ZAV Bruntál 2003

III. ročník pohárové soutěže pro studenty třetích ročníků středních škol (s možností účasti mladších) byl poznamenán vysokou nemocností. 43 účastníků z patnácti škol ale vytvořilo kvalitní konkurenci. Možnost účasti na soutěži starších využili také mnozí mladší členové reprezentačního družstva ČR pro světový šampionát (Řím, červenec 2003) jako nejcennější formu přípravy v pravé soutěžní atmosféře. Poprvé také byla do tradičního trojboje zařazena oficiální disciplína světového šampionátu – opis z papírové předlohy na 30 minut s penalizací 100 úhozů za každou neopravenou chybu.

Hostitelská škola nejen že vše pečlivě zajistila po stránce technické a organizační (hlavní zátěž zvládala s energií jí vlastní stejně jako loni členka revizní komise Interinfo ČR, ing. Anděla Sedláčková), ale už tak náročný program celostátní pohárové soutěže rozšířila o tři body programu: ve čtvrtek 20. února proběhla dopoledne talentová soutěž žáků základních škol, současně s pohárovými soutěžemi byl pátek zasvěcen česko-polskému semináři o efektivní výuce obsluhy výpočetní techniky, těsně před vyhlášením výsledků složila skupina sedmi studentů ze tří škol zkoušku ze zpracování textů.

V talentové soutěži se setkala dvě početná družstva. Favorizovaného Jendu Košuliče odsunul na druhé místo David Reimann, soutěžící ze stejné školy (ZŠ Město Albrechtice) obsadili dalších 15 míst, až do 31. místa za nimi doplnili výsledkovou listinu žáci ZŠ Andělská Hora. Už potřetí se tak v Bruntále projevila výhoda individuální programované výuky oproti výuce kolektivní, byť velmi odpovědně vedené pomocí vyučovacího programu. Ani poražení se za své výkony nemuseli stydět, vesměs projevili velmi dobrou úroveň ovládání klávesnice PC.

Počítačem řízený trénink nabídl ve čtvrtek odpoledne 43 startujícím soubor 38 náročných nominačních cvičení, z nichž přešel program k minutovkám. Všichni účastníci se vyšplhali k rychlosti 300, dvacet nejlepších 400, pětice překonala rychlost 500 a vítězná Jana Abrahamová nezůstala příliš vzdálena sedmistovce, kterou druhý den skutečně předvedla při „sprintérské“ desetiminutovce. Devět z deseti nejlepších účastníků čtvrtečního tréninku se připravuje na letošní mistrovství světa.

V pátek absolvovali soutěžící ve dvou moderně vybavených učebnách dvě desetiminutovky (s penalizací 5 a 50 úhozů za neopravenou chybu) z obrazovky a poté třicetiminutovku ve Wordu. Bohužel se opět ukázalo, že ani moderní Pentia „neutáhnou“ Windows XP, takže někteří soutěžící často dlouhé vteřiny čekali, až se jim text na obrazovce ukáže, aby mohli pokračovat. Škoda, že to neviděli zástupci těch zemí Intersteno, kteří na zasedání v Madridu přehlasovali česko-italský návrh na zkrácení soutěže v opisu z 30 na 20 minut.

15 hostů ze čtyř středních a dvou základních škol z Polska (Glubčice ZSR a Liceum, Opole ZSE, Tychy ZSE a Gymnazium, Bialsko-Biala – Mago) a pět hostů z českých škol mezitím zasedlo do učebny s 33 počítači, ve které pod vedením jediné vyučující už po několik let probíhá individuální programovaná výuka ZAV. Právě o ní jsem měl tu čest referovat, popsat strukturu koncepce, která umožňuje, aby každý jednotlivý žák postupoval stejně kvalitně, jako kdyby se mu individuálně „na plný úvazek“ věnoval velmi kvalitní vyučující.

Seminář pozdravil starosta Bruntálu, jeho zástupkyně s působností pro oblast školství vyslechla všechny přednášky a odnesla si představu, jak by zejména v základních školách bylo efektivní přípravu dětí na práci s výpočetní technikou koncipovat.

O zkušenostech s praktickým využitím ZAV v základní škole nesmírně věcně a zasvěceně informoval ředitel ZŠ Města Albrechtice, mgr. Karel Knapp. Jeho škola o modernizaci směrem k využití výpočetní techniky usilovala dříve než většina škol ostatních, takže nebyla „postižena indošem“, přesněji řečeno omezeními s touto dobře míněnou kampaní souvisejícími. Programovaná výuka ovládání klávesnice probíhá převážně na bázi dobrovolnosti, začala u 6. – 9. ročníků, nyní se zapojují už někteří žáci ročníku třetího. Zavedený systém umožňuje efektivní zvládnutí klávesnice všem, garantuje navíc, že nadprůměrně talentovaní nezapadnou. Důkazem toho je, že z malého počtu žáků už vyrostl jeden tak, že bude ČR v kategorii žáků reprezentovat i na mistrovství světa. Jan Košulič se neztratil ani ve výsledkových listinách pohárové soutěže, určené pro studenty III. ročníků středních škol!

Během dalšího referátu se na jazykové porozumění museli pro změnu soustředit více čeští hosté: paní mgr. Tereza Wawrzynek, bývalá závodnice v psaní na stroji a současná vyučující z Obchodní akademie Tychy informovala o historii a praxi vzniku polské verze programované výuky ZAV.

Závěrečný příspěvek přednesl ředitel OA a SZeŠ Bruntál, ing. Ladislav Konopka. Popsal potřeby a praxi výuky informatiky ve školství s akcentem na nezbytnost přesunu získání klávesnicové gramotnosti s předstihem před odborně zaměřenou výuku práce s výpočetní technikou, tedy do základního školství, kde se získává obecné vzdělání, obecná gramotnost, kam tedy i gramotnost klávesnicová patří.

V závěrečné části semináře polští hosté osobně zasedli k počítačům s připravenou polskou verzí výuky ZAV. Pro mnohé bylo příjemným zjištěním, že na PC existuje originální polská klávesnice, která odpovídá uspořádání, které statisíce polských absolventů ekonomického školství ovládají a nyní se zbytečně brání přechodu z psacích strojů na počítače: v praxi kanceláří i škol totiž v Polsku „pověření odborníci“ (jimž nelichotivě říkáme klávesnicoví analfabeti) zavedli tzv. klávesnici programátorskou, anglickou, na které se polské znaky, které angličtina nezná, píší pomocí makroinstrukcí. Že spousta totožných znaků je umístěna jinak, tyto kompetentní činitele nevzrušuje – hlavně že je očima mohou nalézt.

Postavit se na odpor tomuto trestuhodnému vývoji se asi brzy bude moci Interinfo Polsko, jehož přípravnému výboru české sdružení bude moci výrazným způsobem pomáhat.

Účastníci pohárové soutěže i semináře se v pátek ve 13 hodin sešli v krásné aule u příležitosti vyhlášení výsledků. Měli čemu aplaudovat.

zav

Přehled výsledků:

Zaujal tě článek? Sdílej.