ZAV Jihlava 2009

Talenti I. ročníků středních škol už potřetí s tréninkem, počtvrté mezinárodně

Stejně jako v minulých letech se polovina výsledků celostátního pořadí studentů I. ročníků ve zpracování textu na počítačích zrodila na půdě Obchodní akademie a Státní jazykové školy v Jihlavě při VIII. ročníku soutěže „Talenti I. ročníků středních škol“. Zbývající výsledky doplní pohárová soutěž ZAV-Ostrava.

Již počtvrté přijeli do Jihlavy i hosté ze Slovenska, dvojici studentek I. ročníků Spojených škol Obchodní akademie a Zemědělské školy Zvolen doprovodila předsedkyně sdružení Interinfo Slovenska, paní Janka Borguľová.

Stejně jako u obdobných pohárových soutěží dorazilo do Jihlavy 28 účastníků soutěže už v úterý, aby se mohli zúčastnit tréninkového odpoledne s přenosem průběžných výsledků vícejazyčné verze tréninku ZAV.

Hlavní soutěžní den pozdravili 58 aktivních soutěžících ze dvou zemí a 19 škol ředitelka školy Vlasta Voštová a Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Soutěžící absolvovali 37 nominačních cvičení zaměřených na transformaci, techniku, přesnost a koordinaci s tím, že instrukce byly připraveny podle národnosti soutěžícího česky nebo slovensky, vlastní zpracovávaný text byl anglický. Teprve po zvládnutí tohoto tréninku opisovali trénující minutové náhodně vybrané textové úseky ve své mateřštině při penalizaci 100 úhozů za neopravenou chybu.

Takto koncipovaný trénink nejen že účastníky soutěže efektivně připraví na oficiální disciplíny dalšího dne, ale bývá významným vodítkem pro očekávání výsledků hlavní soutěže. V jihlavském tréninkovém kole se nad hranici 400 čistých úhozů propracovali stejně jako loni dva soutěžící, vítěz ale překonal veškerá očekávání. Pomocí učitelského programu ZavAdmin vyučující procházeli celý průběh výkonů chotěbořského reprezentanta Luboše Berana: velmi často se jeho minutové výkony přibližovaly bájné hranici 800 čistých úhozů, systém soutěže, vylučující vysoký výsledek v důsledku jedné náhodné minuty mu tak nakonec ukázal neuvěřitelných 746 čistých úhozů!

Pořadí třetího nejlepšího z jedné školy ovšem signalizovalo, že v pořadí družstev mají velké naděje na dobré umístění OA Praha Hovorčovická (11. místo), OA Praha, Heroldovy sady (14. místo), domácí studenti OA Jihlava (stejně jako v loňském roce 15.), OA Praha Dušní (stejně jako loni 17.). Velkou neznámou ovšem zůstávala družstva přihlášená do soutěže, která dorazila do Jihlavy rovnou až na hlavní druhý soutěžní den, zejména loňský vítěz soutěže OA Vlašim.

Velkého uznání se dostalo už za boje v tréninku trojici soutěžících pražské školy BEAN, která s výukou psaní na klávesnici pod vedením zkušené české reprezentantky Olgy Vejvodové začala teprve před několika měsíci. Z Jihlavy si odnášeli cenné zkušenosti, poznali přátelskou soutěžní atmosféru a čestná prohra (z pohledu přísných výsledkových listin) je určitě ve smyslu teorií některých pohodlných pedagogů nestresovala. Můžeme se spolu s trenérkou a vyučující Olgou Vejvodovou i jedním ze zakladatelů školy, Jiřím Molenem (družstvo do Jihlavy osobně dopravil) těšit na příští ročník.

Rozšíření soutěžních disciplín o korekturu textu bylo do programu zařazeno i letos. Nejlepší výkony předvedli soutěžící z OA Chotěboř, kteří obsadili tři první místa! Předloňský vítězný výkon (Lukáš Beránek, OA Praha, Heroldovy sady, 8050 bodů) překonali všichni tři, Vladislav Pešek a Luboš Beran dokonce o více než 5000 bodů!.

Tradiční náplní byly tři desetiminutové soutěže v opisu s různou penalizací (10, 50, 100) za každou neopravenou chybu, dvě opisem z obrazovky, jedna opisem z tištěné předlohy. Při vyhlašování výsledků, jemuž byl přítomen i Karel Látera, z odboru školství kraje Vysočina, na pomyslné stupně vítězů za umístění mezi třemi nejlepšími byli pro diplom (a většinou i věcné ceny) pozváni Luboš Beran, OA Chotěboř 6x, Baláčková Hana (Praha, OA Dušní) 4x, Grulyóová Ingrid (OA Kolín) 3x a po jednom umístění mezi trojicí nejúspěšnějších Lukáš Otava (Praha, OA Hovorčovická), Vladislav Pešek, Lenka Krumlová (oba OA Chotěboř), Petra Karlíková (OA Choceň) a Kateřina Mišová (Praha, OA Heroldovy sady).

Soutěž proběhla v krásné přátelské atmosféře, tíha organizační odpovědnosti ležela zejména na dvojici domácích vyučujících, Ivě Přibylové a Věře Smejkalové, přípravu zadání, vlastní vyhodnocení prací a zpracování výsledkových listin zvládla Helena Matoušková za vynikající technické podpory správce sítě Jaroslava Fišera, který soutěžícím pomáhal i při instalaci klávesnic a maker. Všem patří velký dík a práce tohoto týmu dává dobré předpoklady pro to, aby byl příští ročník ještě úspěšnější a odehrál se v ještě přátelštější atmosféře.

Výsledková listina