ZAV Zvolen 2012

Majsterka sveta dostala publikum do nemého úžasu.

Administratíva a korešpondencia patrí medzi hlavné odborné predmety v odboroch obchodných akadémií. K tomu, aby sa žiaci naučili vybavovať korešpondenciu čo najrýchlejšie je potrebné naučiť sa písať „všetkými desiatimi“. Je to o zručnosti, tréningu, ale aj o talente ak sa naučí žiak písať minimálne rýchlosťou 500 čistých úderov/min. Takéto výkony sa uplatňujú na medzinárodných súťažiach.

Klávesnica počítača sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho života, preto je dôležité, aby sme ju využívali čo najefektívnejšie. Čím rýchlejšie píšeme na klávesnici, tým viac vecí vybavíme a produktívnejšie využijeme čas.

Na našej škole SOŠ hotelových služieb a obchodu sa v dňoch 19. – 20. 11. 2012 stretli súťažiaci z 19 škôl rôznych krajov celého Slovenska. Hlavným organizátorom bolo OZ INTERINFO SR, ktoré bolo založené práve z dôvodu podpory talentovaných žiakov, aby žiaci mali viac možností prezentovania svojho talentu v tejto súťažnej disciplíne.

Okrem súťaže žiakov OZ INTERINFO SR zorganizovalo dňa 19. 11. 2012 odborný seminár k ďalšej súťažnej disciplíne Wordprocessing na súťaži a v praxi. Seminár viedol odborník v tejto disciplíne 10-násobný majster ČR a 3-násobný majster sveta Petr Sekanina z Brna. Celého podujatia sa zúčastnili autori programovej výučby na PC manželia Zaviačičovci z Prahy, ktorí dali základ pre tento moderný spôsob výučby písania na PC a vykonávajú poradenstvo pre školy. Svoje majstrovské kvality predviedla 9-násobná majsterka sveta v písaní na PC Helena Zaviačičová, ktorá svojim výkonom 1 157 čistých úderov/min. doviedla do nemého úžasu všetkých prítomných účastníkov pri vyhodnotení súťaže.

Žiaci súťažili v dvoch súťažných disciplínach:
– 10-minútový odpis textu z papierovej predlohy,
– 10-minútový odpis textu z obrazovky s penalizáciou 50 úderov za chybu.

Celkom súťažilo 39 žiakov a víťazkou celej súťaže v kombinácii jednotlivcov sa stala domáca pretekárka, študentka 4. ročníka odboru obchodná akadémia Petra Slúková. V disciplíne odpis za papierovej predlohy bodovala s výkonom 486,7 úderov/min., čím prekonala vlaňajší výkon 466 čistých úderov/min. V disciplíne odpis z obrazovky zvíťazil pretekár z OA Hlohovec Branislav Beňovič s výkonom 475,2 úderov/min. Veríme, že niektorí reprezentanti sa dostanú až do belgického Gentu, kde sa konajú svetové majstrovstvá v písaní na PC v júli 2013.

Táto súťaž bola dobrou testovacou záťažou žiakov pred nastávajúcimi krajskými súťažami v jednotlivých krajoch vo februári 2013 a víťazi krajského kola postupujú na celoslovenskú súťaž, ktorá sa bude konať v marci v opäť na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.

Celá súťaž prebiehala v príjemnej priateľskej atmosfére. Učitelia, ktorí sprevádzali svojich žiakov na súťaži mali možnosť si vzájomne vymeniť svoje odborné skúsenosti s prípravou žiakov na súťaže i vo výučbe predmetu administratíva a korešpondencia. Žiaci nadobudli nové skúsenosti a motiváciu k zvyšovaniu svojich výkonov

Tešíme sa na spoločné stretnutie opäť na VI. ročníku ZAV Zvolen v roku 2013.

Ing. Anna Škovierová

Výsledkové listiny