad jiným, který se zúčastnil šesti soutěží a ve všech získal zlaté medaile. Absolutní přednost má totiž počet úspěšně absolvovaných soutěží, teprve sekundárním kritériem jsou indexy počtu poražených soupeřů. I naše české hodnocení má ovšem svá úskalí ve větší pravděpodobnosti shodného počtu bodů, který jsme vyřešili pomocným kritériem ročníku narození (přednost má mladší).

Zatímco účastníci mistrovství prověřovali svoji výkonnost v opisu a korektuře textu, v ředitelně probíhala konzultace o možnostech co nejlepší reprezentace českého školství na příštím světovém šampionátu Intersteno, který se v srpnu 2009 uskuteční v Pekingu.

Vyhlášení výsledků probíhá vždy v časové tísni – hosté spěchají na vlaková či autobusová spojení, mnohé z nich čeká dlouhá cesta. Přes vysoké tempo proběhlo vyhlašování nejúspěšnějších účastníků velmi důstojně. Přispěl k tomu zejména pan starosta městské části Praha – Letňany Ivan Kabický. Soutěžící ocenili, že místo tradičního pokusu oficiálních řečníků hovořit o soutěžení coby tématu jim většinou ne zcela blízkém popsal rozvoj Letňan a zejména přítomné potěšil tím, že až se na příští mistrovství ČR do Euroškoly opět koncem roku 2008 vypraví, budou moci přijet až prakticky do místa konání prodlouženou linií metra C – do stanice Letňany.

Pan starosta se hned po svém projevu rychle zorientoval ve výsledkových listinách, pomohl při výběru věcných cen a všechny účastníky osobně dekoroval medailemi.

15. mistrovství naší republiky potvrdilo, že ve všech věkových kategoriích jsme v záznamu a zpracování textu světovou velmocí. Dokazuje to i přehled těch, kteří by se svým pražským výkonem ve výsledkových listinách světového šampionátu zařadili ve srovnatelných disciplínách do 12. místa:

Opis 30 minut:
praktici: Václav Mikula, Petr Hais, Libor Hais, Martin Čížek,
junioři: Miloš Černilovský, Petra Kinclová, Ondřej Kanta, Jiří Spolek, Iveta Kolarovčeková, Jana Válková,
žáci: Hana Belicová, Nikola Gronesová, David křenek;

Korektura textu:
praktici: Václav Mikula, Petr Hais, Libor Hais, Olga Vejvocová, Alena Havránková,
junioři: Petra Kinclová, Jana Válková, Ondřej Kanta, Miloš Černilovský, Tomáš Křenek,
žáci: Michal Růžička, David Křenek

Záznam mluveného slova – strojově:
praktici: Václav Mikula,
junioři: Petra Kinclová, Miloš Černilovský, Ondřej Kanta, Iveta Kolarovčeková, Jiří Spolek
žáci: Hana Belicová

Záznam diktátu v reálném čase:
praktici: Václav Mikula,
junioři: Miloš Černilovský, Petra Kinclová, Iveta Kolarovčeková, Ondřej Kanta, Tomáš Křenek, Jiří Spolek, Jana Válková.

Odložené mistrovství ČR se po stránce sportovní, organizační i společenské stalo významným vykročením směrem k Pekingu 2009!

ZAVi
Foto: Jan Koza

Výsledky:

Opis 30 minut
Korektura textu
Záznam mluveného slova (CBA; strojově)
Záznam diktátu v reálném čase
Vícejazyčný těsnopis
Wordprocessing
Kombinace

Zaujal tě článek? Sdílej.