Rozsudek: na klávesnici jen všemi deseti!

Matthias K., student Odborného učiliště v německém Norderstedtu odmítl školní písemné práce psát na klávesnici PC naslepo, ale trval na vlastní metodě dvěma prsty. Spolužáci jeho styl nazvali „orlí“, neboť Matthiasovy ukazováčky nad klávesnicí jako dva dravci při psaní vždy chvíli krouží, než se bleskově jeden z nich spustí a klovne.

Požadavku vyučujícího se vzpurný student bránil jednak tím, že ho při psaní všemi deseti bolí malíčky, jednak tvrzením, že dvěma prsty dokáže psát rychlostí 500 úhozů za minutu. Dožadoval se práva absolvovat zkoušky v psaní textu „tolika prsty, kolik sám uzná za vhodné“, navíc ovšem s podmínkou, že se mu uznají všechna napsaná písmena.

Zkušený učitel nepovolil a tvrdohlavý student podal u soudu na svoje učiliště žalobu, že ho pod záminkou učebního plánu nutí psát na klávesnici všemi deseti.

Kuriózní soudní pře vyvolala zájem odborníků, kteří s pobavením zjišťovali, že dokonce jedním prstem lze opakovací funkcí skutečně překročit i tisícovku zobrazených písmenek, byť samozřejmě o textu nemůže být řeč.

Soudce se jejich dobrozdáním ale nezabýval a Matthiasovu žalobu v říjnu 2005 odmítl prostým konstatováním, že „žák není oprávněn libovolně měnit učební plán“ a že „není prokázáno, že by metoda psaní všemi deseti škodila malíčkům“.

Německé zdravotní normy pro autosedačky, matrace, školní nábytek, klávesnice a podobné výrobky schvaluje komise, jíž předsedá 73letý profesor Hans W. Jürgens, antropolog Univerzity v Kielu. K argumentaci studentovy žaloby uvedl, že „bolest malíčků při psaní všemi deseti může být způsobena nesprávnou výškou stolu nebo špatným držením těla při psaní.“

V diskusi bylo poukázáno i na povinnost školy připravit své absolventy pro praxi tak, aby měli na pracovním trhu co největší šance, k čemuž psaní naslepo patří.

Docentka Helga Jones z Lidové univerzity Neumünster upozornila, že je daleko lehčí přejít od nuly k deseti, než od dvou k deseti, tedy snadnější je učit se než se přeučovat.

Podle pramenů z Forschungsstätte Bayreuth zpracoval
zav