Majstrovstvá sveta Cagliari 2019

V dňoch 12. – 19. júla 2019 sa v hlavnom meste Cagliari talianskeho ostrova Sardínia konala svetová súťaž v spracovaní textov na počítači  Na tomto podujatí sa zúčastnilo 28 krajín sveta vrátane Číny, Južnej Kórei, Argentíny, Uruguaja, Kanady, USA, Austrálie, Brazílie, Camerunu, Japonska, Turecka a štátov EU.

Našu krajinu reprezentovali žiaci z dvoch škôl a to Bibiana Miškolciová zo Súkromnej spojenej školy Štúrovo – elokované pracovisko Nitra a Adam Nemčík a Marek Tóth z OA Watsonova, Košice. Žiaci súťažili v disciplínach odpis textu – 30 minút, korektúra textu a Bibiana Miškolciová súťažila aj v posluchových disciplínach – zachytenie reči v reálnom čase (Real time) bez možnosti opravy, zachytenie reči pomocou skratiek (Speach Capturing) s možnosťou opravy a prepis nahrávky (Audio Transcription) s možnosťou regulácie rýchlosti diktovania.

Mimoriadne sa darilo Bibiane Miškolciovej, ktorá vo svojej kategórii obhájila svoj výkon a v odpise textu obsadila 5. miesto z 27 účastníkov, v korektúre textu obsadila 12. miesto z 23 účastníkov. Napriek žiadnym skúsenostiam z posluchových disciplín podala mimoriadny výkon v disciplíne SC, keď zo 17 účastníkov obsadila 6. miesto iba s 1 trestným bodom, v disciplíne AT 8. miesto z počtu 18 a v RT 11. miesto z počtu 20. Celkovo v hodnotení kombinácie všetkých disciplín obsadila 6. miesto. Celkové výsledky bude možné uvidieť na stránke Medzinárodnej organizácie INTERSTENA – www.intersteno.org.

V oblasti posluchových disciplín nemali naši žiaci žiadne skúsenosti, pretože sa na stredných školách s ekonomickým zameraním tomu skoro nikto nevenuje. Bolo by vhodné, aby sa touto problematikou začala zaoberať Katedra pedagogicky NF EU v Bratislave, aby ponúkli učiteľom ADK vzdelávanie aj v tejto oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci a seniori z Českej republiky, ktorí mávajú pravidelné tréningové sústredenia a desaťprstovú metódu sa začínajú učiť už na ZŠ. Niektorí žiaci boli na takýchto súťažiach už  niekoľkokrát, takže ich nič nevie prekvapiť a sú mentálne pripravení na priebeh súťaže.

Okrem toho je potrebné vyzdvihnúť Bibianu Miškolciovú za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska aj po spoločenskej stránke. Samotná účasť na otvorení a záverečnom vyhodnotení súťaže v regionálnom slovenskom kroji, plynulá komunikácia v anglickom jazyku, poskytnutie rozhovoru pre redaktorku regionálnej školy USA, nadväzovanie odborných kontaktov s dospelými účastníkmi podujatia nebýva až tak samozrejmá pre žiaka strednej školy na Slovensku.

Boli to žiaci, ktorí obsadili prvé a druhé miesta v tejto súťaži na Slovensku – SIP 2019, ktorú organizuje ŠIOV Bratislava. Nedostali žiadnu finančnú podporu zo strany tejto inštitúcie, ktorá by mala zabezpečovať účasť aj na medzinárodné súťaže. Účasť na takýchto podujatiach je veľmi osožná pre mladého človeka, pretože stretáva mladých aj dospelých ľudí  z oblasti profesie, v ktorej ukončili strednú školu. Takto sa môžu nadväzovať nielen priateľské ale aj profesionálne vzťahy, ktoré môžu odštartovať pracovnú kariéru mladého človeka.

Ing. Anna Škovierová