ZAV Hodonín 2007 opět v duchu přátelské atmosféry

Putovní pohár nejstarší české pohárové soutěže v psaní na klávesnici získala pražská OA Heroldovy sady

XIII. ročník ZAV-Hodonín nesl stopy světového šampionátu, který se letos po 44 letech uskutečnil na české půdě. Sportovní výzvu k účasti v soutěžích v opisu a korektuře textu přijalo celkem 73 studentů z pěti zemí, z nichž mnozí letos v červenci svá jména zapsali do výsledkových listin mistrovství světa.

Stejně jako v Praze program pro pedagogy zpestřila skvělá cimbálka Jožky Rampáčka, některé věcné ceny nesly emblém Intersteno Praha 2007.

Uskutečnil se i několik let připravovaný seminář na téma záznamu mluveného slova přímým diktováním do počítače. K velké radosti organizátorů přijali účast na tomto semináři odborníci z Itálie a USA, nedávný program německé televize ARD (souboj písařky na klávesnici a zpracování stejného textu přímým diktováním do počítače) komentoval Horst Diehl z Německa, já poprvé představil i svůj výzkum „psaní hlasem“ pomocí programu Dragon 8 v kontextu s informacemi z jiných pracovišť. Při semináři zaplnili multimediální učebnu nejen pedagogové, ale i soudci, exekutoři a další pracovníci z oblasti justice, které zaujal nedávný zajímavý článek na toto téma, ovšem s nekorektně zvoleným atraktivním titulkem „Soudní zapisovatelky končí, program udělá z řeči text“.

Testy pro italský a anglický jazyk připravil a pomocí programu ZAV-JURY vyhodnotil předseda revizní komise Interinfo, mistr světa ve wordprocessingu a dlouholetý reprezentant ČR, Petr Sekanina. Oba vzácné hosty taktním, ale nekompromisním způsobem přesvědčil, že testy je třeba provést, byť se tím seminář poněkud prodloužil.

Slavnostní zahájení v podobě „Racine-Show“ dalo příležitost pozdravného slova v mateřštině zástupcům sedmi zemí: Česka, Itálie, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a USA. Organizační komplikací byla stávka německých železničářů – účastníci z Německa vyrazili do Hodonína autem už ve 4 hodiny ráno, aby slavnostní zahájení ani trénink nepromeškali. Včas z jiné pracovní povinnosti stihl do Hodonína přijet a za předsednickým stolem usednout čestný host Renáta Drábová, vedoucí oddělení STÚ/NÚOV.

Při Racine-show zleva: Horst Diehl (Německo), Franz Sager (Rakousko), Jana Borguľová (Slovensko), Teresa Wawrzynek (Polsko), Giacomo di Piazza (Itálie), David Rogala (USA), Jaroslav Poláček (ČR).

Sestava přihlášených zahraničních družstev si vyžádala náročnou přípravu vlastních soutěží ve čtyřech jazycích (česky, slovensky, polsky a německy). Pestrá paleta vzácných hostů ze zahraničí i z naší republiky umožnila četná pracovní setkání. Společné aktivity Interinfo Česka, Polska a Slovenska dostávají po konzultacích zejména s italskými, rakouskými a německými kolegy nové zajímavé perspektivy se zaměřením na mládež a praktické využití moderní techniky v oblasti záznamu a zpracování textů. Asi rok stará myšlenka založení mistrovství Evropy nabyla dalších konkrétních rysů.

V rámci ZAV-Hodonín 2007 proběhla tradičně už v pátek dopoledne talentová soutěž pro žáky základních škol, kterou vyhrála trojice žákyň ZŠ Komenského ve Veselí nad Moravou před další trojicí žákyň z Gymnázia Hodonín.

Odpoledne k počítačům zasedali další soutěžící ze čtyř zemí. Zahájili vícejazyčnou verzí bodovaného tréninku ZAV: nejdříve absolvovali 37 nominačních cvičení, při kterých se řídili instrukcemi ve svých jazycích, ale zpracovávali všichni stejný anglický text. Teprve po zvládnutí tohoto nesnadného úkolu pokračovali minutovkami, opisy náhodně počítačovým programem vybíraných textových úseků v jazyce, který si vybrali z nabídky čeština, slovenština, polština nebo němčina. Počítačem řízený trénink proběhl ve dvou skupinách, mezi které letos vedoucí soutěže – Helena Matoušková – zařadila i soutěž v korektuře textu. Průběžné výsledky bodovaného tréninku byly promítány v multimediální učebně.

Páteční večer si již bez cimbálky Jožky Rampáčka nedokáže nikdo představit, letos do tradičního repertoáru zařadila opakování pražské premiéry: refrén Škody lásky si zazpívali účastníci česky, polsky, italsky, německy a anglicky.

Zatímco zahraniční hosté měli na programu 90 minut volna, Interinfo ČR se sešlo k pravidelné plenární schůzi, jejíž zprávy vedení především po organizační, sportovní i ekonomické stránce bilancovaly historickou událost – červencový světový šampionát a kongres Intersteno.

Jazykově tentokráte v Hodoníně nepřevládala po češtině němčina, nejvíce žádanými jazyky byla italština a angličtina. Překlady zajišťovaly jednak vyučující cizích jazyků z OA Hodonín, Pavla Teplá a Ingrid Moczerniuková, italské hosty v jejich rodném jazyce skvěle podpořila pracovnice bratislavské univerzity, Barbara Napolitano. Místo dalšího z pozvaných hostů, jejichž znalost italštiny měla pobyt italských přátel zpříjemnit, dorazila nejsmutnější možná zpráva: dlouholetá zástupkyně Slovenska v Intersteno, paní Judita Sehnalová, po dlouhé nemoci zemřela ve věku 48 let. Mnozí přítomní ji znali, při mnoha příležitostech jí byla vzdána tichá vzpomínka, její nástupce Ivan Šóš do Hodonína dorazil přímo z Juditina pohřbu. Čest její památce!

