Navigačné menu

Naučte sa písať všetkými desiatimi na klávesnici

Strávili ste tak dlho pri chatovaní hľadaním písmen počas rozhovoru, že sa druhá osoba začala rozprávať s niekým iným? Musíte napísať dvojstranovú správu alebo referát a je to zdĺhavá popoludňajšia práca? Začínate pochybovať o svojom IQ, keď potrebujete do počítača vložiť vlastné myšlienky a kým opravíte tých pár nájdených písmen, zabudnete, čo ste vlastne chceli napísať?

Vyskúšať výučbu teraz

Štruktúra výučby ZAV

Level 1

Už po 200 cvičeniach sú pokryté písmená, ktoré predstavujú 84,6 % českého alebo slovenského textu.

Level 2

Po 400 cvičeniach je obsiahnutých viac ako 99 % písmen slovenského textu a žiaci prechádzajú od písania naslepo k nácviku.

Level 3

Od 1200 sa je klávesnica prebraná, precvičujú sa špeciálne znaky a nasleduje tréning na zvýšenie rýchlosti a presnosti písania.

Level 4

Od cvičenia 2400 sa začína náročný tréning strojového stenografovania pre bežnú klávesnicu ZAVPIS, ktorý vedie k ďalšiemu zvyšovaniu rýchlosti. (len v českej verzii)

6 dôvodov, prečo sa učiť písať v ZAV

11

Najúspešnejší
e-learning
písania na klávesnici

Viac ako 50 000 žiakov základných a stredných škôl, ako aj jednotlivcov a zamestnancov firiem absolvuje každoročne programované školenia ZAV. Prevažná väčšina slovenských súťažiacich v spracovaní textu sa učila ZAV.

22

Individuálna
programovaná
výučba

Rôzne typy cvičení precvičujú rôzne zručnosti, napr. technickú rýchlosť, presnosť, premenu zrakových alebo sluchových vnemov na pokyny na pohyb prstov. Žiaci postupujú vlastným tempom a hodina sa stáva hravou súťažou.

33

Preberanie písmen
podľa zastúpenia
v jazyku

Písmená sa učia v poradí, v akom sú zastúpené v slovensko jazyku, takže najprv sa žiaci naučia písmeno „a“. Vďaka tomuto prístupu je možné začať písať slabiky skoro a čoskoro z nich tvoriť celé slová.

44

Doplnkové
vyučovacie zostavy

Žiaci majú k dispozícii zostavy na precvičovanie minútových alebo dvojminútových odpisov, tzv. minútové a dvojminútové odpisy, ako aj dlhšie cvičné odpisy, ale aj na „bifľovanie“ cudzojazyčnej slovnej zásoby, aritmetických výpočtov či slovenskej gramatiky.

55

Pre jednotlivcov,
školy i firmy

Učiť sa písať všetkými desiatimi ZAV je možné nielen v školách alebo firmách pod vedením učiteľov a lektorov, ale aj individuálne, kde sa študenti môžu prihlásiť prostredníctvom registračného formulára a potrebnú metodickú pomoc im poskytne priamo ústredie.

66

Myslíme
na znevýhodnených

Zrakovo postihnutí, dyslektici, dysgrafici, študenti, ktorí majú len jednu plne funkčnú ruku – pre všetky tieto skupiny ponúkame upravenú verziu výučby, aby mohli zvládnuť klávesnicu naslepo.

Zvoľte jednu z možností, aby sme pre vás mohli vyfiltrovať informácie

1. Registrácia do výučby

Po vyplnení registračného formulára nižšie vám vytvoríme vzdelávací profil a pošleme vám e-mailom prihlasovacie údaje. Na základe vášho veku a ďalších informácií vám vyberieme najvhodnejšiu verziu výučby ZAV, ktorú môžete absolvovať.

2. Prihlásenie do výučby

Pomocou prihlasovacích údajov, ktoré dostanete e-mailom, sa prihlásite na výučbový portál na adrese student.www.zav.cz, kde vstúpite do základného kurzu písania na klávesnici.

3. Začiatok vyučovania

Základnou vyučovacou jednotkou je cvičenie, ktorých máme viac ako 2400. Začína sa cvičením č. 1 a žiaci nimi postupujú individuálne podľa svojich výsledkov. Ak žiak preberané písmeno ovláda, postupuje na ďalšie cvičenie, v opačnom prípade cvičenie opakuje alebo sa prepadne na predchádzajúce.

4. Typy cvičení

Aby bolo vyučovanie efektívne, využívame princíp „škola hrou“. ZAV obsahuje mnoho rôznych typov cvičení, od nácviku jednotlivých písmen cez písanie celých slov alebo viet až po špeciálne cvičenia na rýchlosť a presnosť.

5. Ďalšie zostavy

Žiaci si môžu precvičovať aj v ďalších zostavách, napríklad precvičovať slovenskú gramatiku, písať normy na úpravu textu, učiť sa numerickú klávesnicu. Môžu sa zdokonaľovať v rýchlosti minútových odpisov, precvičovať odpisy alebo trénovať písanie diktovaného textu.


Zobraziť cenník poplatkov za kurzy


Registrácia do výučby

Vyplňte jméno a příjmení
Vyplňte email v správnom formáte
Vyplňte ročník narodenia
Zvoľte jazyk
Pro odeslání přihlášky musíte souhlasit se zpracováním textů

1. Kontaktujte nás

Napíšte nám na skola@zav.cz informácie o vašej škole, najmä o vekovej štruktúre žiakov, ktorí sa budú učiť ZAV. Nastavíme bezplatnú skúšobnú verziu kurzu pre vašu školu a pošleme vám prihlasovacie údaje do ZAV.

2. Vyučovanie z pohľadu žiaka

Dozviete sa o vyučovaní ZAV z pohľadu študenta, preskúmate možnosti, ktoré študentom ponúka študentský portál. Vyskúšate si základnú výučbovú zostavu písania, ako aj doplnkové a cvičné zostavy, ktoré sa ponúkajú spolu s výučbou.

3. Založenie žiakov v ZAV

Na portáli ZavManag pre učiteľov vytvoríte žiakov, ktorí budú pracovať s hodinami ZAV. Urobíte to vyplnením excelovskej tabuľky, ktorú nahráte do systému. Keď tabuľka prejde kontrolou, okamžite dostanete prihlasovacie údaje pre žiakov.

4. Pred prvou hodinou

Na metodickom portáli ZAV nájdete odporúčania, ako viesť prvé hodiny. Táto príprava zahŕňa aj aktiváciu školskej IP adresy v našom systéme.

5. Na hodine

Žiaci sú na hodinách vedení počítačom, ale úloha učiteľa zostáva nezastupiteľná. Úlohu učiteľa možno zhrnúť do týchto štyroch oblastí: individuálna podpora žiakov, monitorovanie, zaznamenávanie a hodnotenie.


Chcete sa dozvedieť viac?

Pozrite si celý zoznam možností, ktoré ZAV výučba ponúka pre školu.

Prejsť do online zborovne


Od učiteľa mám svoj login

Pokračujte vo výučbe podľa pokynov učiteľa, ktorý vám poskytne všetky informácie k danej lekcii.

Prihlásiť sa do výučby

V mojej škole ZAV nemáme

Môžete sa naučiť písať ako jednotlivec, vyberte vedľajšiu kategóriu v ponuke vyššie a postupujte podľa pokynov.