ZAV Hodonín 2008 obohacen čínštinou

Nejúspěšnější družstvo OA Valašské Meziříčí, v jednotlivcích Ondřej Kanta z Prahy.

Po 13 ročnících zakotvil před rokem putovní pohár ZAV Hodonín definitivně v OA Praha, Heroldovy sady. Letošní nový, větší, se symbolem mezinárodního charakteru soutěže v podobě glóbu, zahájil prvním záznamem držitele, který by musel ještě vyhrát dvakrát po sobě, nebo s přestávkami ještě čtyřikrát, aby se stal trvalou ozdobou mezi školními trofejemi.

Vyrovnanost šancí na první záznam v seznamu držitelů nového poháru naznačil už čtvrteční bodovaný trénink: mezi pěti nejlepšími byli dva zástupci OA Praha, Heroldovy sady, dva z OA Valašské Meziříčí, ovšem mezi devíti nejlepšími kompletní trojice OA a SZeŠ Bruntál! Vyhlášení výsledků vyrovnanost soutěže družstev potvrdilo: třetí člen družstva Bruntálu obsadil celkové 14. místo, družstva Prahy (HS) celkové 17. místo a družstva Valašského Meziříčí 12. místo. Zdálo se, že by rozhodnutí ve prospěch Prahy mohly přinést výsledky suverénního vítěze tréninku i opisů s penalizací 10 a 50 za neopravenou chybu, pražského Ondřeje Kanty, případně bruntálské Ivety Kolarovčekové (trénink i opis s penalizací 10 druhá, s penalizací 50 třetí). Oběma se ovšem shodně „podařilo“ neopravit v nejcitlivější soutěži na přesnost – při penalizaci 100 za neopravenou chybu – jedenáct chyb, tedy více než jednu za minutu. Protože jim v tom stejným počtem neopravených chyb sekundoval i Lukáš Beránek (Praha, Heroldovy sady), těsné vítězství družstev a tím i nový pohár si odneslo vyrovnané družstvo zkušené trojice českých reprezentantů z Valašského Meziříčí ve složení bratři David a Tomáš Křenkovi a Hana Belicová součtem všech tří dílčích soutěží s výsledkem 40 443 úhozů.

V roce 2007 dosáhlo více než 30 000 bodů z 27 startujících družstev šest, letos tuto hranici překonalo z 29 družstev přes neúčast loni silné trojice z Polska družstev sedm – vedle výše jmenovaných také čtyři obchodní akademie – Český Těšín, Bučovice, Chotěboř a Frýdek-Místek.

V kombinaci jednotlivců překonali hranici 14 000 úhozů (součet tří desetiminutovek s penalizací 10, 50 a 100 za neupravenou chybu) tři soutěžící, letos čtyři, hranici 13 000 úhozů loni čtyři soutěžící, letos sedm, 12 000 loni sedm, letos deset – vedle osmi českých i Maďarka Boglárka Somodi (Budapešť) a Němka Sybille Inkoferer (Regensburg).

V rámci ZAV-Hodonín 2008 proběhla tradičně už v pátek dopoledne talentová soutěž pro žáky základních škol, kterou vyhrála dvojice žákyň Gymnázia Hodonín (Patricie Ingrová – 93 cvičení a Roman Beránek – 91 cvičení). Hranici 70 cvičení ZAV zpracovaných během 30 minut ještě překonali účastníci z Hodonína, ZŠ U červených domků a ZŠ Milotice. Výsledky jsou zařazeny do meziškolní soutěže 2008/2009.

Slavnostní zahájení mezinárodní soutěže obohatili (už po skončených talentovkách a počítačem řízeném tréninku) po kulturní stránce mladí umělci: Doubravka Součková zazpívala árii z opery Rinaldo, na klavír ji doprovázela Jindra Hozdová, učitelka Základní umělecké školy, ukázky z děl Händela a Bacha hrál na housle Tomáš Marada. Vystoupil i trojnásobný mistr republiky ve hře na dudy, Matěj Válek ze Sedlic.

Za ČR byli jako čestní hosté ředitelem školy Milošem Procházkou přivítáni vedoucí oddělení Státního ústavu těsnopisného Renáta Drábová, předseda Asociace obchodních akademií Radoslav Kučera a celý výbor Interinfo ČR.

Tradiční „Racine-show“, při které hosté z různých jazykových oblastí pronesou ve své řeči do dalších jazyků nepřekládanou zdravici, byla tentokráte charakterizována hned třemi dialekty v němčině (Hesensko, Bavorsko, Vídeň – Horst Diehl, Karla Clemens, Marlis Kulb), doplněnými líbeznou zvolenskou slovenštinou (Janka Borguľová) a korunována pro nás dvěma jazyky češtině velmi vzdálenými: maďarštinou z úst Anity Dobos a čínštinou Eriky Gao.

Zdravice do německého jazyka překládala zástupkyně ředitele OA Petra Vališová, můj úvodní projev byl v německém jazyce předán zahraničním hostům vytištěný. Jeho text přeložila spolupracovnice Interinfo Marie Bretlová.

Sestava přihlášených zahraničních družstev si vyžádala náročnou přípravu vlastních soutěží ve čtyřech jazycích (česky, slovensky, maďarsky a německy). Už po čtrnácté tuto práci zvládla Helena Matoušková ve spolupráci se zástupci jednotlivých zemí a na místě pak s vyučujícími OA Hodonín Ludmilou Bulovou a Petrem Poláchem.