Ingrid Moczerniuková, vyučující angličtiny na OA Hodonín, překládala jazyk anglický, host ze Slovenska, Barbara Napolitano, tlumočila vystoupení italských účastníků semináře.

V sobotu proběhla vlastní soutěž: tři opisy textu na PC (z toho 1x z papírové předlohy, všechny připraveny ve čtyřech jazycích) za podpory vyučujících OA Hodonín (zejména Ludmily Bulové a Petra Polácha) je rychle vyhodnotila Helena Matoušková. V aule byly mezitím opět přestavěny stoly a řady židlí pro potřeby vyhlášení výsledků, zástupkyně ředitele Božena Zelinková připravila věcné ceny, další pracovníci školy zajišťovali tisk diplomů. V příštím roce přibude další organizační úkol – zajištění nového putovního poháru. Už potřetí po sobě totiž hodonínský pohár vyhrál kolektiv OA Praha, Heroldovy sady, čímž se tato škola stala jeho trvalým držitelem.

Vítězné družstvo pražské OA a EL Heroldovy sady (zleva): vyučující Petr Hais, Ondřej Kanta, Eva Wotřelová, Lukáš Beránek, Jiří Spolek.

Soutěž jednotlivců s převahou vyhrál Ondřej Kanta (ve dvou opisech první, jedenkrát druhý), který se stal i vítězem korektury textu, v níž se jako neporazitelný tým opět ukázala sestava OA Heroldovy sady – reprezentanti této školy obsadili tři první místa. Kvůli jiným povinnostem se bohužel slavnostního vyhlášení výsledků osobně nezúčastnil druhý nejúspěšnější soutěžící – Tomáš Křenek z OA Valašské Meziříčí. V tréninku vynikl jako jediný výkonem nad 700 čistých úhozů Jiří Spolek (OA Praha, Heroldovy sady), umístěním do 6. místa na sebe v jednotlivých disciplínách dále upozornili: Hana Belicová (Valašské Meziříčí, OA), Lukáš Beránek (OA Praha, Heroldovy sady), Martina Halusková (OA, Praha Hovorčovická), Iveta Kolarovčeková (Bruntál, OA a SZeŠ), Urszula Konderlová (Český Těšín, OA), Veronika Křečková (Neveklov, EA), Václav Rigl (Praha, OA Dušní), Eva Wotřelová (Praha, Heroldovy sady), ze zahraničí jediný soutěžící Damian Mrowiec (Polsko, Tychy).

Vítězové soutěže jednotlivců (zleva): 1. Ondřej Kanta, 3. Jiří Spolek (oba OA a EL Heroldovy sady, Praha). Za celkově druhého v kategorii kombinace jednotlivců Tomáše Křenka, převzala pohár, cenu a diplom vyučující Věra Grencnerová.

Domácí soutěžící se rozjeli domů, zahraniční hosté pokračovali v pracovním a společenském programu. Přijetí u paní náměstkyně starosty města Hodonína, Zuzany Domesové, pohled na město z vyhlídkové terasy radniční věže, ale i prohlídka čejkovických templářských sklepů daly další příležitost k dalším konzultacím, výměně zkušeností a informací, plánům společných akcí do budoucna.

Prezident organizačního výboru kongresu Intersteno 2007 Jaroslav Poláček zajistil televizní vystoupení nejvzdálenějšího hosta letošního ZAV-Hodonín, Davida Rogaly z USA. Jeho pražské tři dny prodloužily nejen jeho pobyt v Evropě, ale daly další příležitost jak k jeho další prezentaci, tak úvahám o mezinárodních aktivitách odborníků v oblasti záznamu a zpracování textu a výměně zkušeností s využitím technik a technologií u nás málo prozkoumaných.

Italští přátelé, konkrétně spisovatelka paní Anna Maria Trombetti, zpracovali kompozici symbolizující spolupráci a přátelství České republiky a Itálie.

Město Hodonín se na několik desítek hodin už potřinácté stalo hlavním městem světa písmenek a počítačů. Popisem aspoň některých bodů letošního programu jsem chtěl naznačit, kolik obětavé práce bylo pro jeho naplnění potřeba vykonat.

Průběh letošního hodonínského setkání potvrdil slova, jimiž jsem se při slavnostním zahájení pokusil svůj osobní vztah ke škole, v níž jsem v roce 1958 maturoval, popsat:

„… Na duchy jako takové nevěřím, ale jinak neumím pojmenovat můj půl století přetrvávající vztah k této škole, v níž vidím ztělesnění moudrosti, tolerance a atmosféry přátelství. S vděčností si vážím představitelů ducha této školy, kteří už 13 let pořádají soutěž ZAV-Hodonín, neméně si ale vážím svého učitele, který mne před půl stoletím učil ovládat klávesnici, mít rád tvorbu textu coby profesi i sport, učil ale i bojovat za text pravdivý a proti textům neférovým. Pomáhal mi nosit těžký psací stroj na cestách k prvním soutěžím, učil mne radovat se ze sportovních úspěchů, ale i radit druhým a vyměňovat si zkušenosti z našeho krásného soutěžního světa plného písmenek a textů, nositelů myšlenek. Ať tento duch OA Hodonín i v dalších letech bdí nad unikátní atmosférou dalších ročníků této soutěže.“

Díky, hodonínští přátelé…

Text: zav
Foto: Zuzana Procházková, Petr Ducháček 

Výsledky:

Zaujal tě článek? Sdílej.

Související články