ZAV Zvolen 2018

V dňoch 07. 11. 2018 a 08. 11. 2018 sa uskutočnil na SOŠ hotelových služieb a obchodu XI. ročník celoslovenskej súťaže v odpise textov na počítači ZAV Zvolen.  Súťaž organizovalo občianske združenie  INTERINFO SR, ktoré pracuje pri SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Celkom súťažilo 37 žiakov z 19 škôl z celého Slovenska. Súťaže sa zúčastnili žiaci týchto škôl: OA Nevädzová Bratislava, OA Račianska Bratislava, SŠ Detva, OA Dolný Kubín, OA Watsonova Košice, OA Levice, OA Lučenec, OA Nitra, OA Poprad, SPŠIT Kysucké Nové Mesto, OA Rimavská Sobota, OA Rožňava, Gymnázium Zvolen,  OA Sereď, OA Brezno, OA Prievidza, OA Banská Bystrica, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen.

Sme veľmi radi, že sme mohli v roku 100. výročia vzniku Československej republiky privítať hostí z Českej republiky a to nielen medzi súťažiacimi. Vždy sme veľmi radi, keď k nám do Zvolena zavítajú manželia Zaviačičovci z Prahy. Pán Jaroslav Zaviačič je autorom programovanej výučby ZAV, ktorú využívajú  desaťtísíce  detí v celej Európe. Je aj predsedom združenia INTERINFO ČR. Manželka Helena Zaviačičová je 9-násobná majsterka sveta v písaní na počítači.

Medzi súťažiacimi z Rožnova pod Radhoštěm bol aj vynikajúci český reprezentant  Jonáš Vala, ktorý sa stal 8-násobným majstrom sveta na Majstrovstvách sveta v spracovaní textov na počítači v Berlíne v roku 2017. V rámci minútových cvičení dosiahol výkon 839,2 úderov za minútu.

Súťaž bola vyhodnotená v dvoch kolách, v medzinárodnom kole a národnom kole.

Výsledková listina

Zaujal ťa článok? Zdieľaj.