Maastricht 2022 – Majstrovstvá sveta v počítačovom spracovaní textu Intersteno

Zvyčajne sa majstrovstvá sveta v spracovaní textu konajú každé dva roky, ale samozrejme, covid sa ujal aj v našom odvetví a majstrovstvá sveta naplánované na rok 2021 museli byť odložené o jeden rok. Najlepší spracovatelia textu z celého sveta sa od 6. do 11. augusta zišli v malebnom holandskom mestečku Maastricht, ktoré pretína rieka Meuse. Slovenský tím bol v porovnaní s predchádzajúcimi šampionátmi menší, zúčastnili sa len dvaja študenti, a to víťazi celoslovenskej súťaži SIP za posledné dva roky. Zaslúžia pochvalu a uznanie za reprezentáciu Slovenska. Účasť študentov bola podporená z prostriedkov pridelených BSK pre Tomáša Greguša (OA Nevädzova BA) a tiež prostredníctvom projektu Erazmus+ pre študenta Kristiána Hauswirtha (SEŠ Spišská Nová Ves). Iniciatíva na túto účasť bola zo strany príslušných učiteliek žiakov p. Terézie Garaiovej a Miriam Hasajovej. Patrí im vďaka za túto iniciatívu.

Obidvaja súťažiaci súťažili v tradičnej súťaži, 30 minútovom v odpise textu z papiera (TP – Text production) a tiež v súťaži AT (Audio transcription – diktát). Vzhľadom k primeranej príprave počas prázdnin dosiahli aj primerané výsledky, umiestnili sa vo svojich kategóriách v druhej polovici. Nezískali síce medaily, ale o to cenné skúsenosti z prostredia medzinárodných skupín. Súťaž býva každé dva roky, takže možno v Katowiciach alebo v Liverpoole môžu podať lepšie výsledky. Samozrejme nič nepadá len tak do dlaní, ale je potrebné venovať náležitý čas aj príprave a získať potrebné financie na ich mobilitu. 

Otvárací ceremoniál s prípitkom sa konal na lodi a predchádzal mu vlajkový pochod Maastrichtom. Zástupcovia jednotlivých národnostných skupín so svojimi vlajkami a za nimi účastníci prešli po nábreží, prešli cez zrekonštruovaný a preplnený most Servaasbrug na Maaspromenade, odkiaľ vyplávala naša loď. Každý zástupca svojej krajiny s vlajkou nastúpil na loď a pozdravil účastníkov v ich rodnom jazyku. Jeho priebeh je možné pozrieť si na stránkach FB.

Ak by sme chceli byť úspešnejší aj v iných disciplínach, je nevyhnutné aby boli učiteľky ADK oboznámené s týmito disciplínami a tiež prípravou na ne. To by malo byť úlohou Národohospodárskej fakulty – Katedry pedagogiky, Ekonomickej univerzity Bratislava ako určitá nadstavba tohto štúdia. Viac informácií na stránke: https://www.intersteno2022.org/

Anna Škovierová

Zaujal ťa článok? Zdieľaj.