ZAV TYPING OSTRAVA 2009

Už druhým rokem proběhla na Obchodní akademii Ostrava – Mariánské Hory nová mezinárodní počítačová soutěž. Po loňské úvodní zkušenosti jsme začali připravovat zcela nový druh mezinárodní soutěže. Potřebu změny si vynucuje celosvětový rozpor mezi zájmem efektivní práce na počítači a prostorem, který pedagogům dávají klávesnicoví negramotové v roli kapitánů školství mnoha zemí, navíc často ovlivnění lobbingem firem, prodávajících různé pomocné technologie pro záznam textu i pod heslem „nahradit klávesnici“.

Varováním se často stávají i výsledkové listiny stále více se rozšiřujících „talentovek pro žáky základních škol“. Ty už dávno nejsou jen hledáním talentů, ale hlavně upozorněním na pedagogickou odpovědnost či neodpovědnost více či méně osvíceného vedení základních škol, které může dětem umožnit naučit se ovládat klávesnici, ale také jim pohodlněji dovolit písmenka hledat a odsoudit je tak buď k náročnému odnaučování se škodlivým návykům, nebo doživotně být méně konkurenceschopnými při dalším studiu a hlavně v zaměstnání či jakékoli duševní činnosti související s převodem myšlenek do textového souboru.

Velké plány pro Typing Ostrava 2009 silně zredukovaly dvě významné rány osudu, v jejichž důsledku se původní ambice připravit soutěž ve čtyřech jazykových verzích nakonec redukovala na češtinu a slovenštinu. Přes velkou snahu polských kolegů z Interinfo Polska je po prosazení neefektivní „programátorské klávesnice“ i do polských škol dalším nešťastným krokem výrazná redukce vyučovacích hodin psaní na klávesnici. Interinfo Polska se proto omezilo aspoň na symbolické obeslání druhé z ostravských mezinárodních červnových soutěží – ZAV-Ostrava pro žáky I. ročníků středních škol a zpracování polské verze zadání pro „Typing“ o několik měsíců odložilo. Ještě ze smutnějšího důvodu jsme po úmrtí našeho spolupracovníka Franze Sagera přestali usilovat o jím připravovanou německou verzi zadání a energii raději nasměrovali na pomoc při rakouských mistrovstvích.

O to více zaslouží díky hned tři slovenské školy: zástupkyně ředitelky ze Spojené školy Zvolen Janka Borguľová skvěle zpracovala slovenské zadání a dvě obchodní akademie – Bratislava a Košice, vyslaly studenty.

Úkolem účastníků bylo prokázat souhrn znalostí a dovedností tak, jak je ve svých požadavcích formulovala Hospodářská komora ČR a Unie personalistů už v roce 2000, kdy Interinfo ČR začínalo koncipovat moderní státní zkoušku, odpovídající požadavkům doby: soutěžící podle instrukce vedení soutěže si museli ze zadané adresy v síti vyhledat a ve Wordu zobrazit připravený textový soubor, Word nastavit tak, aby jim co nejvíce pomáhal, v textovém souboru hned po startu v něm provést 24 korekturních úprav a tím prokázat obratnost v práci s wordovskými funkcemi. Kdo příliš často sahal na myš, ztrácel čas, kdo naopak využíval maximum klávesnicových kombinací, zvládl tento úkol rychleji. Hned poté následoval úkol na druhé předlohové stránce tištěného zadání – 36 autorských změn. Tak, jak se v praxi často vyskytuje: někdo text napíše, vytiskne, šéfové do něj čmárají své změny (škrty, vsuvky, změna pořadí slov apod.) tak, že se vyplatí raději takovou stránku znovu rovnou se změnami přepsat. I tady se soutěžící museli rychle orientovat v požadavcích korektur, pochopit jejich záměr. Výhodu měli ti, kterým je například ze specializované soutěže „korektura textu“ sada korekturních značek dobře známá. Třetí strana obsahovala zadání gramatická – na 12 místech místo malého či velkého písmene, měkkého či tvrdého „i/y“ byla v předloze jenom podtržítka. I tato místa u některých soutěžících stála ztracený čas na přemýšlení. Pak teprve následovalo – až do uplynutí času 30 minut – zadání nejjednodušší, ale v praxi nejčastější: obyčejný opis textu. Nejlepší účastníci soutěže se s ním vypořádali tak, že jim zbylo i několik minut na procházení hlavně úvodních částí práce, kde předtím mohli ve spěchu udělat ve Wordu chybu, většinu účastníků závěrečný hvizd zastavil v průběhu poslední, páté strany zadání.

Aby soutěžní úkoly odpovídaly zadáním české státní zkoušky ze zpracování textů, bylo použito jedno ze skutečných zadání z minulých let. O tuto státní zkoušku se podle vyhlášky MŠMT mohou ucházet jen zájemci s ukončeným základním vzděláním, vyhláška připouští pouze verzi v jazyce českém.

Soutěžní výsledky z Ostravy ovšem ukázaly, že by podmínky splnilo také (ve slovenštině) pět ze šesti slovenských účastníků soutěže, v české verzi dokonce dva žáci ze základních škol: Michal Pustějovský (ZŠ Ostrava, Lukášové) a Michaela Chrenšťová (Ostrava, Kosmonautů 15), přičemž Evě Rychterové ke splnění hranice požadavků státní zkoušky stačilo udělat o jedinou chybu méně.

Účast druhého ročníku soutěže „Typing Ostrava“ byla vedle dvou slovenských škol omezena na pět škol ostravských – tři střední a dvě základní.

Z celkem 41 startujících požadovaných 6000 bodů získalo 27 účastníků, téměř polovina z nich o dvě hodiny později skutečnou zkouškou na aktuálním českém zadání úspěšně prošla.

Soutěžící, pedagogický doprovod i organizátory pozdravila ředitelka OA Eva Kazdová. Hlavní tíhu organizace nesla trojice vyučujících Obchodní akademie pod vedením Hedvigy Pabjanové.

Soutěžící se do Ostravy sjeli už 12. června, kdy v učebnách výpočetní techniky Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory absolvovali tradiční bodovaný trénink ZAV v mezinárodní verzi (instrukce 37 nominačních cvičení v mateřštině, zpracovávaný text v angličtině, poté minutovky v jazyce mateřském). Obsahem vlastní soutěže druhého dne pak byly dva desetiminutové opisy – s penalizací 10 a 50 při opisu z obrazovky a jako hlavní soutěž výše popsaná novinka – třicetiminutová práce s obsahem zadání státní zkoušky ze zpracování textu.

V bodovaném tréninku obsadili šest prvních míst domácí soutěžící a dva hosté z OA Bratislava, z žáků ZŠ zůstaly těsně pod hranicí 300 čistých úhozů za minutu Pavla Juchelková a Markéta Kotásková.

V desetiminutových opisech se mezi šestice nejlepších probojovali z domácí OA Lucie Jarolímová, Renata Filipová, Martina Příhodová, Markéta Satinová a Tereza Píšková, z Ostravy AHOL Filip Mudra a Radim Kubáň, z OA Košice Martina Milkovičová.

Hlavním bodem společenského programu se stala návštěva provozovny ostravského McDonalda spojená s exkurzí, při níž si hosté sami mohli vyzkoušet některé výrobní postupy a seznámili se i s přípravou nealkoholických nápojů.

Typing Ostrava svým druhým ročníkem vstoupil do historie soutěžení v oblasti zpracování textů jako první akce, prověřující požadavky na kancelářskou práci s počítačem komplexně, jako akce velmi perspektivní.

zav

Výsledková listina