Navigačné menu

Ako to na súťaži chodí?

1.

Text odpisujete z obrazovky, papierovej predlohy alebo slúchadiel za určitý časový úsek. Nejde len o rýchlosť, ale aj o presnosť textu.

2.

Na jednotlivých súťažiach budete súťažiť v rôznych disciplínach. Líšia sa svojím zameraním, v niektorých sa merajú len pisateľské zručnosti, v iných aj technická zdatnosť.

3.

Za každú neopravenú chybu sa pri odpise odpočítajú údery. Od hrubých úderov sa teda odpočítajú údery za chyby a započítajú sa len čisté údery.

Stredné školy

Základné školy

Medziškolská súťaž

Jedinečný rebríček škôl, ktoré používajú výučbu písania ZAV na klávesnici. Obsahuje zoznamy žiakov a tried podľa pokroku vo vyučovaní, pravidelné online súťaže, ako aj výsledky z osobných súťaží.


Ako to prebieha?

Súťaž prebieha počas celého školského roka a školy sú do nej automaticky zaradené. Čím aktívnejšia je škola v online alebo osobných súťažiach, tým väčšie má šance umiestniť sa vyššie.

Viac o medziškolskej súťaži

Stredné školy

Sútaž v spracovaní informácií (SIP)

Tradičná súťaž s históriou je stále najvýznamnejšou stredoškolskou súťažou v Slovenskej republike v písaní na klávesnici.


Ako to prebieha?

V polovici februára sa konajú krajské kolá prezenčne. Na základe výsledkov z krajských kôl sú žiaci nominovaní do celoštátneho kola, ktoré sa zvyčajne koná každý rok počas troch dní vo vybranej škole SR.

Disciplíny

Viac o SIP

Žiaci do 16 let

Juniori do 20 let

Praktici 20+

Medzinárodné internetové súťaže

Pre súťažiacich všetkých vekových kategórií sú určené medzinárodné internetové súťaže, medzi ktoré patrí internetová súťaž INTERSTENO, ktorá sa koná od roku 2003, a najnovšia súťaž ZAV-100.


Ako to prebieha?

Na MIS INTERSTENO môžu súťažiaci súťažiť až v 17 desaťminútových opisoch, ktoré môžu absolvovať koncom apríla a začiatkom mája. Výsledky sú rozdelené do dvoch kategórií: súťaž v materinskom jazyku a viacjazyčná súťaž pre každú vekovú kategóriu. Úspešní súťažiaci získajú medzinárodný diplom.

Disciplíny

Viac o internetových súťažích

Žiaci do 16 let

Juniori do 20 let

Praktici 20+

Majstrovstvá sveta

Na vrcholnej súťaži, ktorá sa koná každé dva roky, sa stretávajú najlepší spracovatelia textu z celého sveta na týždňovom kongrese Medzinárodnej federácie INTERSTENO, počas ktorého sa konajú majstrovstvá sveta. Slovenská republika sa po dlhej prestávke tejto súťaže zúčastňuje od roku 2013. 


Jak to probíhá?

Súťaže sú rozdelené do troch dní, pričom súťažiaci zvyčajne píšu spoločne vo veľkej hale. Veľkou udalosťou je potom vyhlásenie výsledkov, na ktorom sa odovzdávajú diplomy a medaily vrátane titulov majstra sveta.

Disciplíny

Články o majstrovstvách sveta

Často sa nás pýtate?

Súťaže sú motiváciou pracovať na svojich výkonoch, naučiť sa ďalšie disciplíny v spracovaní textu a stretnúť sa s ďalšími súťažiacimi a organizátormi, ktorí sa veľmi radi podelia o svoje skúsenosti a spoločne sa zdokonalia. Okrem toho súťaže ponúkajú možnosť neformálneho stretnutia na večerných stretnutiach a sprievodných programoch. Mnohí súťažiaci z „rodiny ZAV“ si na súťažiach našli priateľov a dodnes ich písanie spája.

Niektoré súťaže sú otvorené pre všetkých, napríklad medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO, ZAV-100. Na druhej strane iné súťaže sú nominačné, takže na celoštátne kolo SIP sa musíte nominovať z krajských kôl. Ak ste žiakom školy, kde sa vyučuje písanie, a máte záujem súťažiť, opýtajte sa svojho učiteľa na možnosti účasti v súťažiach alebo nás kontaktujte na našej e-mailovej adrese a my vás radi usmerníme.

Väčšinu súťaží v Slovenskej republike organizuje Interinfo SK, v spolupráci s Internetovou školou ZAV a niektorou slovenskou školou ZAV, alebo sa koná online. Sme otvorení všetkým záujemcom o organizáciu súťaží a radi vás na súťažiach privítame!

Áno, pravidelne organizujeme tréningové sústredenie Slovenské rýchle prsty pod vedením p. Heleny Zaviačičovej a Jonáša Valu z Internetovej školy ZAV. Radi privítame každého ďalšieho záujemcu o tréningové sústredenia. Tréningové sústredenia trvajú zvyčajne niekoľko dní počas pracovného týždňa a sú pre účastníkov veľkým prínosom.