Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2011

V dňoch 26.3.-6.5. 2011 sa uskutočnil 9. ročník medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2011. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 1302 pretekárov z Austrálie, USA, Kanady, Turecka, Talianska, Francúzska, Belgicka, Švajčiarska, Nemecka, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu pri penalizácií 50 úderov za chybu, pričom sú hodnotené práce, ktoré spĺňajú nasledujúce kritéria: deti (0-12 rokov) – 150 hrubých úderov – 1 % chýb, žiaci (13-16 rokov) – 180 hrubých úderov – 1 % chýb, juniori (17-20 rokov) – 200 hrubých úderov – 1% chýb, praktici (21 a viac rokov) – 240 hrubých úderov – 0,5 % chýb

Súťaži sa v odpise v materskej reči a vo viacjazyčnom odpise. Viacjazyčná súťaž prebieha v 16-tich jazykoch: slovenčina, chorváčtina, holandčina, taliančina, angličtina, čeština, fínčina, nemčina, francúzština, španielčina, maďarčina, poľština, portugalčtina, rumunčina, turečtina a ruština. Súťažiaci si môže vybrať zo 16 jazykov, ale môže súťažiť aj v jednom z cudzích jazykov podľa vlastného výberu. Čisté údery v jednotlivých jazykoch sa navzájom spočítavajú a v kategórií – viacjazyčná súťaž vyhráva ten, kto má najväčší počet úderov. Z toho vyplýva, že je dobre zúčastniť sa 10-minútového odpisu v čo najviac rečiach. Každý súťažiaci, ktorý splní súťažiace kritéria dostane diplom.

Tento rok sa súťaže INTERSTENO 2011 zo Slovenskej republiky zúčastnilo celkovo 53 pretekárov, z toho štyria praktici a zostávajúci v kategórií žiaci a juniori z Obchodnej akadémie – Brezno, Topoľčany, Ilava, Považská Bystrica, Poprad, Rimavská Sobota, Považská Bystrica, Modrý kameň a Spojená škola Zvolen. V kategórií deti do 12 rokov SR nebola zastúpená. Slovenskí žiaci a juniori sa vo viacjazyčnom odpise zapojili do písania dvoch jazykov – slovenčiny a angličtiny. Škoda, že k týmto dvom rečiam nepridali aj chorváčtinu a holandčinu, ktoré sa píšu na slovenskej klávesnici a tak sa píšu veľmi ľahko. Nemusíte ovládať reč, len opisujete písmenko za písmenkom. Čeština je jazyk, ktorý sa tiež ľahko píše, nakoľko má len 3 písmenka iné ako slovenčina ě, ř a ů. Po pár odpisoch sa dá 10-minútový odpis zvládnuť skoro s takou rýchlosťou ako slovenský. Taliančina, nemčina a fínština, má len 4 až 6 písmen rozložených inak ako na slovenskej klávesnici, takže sa tiež veľmi ľahko dajú zvládnuť. Zvládnuť maďarský, francúzsky, poľsky, rumunsky a portugalsky odpis je už ťažšie, nakoľko tieto reči majú 10 až 20 písmen inak rozložených ako na slovenskej klávesnici. Treba sa naučiť, kde sa písmenka nachádzajú a potom sa aj tieto reči dajú zvládnuť po viacerých odpisoch – záleží od šikovnosti súťažiaceho ako jeho pamäť zvláda kde sa ktoré písmenko nachádza. Zložitejšie je zvládnuť turečtinu, ktorá má len dve písmenka spoločné so slovenskou klávesnicou. Najzložitejšou rečou však je ruština, nakoľko má azbuku a každé jedno písmenko sa nachádza úplne inde ako na slovenskej klávesnici. Bolo to vidieť aj na výsledkoch v medzinárodnej internetovej súťaži INTERSTENO 2011, kde ruštinu z celkového počtu 1302 súťažiacich zvládlo ani nie 20 súťažiacich.

Do kategórie deti do 12 rokov sa celkovo zapojilo 39 súťažiacich z Turecka, Rumunska, Česka a Maďarska. Ich výkony boli naozaj obdivuhodné. Prvé tri miesta v materskom jazyku získalo Turecko. Všetci traja mali nad 400 úderov za minútu. Vo viacjazyčnej súťaži prvé tri miesta patrili tiež Turecku a každý pretekár sa zapojil v súťaži v 15-tich rečiach.

V kategórií od 13-16 rokov prvé miesto v odpise patrilo ruskému súťažiacemu, druhé českému a tretie tureckému. Všetci traja mali nad 500 úderov za minútu. Vo viacjazyčnom odpise prvé miesto Rusko, druhé Belgicko, tretie Česko.

V kategórií 17-20 rokov prvé miesto obsadil Beran Ľuboš z Českej republiky počtom 529 čistých úderov za minútu, čo je vynikajúci výkon. Nad 500 úderov malo z 1302 súťažiacich len 21 pretekárov. Druhé miesto patrí Taliansku a tretie Poľsku. Vo viacjazyčnom odpise patrí prvé a druhé miesto Turecku, obaja zvládli všetkých 16-násť odpisov, tretie miesto obsadil Ľuboš Beran z Českej republiky.

