Předsednictvo Intersteno zasedalo v Paříži

Plný počet sedmi členů (Beurden – Holandsko, Devriendt – Belgie, Golden – USA, Neubauer – Německo, Sante – Belgie, Trivulzio – Itálie, Zaviačič – ČR) byl vzhledem k hlavnímu programu zasedání – přípravě dvou dalších světových šampionátů – rozšířen o dva specialisty – Helenu Matouškovou (ČR) a Joke Bakker (Holandsko).

Účastníci uctili minutou ticha dva letos zemřelé významné členy Intersteno – Franze Sagera (Rakousko) a Davida Rogalu (USA).

Hlavními body programu byly opožděné přípravy čínských organizátorů blížícího se světového šampionátu 2009, v průběhu zasedání se na několik hodin hlavní organizátor pan Liao Qing napojil na videokonferenci s čínském tlumočnicí prostřednictvím angličtiny, paralelně jsme dialog podporovali prostřednictvím němčiny napojením na studentku Xiaoying Gao (známou jako Eriku i z listopadového ZAV-Hodonín).

Čínští organizátoři informovali, že náhradní místo konání mistrovství světa a kongresových přednášek je zvoleno – Olympijské centrum, jehož součástí je i značná ubytovací kapacita.

Helena Matoušková dostala pověření podrobně prostřednictvím internetu sledovat technické a organizační přípravy (zajištění potřebných sálů, prostorů pro jury, nábytku apod.), v případě potřeby bude šest týdnů před mistrovstvím vyslána na místě pomoci vše zajistit.

Joke Bakker povede v Pekingu za nepřítomného člena jury Borise Neubauera disciplínu vícejazyčný těsnopis.

Na základě schváleného návrhu ČR budou ve výsledkových listinách u jména soutěžících uvedena i jména jejich škol, firem, sdružení, spolků nebo sponzorů; národní skupiny zajistí označení škol např. krácením jejich názvů tak, aby nepřesáhlo 25 písmen.

Turecká výprava nepřekročí s velkou pravděpodobností počet deset účastníků.

Čínskými organizátory navrhované nové druhy soutěží nebudou vzhledem k naplněnému programu zařazovány ani jako zkušební.

Čínský návrh na zvýšení aktivit Intersteno v oblasti vzdělání propracuje vědecká komise Intersteno s tím, že založí vzdělávací sekce podle techniky záznamu a zpracování textů, intenzita výměny zkušeností a efekt činnosti bude v roce 2010 vyhodnocen a podle výsledků bude tato rozšířená organizační struktura Intersteno upravena.

Česká delegace vyšle do jury vícejazyčné soutěže jednoho pomocníka pro vyhodnocení slovenského jazyka.

Ve zprávě hospodáře byl ČR vyjádřen dík za kvalitní kongres Intersteno Praha 2007 včetně hospodaření – přispěli jsme do prostředků Intersteno částkou 2000 €.

Národní skupině Polska se na další dva roky prodlužuje vzhledem k ekonomické situaci Interinfo Polska 50% sleva z výše členského příspěvku.

Volby předsednictva mezi Pekingem 2009 a Paříží 2011 proběhnou podobně jako volby v Praze 2007. Kandidátku předloží ke schválení centrální radě Intersteno předsednictvo s jedinou změnou oproti kandidátce dosavadní: v pozici vedoucího IPRS (parlamentní stenografové) za odstupujícího Holanďana Beurdena bude ve volbách 2009 kandidovat jeho krajanka van Poppel. ČR navrhovala do funkce viceprezidenta vzhledem k pravděpodobnému místu šampionátu 2013 Američana Marka Goldena, Jaroslav Zaviačič ale bude předsednictvem doporučen, aby v pozici viceprezidenta pokračoval s tím, že jeho hlavním úkolem bude rozšiřování Intersteno o další aktivní členské země.

Široká diskuse byla vedena k potřebě zvýšení aktivit mladých členů Intersteno, ČR patří k nejlepším členským zemím, přenos jejích zkušenosti do dalších zemích bude podporován.

Internetové stránky budou dále vedeny v jazyce anglickém s tím, že z nich bude možno přejít do všech národních skupin, které samy části pro svoji zemi významné budou překládat do svých národních jazyků.

Účastníci zasedání jedno půldne věnovali návštěvě dvou z možných pařížských míst konání mistrovství světa 2011, jednu veřejnou a jednu soukromou vysokou školu. Ceny nájemného jsou v Paříži extrémně vysoké, proto bylo místnímu organizačnímu výboru doporučeno hledat další možná místa konání.

zav