Rýchlosť a presnosť na klávesnici PC – ZAV Zvolen 2012

Klávesnica počítača sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho života, preto je dôležité, aby sme ju využívali čo najefektívnejšie. Čím rýchlejšie píšeme na klávesnici, tým viac vecí vybavíme a produktívnejšie využijeme čas.

Súťaže v písaní na klávesnici PC boli na Slovensku obnovené v roku 2008 na Spojenej škole vo Zvolene. Po presťahovaní Spojenej školy z Lieskovskej cesty 1 vo Zvolene na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene sme nechceli súťaž prerušiť a zorganizovali sme dňa 25. januára 2012 IV. ročník súťaže žiakov stredných škôl v odpise textu na počítači pod názvom ZAV Zvolen 2012. Súťaž organizovalo občianske združenie Interinfo SR, ktoré bolo založené pri bývalej Spojenej škole vo Zvolene práve z dôvodu obnovy súťaže na Slovensku. Žiaci súťažili v dvoch súťažných disciplínach:

  • 10-minútový odpis textu z papierovej predlohy,
  • 10-minútový odpis textu z obrazovky

s penalizáciou 50 úderov za chybu.

Súťaže sa zúčastnilo 21 stredných škôl z celého Slovenska, prevažne z obchodných akadémií a súťažilo celkom 39 žiakov. Súťažil aj jeden žiak zo strednej školy poľského mesta Tychy.

Víťazkou v obidvoch disciplínach sa stala študentka 3. ročníka odboru obchodná akadémia SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene Petra Slúková, s výkonom 466 čistých úderov/min., čím obhájila vlaňajšie prvenstvo z krajských pretekov.

Táto súťaž bola dobrou testovacou záťažou žiakov pred nastávajúcimi krajskými pretekmi, ktoré sa budú konať v jednotlivých krajoch vo februári 2012 a víťazi krajského kola postupujú na celoslovenskú súťaž, ktorá sa bude konať v marci v Prešove.

Celá súťaž prebiehala v príjemnej priateľskej atmosfére. Učitelia, ktorí sprevádzali svojich žiakov na súťaži mali možnosť si vzájomne vymeniť svoje odborné skúsenosti s prípravou žiakov na súťaže i vo výučbe predmetu administratíva a korešpondencia. Žiaci nadobudli nové skúsenosti a motiváciu k zvyšovaniu svojich výkonov

Administratíva a korešpondencia patrí medzi hlavné odborné predmety v odboroch obchodných akadémií. K tomu, aby sa žiaci naučili vybavovať korešpondenciu čo najrýchlejšie je potrebné naučiť sa písať „všetkými desiatimi“. Je to o zručnosti, tréningu, ale aj o talente ak sa naučí žiak písať minimálne rýchlosťou 500 čistých úderov/min. Takéto výkony sa uplatňujú na medzinárodných súťažiach. Najbližšie majstrovstvá sveta sa konajú v belgickom meste Gent v júli 2013 a zastrešuje ich medzinárodná organizácia Intersteno.

Účastníkov súťaže osobne pozdravil vedúci OVaK Ing. Miroslav Martiš. Zároveň ďakujeme ÚBBSK a mestu Zvolen za propagačný materiál, ktorý sme mohli poskytnúť účastníkom súťaže z celého Slovenska.

Tešíme sa na spoločné stretnutie opäť na jubilejnom V. ročníku ZAV Zvolen v roku 2013.

Ing. Anna Škovierová

Výsledková listina

Zaujal ťa článok? Zdieľaj.