ZAV Ostrava 2009

Poslední soutěž školního roku 2008/2009

Na pohárové soutěže organizované Interinfo ČR ve spolupráci s Internetovou školou ZAV mají vždy přístup i mladší věkové kategorie, byť se soutěže vyhlašují pro určitý ročník studia. Rok od roku se u setkání studentů I. ročníků středních škol setkáváme častěji s žáky základních škol. Zejména tam, kde si například prostřednictvím talentových soutěží střední školy své budoucí studenty s předstihem připravují. To se vrchovatou měrou týká OA Ostrava – Mariánské Hory. Provázanost se ZŠ Ostrava Kosmonautů 15 je tak dokonalá, že se poslední soutěž tohoto školního roku – ZAV Ostrava 2009 – (druhá část totožné soutěže určené pro studenty I. ročníků středních škol ZAV Jihlava proběhl začátkem června) konal přímo v učebně výpočetní techniky této základní školy. Akce proběhla po všech stránkách na velmi důstojné úrovni nejen díky vedení a vyučujícím školy, ale i finanční podpoře ze strany Statutárního města Ostravy. Při slavnostním zahájení účastníky pozdravil starosta městského obvodu Ostrava Jih Karel Sibinský, při vyhlášení výsledků ceny předával člen rady města Ostravy Ivo Hařovský. Hostitelská škola je proslulá muzikálností. Pro skoro stovku účastníků zahájení bylo velkým zážitkem pěvecké vystoupení dětského pěveckého sboru KO-KO.

Stejně jako v Jihlavě se první den setkání účastníci utkali pod taktovkou Heleny Matouškové a za podpory vyučujících základní školy v mezinárodní verzi bodovaného tréninku ZAV (instrukce 37 nominačních cvičeních v mateřštině, zpracovávaný text v angličtině, poté minutovky v jazyce mateřském). V Jihlavě trénink absolvovalo 28 soutěžících (mnozí z blízkého okolí přijeli až na hlavní soutěž dalšího dne), v Ostravě se sešlo 84 účastníků! Jihlavský výsledek Luboše Berana nad 700 sice ohrožen nebyl, ale hranici 600 čistých úhozů za minutu překonala v Ostravě Karin Cieslarová, vyšší výsledek než druhý v pořadí jihlavské části mělo ještě 12 dalších soutěžících včetně hosta ze zahraničí – Damiana Mrowiece (Interinfo Polska) – 562. Třetí místo obsadila stále se lepšící reprezentantka Mendelovy SŠ Nový Jičín, Marie Dorazilová. Bohužel už je pozdě na její dodatečnou nominaci na světový šampionát, určitě by se ve světových výsledkových listinách neztratila.

Patnáct soutěžících absolvovalo i soutěž v korektuře textu, ve které šest startujících opět prokazovalo dobrou připravenost na světový šampionát (srpen 2009, Peking). Na prvních třech místech zpracovali za 10 minut více než 125 korektur David Křenek z OA Valašské Meziříčí, Barbora Stejskalová (Rožnov pod Radhoštěm, ZŠ Pod Skalkou) a Karin Cieslarová z Gymnázia Karviná.

Nádhernou atmosféru mělo večerní setkání vyučujících, které se u pohárových soutěží stává tradičně neformální výměnou zkušeností. Prolínání výuky práce na počítačích a u odpovědných škol i zájmu o motivační soutěžení v záznamu a zpracování textů je mezi základními a středními školami už tak výrazné, že při výměně informací prakticky nebylo možno rozeznat, zda jsou účastníci debaty aktivní mezi žáky škol základních nebo středních. A mnohé naše a snad všechny polské střední školy mohou úroveň v Ostravě zastoupených českých škol základních co do dosažené úrovně počítačové gramotnosti žáků jen závidět. I když jen třetina přítomných byla bezprostředně angažovaná na přípravě svých svěřenců na blížící se mistrovství světa, všechny zajímaly podrobné informace z posledního zasedání Intersteno v Paříži i několik minut staré aktuality o přípravách šampionátu získané nepřetržitým dialogem přímo s čínskými organizátory.

Obsahem vlastní soutěže druhého dne pak byly tři desetiminutové opisy – s penalizací 10 a 100 při opisu z obrazovky a s penalizací 50 z papírové předlohy. Pozoruhodný vzestup výkonnosti ukazuje srovnání výsledků v kombinaci jednotlivců (součet všech tří desetiminutovek) z roku 2007 (kdy naposledy zvládla tak velkou soutěž zorganizovat OA Orlová) a rokem letošním: na 10. místě (2007: 9168, 2009: 10409), na 20. místě (2007: 8092, 2009: 8836), na 30. místě (2007: 7350, 2009: 7994), na 40. místě (2007: 6568, 2009: 7483), na 50. místo (2007: 6034, 2009: 6920), na 60. místě: (2007: 4923, 2009: 6920).

V soutěži družstev se mezi deset nejlepších probojovala dokonce tři družstva základních škol: Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou, Spálov a Karviná, Dělnická. Putovní pohár ZAV Ostrava si letos domů odvezli reprezentanti Mendelovy SŠ Nový Jičín pod vedením Dalibora Tomka.

Podobně jako v nedaleké Karviné a vzdálenějších městech Havlíčkově Brodě či Hodoníně se ukazuje, že úspěšné soutěžení v počítačové gramotnosti žáků základních i středních škol vyžaduje nejen kvalitní vyučující, ale i podporu a pochopení důležitosti klávesnicové gramotnosti ze strany ředitelů těchto škol i vedení města. Soutěže pak nejen přispívají k výchově (radostí z výhry i poučením z férové prohry), podpoře talentovaných a povzbuzení ostatních, ale zejména dávají záruku růstu generace, pro niž se klávesnice PC stala nejen příjemným společníkem při hrách, komunikaci s jinými lidmi či pomocníkem při studiu, ale i předpokladem využití svých intelektuálních výstupů v pozdějším zaměstnání. Kéž by přibývalo měst s takovým zázemím, jaké v červnu 2009 opět předvedla Ostrava novým druhem soutěže „Typing“ a o pár dnů později druhým ročníkem ZAV-Ostrava!

zav

Výsledková listina