V kategórií nad 21 rokov prvé miesto v odpise získal Sean Wron z USA počtom 839 úderov. Ako jediný urobil odpis nad 800 úderov, čo sa dá len v skratkovom programe, druhé miesto patrí Taliansku a tretie Francúzsku. Obaja pretekári mali nad 700 úderov, čo zvládli v internetovej súťaží len štyria pretekári. Vo viacjazyčnom odpise prvé miesto patrí USA,

Ja (Soňa Macejáková) som sa v kategórií nad 21. rokov v odpise materskej reči umiestnila na 95. mieste, vo viacjazyčnom odpise na 32. mieste. V úplnom hodnotení z celkového počtu 1302 súťažiacich som sa umiestnila na 55. mieste. Zo slovenských pretekárov, som mala najlepšie umiestnenie. Výsledky medzinárodnej internetovej súťaži INTERSTENO 2011 boli hneď na druhý deň po ukončení súťaže uverejnené na internetovej stránke: http://org.intersteno.it/page.php?id_primario=47&id_secondario=211&language=ceco&contest_id=82&age=all&classification_type=normal

Výsledky v medzinárodnej internetovej súťaži INTERSTENO 2011 dokazujú, že je tejto súťažnej disciplíne venovaná čoraz väčšia pozornosť. Je to taká predpríprava pred majstrovstvami sveta. V dňoch 8.-18. júla 2011 sa uskutoční 48. Kongres INTERSTENO – majstrovstvá sveta v spracovaní informácií vo Francúzsku, v Paríži. Je škoda, že pretekárom v Slovenskej republike nie je venovaná väčšia pozornosť, aby mohli reprezentovať SR na tak významných pretekoch, ako majstrovstvá sveta sú. Pretekárom z Českej republiky sa venuje predseda združenia INTERINFO ČR – vícemajster sveta Jaroslav Zaviačič – autor programu ZAV. Všetci súťažiaci ČR prešli výučbou a tréningom ZAV a dosahujú v tomto programe svetové výsledky. (www.zav.cz).

Česká republika získava už na 7-mich MS najväčší počet medailí. Zásluhou Jaroslava Zaviačiča sa stala Helenka Matoušková, ktorá celú medzinárodnú internetovú súťaž INTERSTENO 2011 zaisťuje spolu s talianskym Gianom Paolom Trivulziem – prezidentom svetovej organizácie INTERSTENO, založenej v roku 1887 v Londýne, deväťnásobnou majsterkou sveta a je držiteľkou absolútneho svetového rekordu. V roku 2001 v Hannoveri sa postarala o svetovú senzáciu, keď odovzdala 30-minútový odpis v svetovom rekorde nad hranicu 800 úderov za minútu. V Ríme v roku 2003 túto hranicu prekonala výkonom 955 úderov za minútu. V roku 2009 sa v Číne – Pekingu konal 47. Kongres INTERSTENO – majstrovstvá sveta v spracovaní textu na počítači. Česká republika sa počtom získaných 48 medailí umiestnila opäť na prvom mieste. Keby bola slovenským pretekárom venovaná taká pozornosť ako českým pretekárom, určite by to reprezentácii SR na tak významných pretekoch, ako majstrovstvá sveta sú, prospelo.

Medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2011 sa zúčastnilo 1302 pretekárov. V 10-minútovom odpise nad 800 úderov mal jeden pretekár, od 700-800 úderov mali 4 pretekári, od 600-700 úderov malo 7 pretekárov, od 500-600 malo 21 pretekárov. Z toho je vidieť, že väčšina pretekárov má výkony od 400-500 alebo od 300-400 úderov za minútu. Výkony pretekárov závisia aj od toho aká je v tej ktorej krajine venovaná pozornosť kompetentných v oblasti zdokonaľovania sa v súťažných disciplínach, ktoré sú potrebné v každodennej praxi a nielen na majstrovstvách sveta.

Vo viacjazyčnom odpise prvé miesta obsadili pretekári, ktorí súťažili vo všetkých 16-tich, alebo v 15-tich rečiach. Samozrejme, že záležalo aj na tom, koľko čistých úderov pretekár získal v tej ktorej reči, nakoľko údery sa navzájom spočítavali.

Medzinárodná súťaž INTERSTENO 2011 prispieva k zvyšovaniu výkonov jednotlivých pretekárov. Pretekári z jednotlivých krajín majú možnosť porovnať svoje výsledky s výsledkami pretekárov z iných krajín a sú motivovaní stále zvyšovať svoj výkon, aby dosiahli výsledky, ktoré ich oprávňujú zúčastniť sa na majstrovstvách sveta.

Bratislava 8. 5. 2011
Soňa Macejáková