Přijetí na Staroměstské radnici

Brožíkova síň pražské Staroměstské radnice nabízí důstojný rámec vzácným slavnostním příležitostem. Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro školství, přijala 18. února 2008 v tomto velebném prostředí reprezentanty ČR, kteří se na světovém šampionátu Intersteno 2007 umístili do 6. místa a bydlí nebo působí v Praze.

Svědky přijetí nejúspěšnějších pražských sportovců a většiny hlavních pražských organizátorů mistrovství byli i jejich hosté z rodin či škol.

Paní náměstkyně poděkovala za vynikající reprezentaci a vyzvedla význam klávesnicové gramotnosti jako základního předpokladu práce s textem bez ztráty myšlenek.

Ve smyslu předchozích jednání se zástupci Interinfo ČR účastníkům přislíbila pomoc při zamýšleném založení pohárové soutěže Hlavního města Prahy.

Poděkování i příslib byly zpečetěny tradičním přípitkem, osm reprezentantů obdrželo dárkovou tašku s materiály o Praze a všichni účastníci přijetí si prohlédli slavnostní prostory Staroměstské radnice, vyslechli odborný výklad o její historii a v 18 hodin se stali svědky vzácné podívané, když „ze zákulisí“ sledovali jednu z nejznámějších turistických atrakcí Prahy – „defilé“ apoštolů na slavném radničním orloji.

zav
foto: Rudolf Dobiáš, Eva Wotřelová