Pestrá paleta vzácných hostů ze zahraničí i z naší republiky umožnila četná pracovní setkání. Společné aktivity Interinfo Česka a Slovenska dostávají po konzultacích s předsedkyní Interinfo Slovenska Jankou Borguľovou, zástupcem Slovenska v Intersteno Ivanem Šóšem a vedoucí soutěžní komise Slovenska Ivetou Moravcovou nové perspektivy zejména v oblasti spolupráce při státní zkoušce ze zpracování textů. Cílem je, aby čeští zájemci mohli tuto zkoušku absolvovat i ve slovenštině, slovenští i v jazyce českém.

Erika Gao obohatila slavnostní zahájení zajímavými informacemi o čínštině spojenými s ukázkou záznamu čínského textu pomocí standardního notebooku, na kterém předvedla psaní textu v latince (anglicky a německy), ale i čínským písmem. Početné publikum sledovalo nejen promítání záznamu textu v uvedených třech jazycích, ale i zajímavý výklad, informace o tonálním prvku čínské mluvené řeči a způsobech zápisu do textového souboru čínským písmem. Slečna Gao vystudovala pekingskou univerzitu, před několika týdny nastoupila ke studiu na Vysoké škole v Cáchách a do Hodonína kromě jiného přijela poskytnout konzultace a dohodnout osobní podporu české delegaci v Pekingu během mistrovství světa 2009.

Zatímco zahraniční hosté měli na programu 90 minut volna, Interinfo ČR se sešlo k pravidelné plenární schůzi, letos i volební. Pamětníci měli důvod k povzdechu „jak ten čas letí“ – vzpomínky na ustavující schůzi jsou ještě čerstvé, letos Interinfo už oslavilo 10 let existence.

Zatímco v sobotu dopoledne probíhaly ve dvou vlnách hlavní soutěže, vedoucí delegací byli přijati starostou Hodonína Luborem Šimečkem. Pan starosta hosty seznámil s historií města, do němčiny vše perfektně tlumočila zástupkyně ředitele OA Hodonín Petra Vališová. V následující neformální besedě se zrodilo nemálo námětů, jak jubilejní 15. ročník naší soutěže v příštím roce dále obohatit. Po pozitivních ohlasech loňského semináře na téma „psaní hlasem“ letos pracovní skupina Gao – Sekanina – Zaviačič v sobotu odpoledne připravila podklady pro hledání další cesty, jak umožnit zpracování společných výsledkových listin při soutěžích v záznamu a zpracování textů, při nichž se – zejména u nealfanumerických východních jazyků – nesnadno definuje tradiční jednotka výkonu – úhoz, případně písmeno nebo slabika.

Sporadická účast Japonců v historii soutěží Intersteno byla vždy pro japonské soutěžící málo spravedlivým kompromisem – podmínkou jejich účasti byla práce v jazyce anglickém. Když jsem se rok před světovým šampionátem Praha 2007 snažil v Pekingu a Shenyangu čínské stenografy přesvědčit, aby řady účastníků námi pořádaného mistrovství rozmnožili, bylo logickou podmínkou nejlidnatější země světa, aby její reprezentanti mohli pracovat stejně jako všichni ostatní, tedy ve své mateřštině.

Zajímavá data z jazyků anglického, českého, čínského a německého byla v Hodoníně získána, věříme, že jejich analýza přinese další pokrok v zájmu snadnějších sportovních setkání v oblasti záznamu a zpracování textů.

Slavnostní páteční večer byl ve znamení desátého výročí založení Interinfo. Minutou ticha uctili účastníci večerního společenského setkání vzpomínku na jednoho z klíčových zakladatelů Interinfo ČR, bývalého ředitele OA Uherské Hradiště, přítele Josefa Kolka.

K tanci, poslechu i zpěvu v něm vystoupila cimbálová muzika Jožky Prebundy.

Do úvodní zdravice jsem zakomponoval vzpomínku na jiného již nežijícího krajana, světově známého podnikatele Tomáše Baťu. Závěrečnými slovy této zdravice považuji za užitečné uzavřít i tuto informaci o 14. ročníku hodonínské soutěže už proto, že si je touto cestou přečtou i učitelé, kterým není důvodu za rozvoj soutěžení v oblasti záznamu a zpracování textů děkovat. Učitelé, jejichž přístup k úspěchu zaslouženému, výchově a vzdělání mladých je odlišný od pravidelných návštěvníků soutěží s „hodonínskou“ atmosférou. Kteří nenabízejí mladým schůdné, efektivní a hravé, leč současně důsledné cesty ke vzdělání, ale raději novinky – ne vždy nepřevzaté od jiných – „dávají na trh“. Kteří mívají jazyk mimořádně obratný, leč srdíčko bijící převážně jen v rytmu osobního prospěchu:

… Tomáš Baťa starší mohl zůstat na svém verpánku a spokojit se s rodinou čítající několik nejbližších příbuzných. Děkuji Vám, že ani Vy jste na verpánku nezůstali, neodmítáte soutěžení, tvoříte velkou rodinu spojovanou písmenky, textem a v něm obsaženými myšlenkami, učíte se v této rodině a její přátelsky a vstřícně konkurenční atmosféře prohrávat i mít radost z vítězství. Díky, hodonínští přátelé, díky všichni přátelé hodonínské atmosféry.

Výsledkové listiny

Zaujal tě článek? Sdílej.